Minkä ikäisenä eroon vaipoista?

"Tyttö on hitusen päälle 2-vuotias, mutta ei osoita mitään mielenkiintoa pottaa kohtaan. Pienempänä tykkäsi istuskella potalla, vaikka mitään ei välttämättä tullutkaan. Nyt kiljuu joka kerta, että ei halua potalle", nimimerkki Lya tuskailee. Lya kertoo, että lapsi ilmoittaa joskus harvoin vessahädästä, mutta yleensä liian myöhään"Mutta eihän lasta voi vaipattakaan...

Vauvan ensimmäiset kuukaudet

Hoivaa, läheisyyttä, rakkautta ja iloa. Siinä tärkeimmät, mitä lapsi ensimmäisten elinkuukausiensa aikana tarvitsee. Pienen nyytin kanssa opetellaan yhteiselämää ja keskinäisen vuorovaikutuksen alkeita. Ateriointi, vaipanvaihto ja muut pienet arkirutiinit antavat mahdollisuuksia vanhempien ja tulokkaan yhdessäoloon ja yhteispeliin. Arkirutiinit saattavat olla pieniä aikuiselle, mutta vauvalle ne ovat...

Mitkä apgar-pisteet?

Apgar-pisteytys annetaan vastasyntyneelle tavallisesti yhden, viiden ja vielä mahdollisesti 10—15 minuutin kuluttua syntymästä. Pisteitä vauvalle annetaan viidestä osa-alueesta, joista kustakin voi saada 0, 1 tai 2 pistettä: 1) Ärtyvyys (vastasyntyneen reagointi käsittelyyn) 2) Sydämen lyöntitiheys 3) Hengitys 4) Lihasjäntevyys 5) Väri Pisteiden keskiarvo alenee Suomessa apgar-pisteytys on ollut käytössä vuodesta 1962. Stakes...

Vauva oppii istumaan liikkumalla – istumaan oppimista ei voi hoputtaa

Vauvan motorinen kehitys etenee päästä jalkoihin: makuuasennosta istumisen kautta pystyasentoon. Istumiseen tarvitaan koko kehoa, joten ennen kuin lapsi voi oppia istumaan, täytyy hänen oppia hallitsemaan vartalonsa. Istuminen on lihastyötä, johon tarvitaan lähes koko kehon lihaksistoa. Ennen varsinaista istumaan oppimista vauva pystyy istumaan tuettuna, aluksi...

Koska pottakouluun?

Nykyään lapsien toivotaan kehittyvän pikavauhtia. Nuorena potalle oppimista pidetään hienona saavutuksena. Pottakouluun on kuitenkin turha sotkea tehokkuusajattelua. ”Jos yritetään pakolla, lapselle tulee riittämätön olo. Lapsi ajattelee, että on huono, eikä riitä mihinkään. Negatiiviset tunteet pottaa kohtaan voivat myös viivästyttää kuivaksi oppimisen prosessia”, Latvanen sanoo. Vanhempien ei...

Tunnista lapsesi temperamentti – kasvata sen mukaan!

Temperamentti on käsite, johon kietoutuu piirteitä luonteesta, paineensietokyvystä ja sosiaalisuudesta. ”Temperamentilla tarkoitetaan jo pikkulapsella ilmenevää yksilöllistä reagointitapaa, joka näkyy esimerkiksi tunneilmaisussa, uusiin ärsykkeisiin suhtautumisessa ja aktiivisuuden määrässä”, Jyväskylän Ammattikorkeakoulun lapsi-, perhe-, ja nuorisotyön yliopettaja Anna Rönkä kertoo. Temperamentti kasvaa lapsen mukana Temperamentti kertoo lapsen persoonallisuudesta, ja se...

Lapsi oppii koko kehollaan

Voitaisiinko sanoa, että lapsi on täysin sama kuin kehonsa? Ovatko siis ne peruskokemukset, joita lapsi kokee jo syntymässä, niin läheisesti liittyneet kehon ja aistien elämyksiin, ettei lapsen ja kehon elämyksiä voida erottaa? Aistit tuottavat kuitenkin hermoston kautta aivoille tietoa, joka muodostaa lapsen tietämyksen omasta...

Vauvat nukkuvat kun kasvavat

Yhdysvaltalaisten havainnot perustuvat tutkimukseen, jossa 23 äitiä kirjasi vauvojensa nukkumiset, sairastelut ja ruokavalion 4-17 kuukauden ajan.   Kun tietoja verrattiin vauvojen pituuden ja painon kehitykseen, kasvupyrähdysten havaittiin ajoittuvan lähelle päiviä, joina vauva nukkui 4-5 tuntia enemmän kuin tavallisesti tai otti kolmet lisäpäiväunet.   Pojat nukkuvat pitempään, tytöt useammin   Poikien...

Näin lapselle kehittyy hyvä itsetunto

Lapsen itsetunnon tukeminen on yksi tärkeimmistä asioista, jonka vanhemmat voivat lapsensa hyväksi tehdä. Lasten ja nuorten psykologi Sirkku Niemelän mukaan hyvä itsetunto on perusta sille, että ihminen osaa ja uskaltaa tehdä omia elämänvalintojaan omien toiveidensa ja arvojensa pohjalta. ”Itsetunnoltaan vahva lapsi tuntee itsensä, eikä anna...