Käyttöehdot ja rekisteriseloste

1 Käyttöehdot

1.1. Palvelun kuvaus

Vau.fi (myöhemmin Palvelu) on Vau Family Oy:n (myöhemmin Palveluntarjoaja) tuottama ja ylläpitämä Internet-palvelu.

Käyttämällä Palvelua käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot itseään sitoviksi. Jos käyttäjä ei halua sitoutua näihin ehtoihin, on hän velvollinen lopettamaan Palvelun käytön välittömästi.

1.2. Käyttäjän oikeudet ja vastuu

Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain omiin ei-kaupallisiin tarkoituksiinsa. Palvelun ja sitä kautta saatavilla olevan materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista tai tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jos hänellä ei ole siihen oikeudenhaltijan lupaa.

Täysi-ikäinen käyttäjä voi rekisteröityä Palveluun, mutta palvelua saa käyttää myös ilman rekisteröitymistä. Käyttäjältä edellytetään tiettyjen tietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröityvä käyttäjä valitsee itselleen käytön edellyttämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa salassapidosta ja näillä tunnuksilla tapahtuvasta kaikesta käytöstä.

1.3. Vastuunrajoitus

Palvelu sisältää tietoa terveyteen ja sairauteen liittyvistä asioista yleisellä tasolla. Palvelun sisältöä ei tule käyttää lääketieteellisen ammattihenkilöstön ohjeiden ja diagnoosien tapaan tai niiden korvikkeena. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tietojen, neuvojen ja ohjeiden oikeellisuudesta eikä niiden perusteella Palveluntarjoajaa kohtaan voida esittää mitään vaatimuksia, ellei pakottavassa lainsäädännössä toisin määrätä. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa tai Palvelun käyttämisessä tarpeellisissa ohjelmissa esiintyvien virheiden tai häiriöiden vuoksi käyttäjälle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palvelussa on linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Palveluntarjoaja ei vastaa näiden sivustojen informaatiosta, linkkien toimivuudesta tai näillä sivustoilla tarjottavista palveluista tai tuotteista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa välittömästä tai välillisestä vahingosta, haitasta tai häiriöstä, joka koituu käyttäjälle siitä, että teknisistä tai muista syistä Palvelu on poissa käytöstä tai rajoitetusti käytössä.

1.4. Oikeudet

Palvelun sisältöä ja ulkoasua suojaa tekijänoikeuslaki. Palveluntarjoajalla on Palvelun sisällöntuottajana tekijänoikeuslain (404/1961) mukaiset yksinoikeudet Palvelun sisältöön ja ulkoasuun. Ulkopuoliset sisällöntuottajat ja asiantuntijat mainitaan erikseen artikkelien yhteydessä. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun käyttöehtoja, sisältöä tai sivuston palveluja. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa Palveluun pääsyä tai tehdä tekniikkaan ja käyttöön liittyviä muutoksia.

Uutispalvelu Duodecimin tuottaman aineiston tekijänoikeudet kuuluvat Uutispalvelu Duodecimille: Copyright Duodecim 2008. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa. Kielto koskee materiaalin käyttöä frame-tekniikalla, linkittämällä suoraan tähän tiedostoon sekä kaikkeen muuhun toimintaan mm. cache- ja proxy-tekniikalla. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen muillakin tavoilla kielletään. Tämä koskee myös tulostusta ja tallennusta muuhun kuin yksityiseen käyttöön.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu ylivoimaisen esteen, Palvelun muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi. Palvelu voidaan keskeyttää myös, mikäli lainsäädäntö tai viranomaismääräys edellyttää sitä.

1.5. Keskustelufoorumi

Palveluntarjoaja ylläpitää ja valvoo keskusteluryhmiään, mutta niihin lähetettyjä viestejä ei ennakkotarkasteta. Palveluntarjoaja pidättää oikeudet muokata sääntöjä. Päivityksistä ilmoitetaan foorumilla, ja näiden ilmoitusten lukeminen on foorumin käyttäjän vastuulla. Keskusteluryhmiin kirjoittaessaan käyttäjä hyväksyy myös alla luetellut käyttöehdot:

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tai siirtää toiseen keskusteluun kirjoitus, joka ei vastaa keskustelun teemaa. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden poistaa kirjoitukset, joiden se arvioi loukkaavan kolmansien osapuolten oikeuksia tai joissa esiintyy epäasiallista, halventavaa, uhkaavaa tai muulla tavoin hyvän tavan vastaista kielenkäyttöä.

Kaikenlainen harhaanjohtavan tiedon antaminen käyttäjän henkilöllisyydestä tai viestin alkuperästä on kielletty. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään käyttäjien luomasta sisällöstä. Foorumille lähetetty sisältö ilmaisee vain laatijansa näkemyksiä.

Kirjoittaja ei itse pysty poistamaan viestejään foorumilta, mutta viestejä voi jälkeenpäin muokata. Pyynnöt sisällön poistamiseen tai muuttamiseen ovat Palveluntarjoajan harkinnan alaisia. Viestejä poistetaan vain painavin perustein.

Myönnät meille pysyvän, peruuttamattoman ja rajoittamattoman oikeuden käyttää, julkaista tai uudelleen julkaista palveluun lähettämääsi sisältöä. Sisältöä voidaan käyttää muun muassa Vau.fi:n artikkeleihin ja Vau.fi:n Facebook-sivulla. Käyttäjä säilyttää tekijänoikeuden sisältöönsä.

Mainostaminen foorumillamme on kielletty. Myös kaikki Facebook-ryhmiin, WhatsApp-ryhmiin ja muihin sosiaalisen median sovelluksiin liittyvä mainostaminen foorumilla on kiellettyä.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää sääntöjen ja hyvän tavan vastaisesti toimivia käyttäjiä käyttämästä keskustelufoorumia. Keskusteluetikettiä rikkonut käyttäjä voidaan poistaa kahdeksi viikoksi, minkä jälkeen käyttäjän oikeutta käyttää foorumia harkitaan uudelleen. Mikäli rikkomukset toistuvat, käyttäjää voidaan estää pääsemästä foorumille pysyvästi. Tällöin käyttöoikeus applikaatioon ja Omat Sivut -tietoihin säilyy, mutta mahdollisuus keskustella foorumilla evätään.

Lue foorumin säännöt kokonaisuudessaan täältä.

1.6. Henkilötietojen käyttö

Voidaksesi käyttää monia Vau.fi:n palveluita, sinun täytyy rekisteröityä käyttäjäksi ja lisätä palveluun joitakin henkilötietojasi. Nämä tiedot tallennetaan sähköpostiosoitteen ja itsevalitsemasi salasanan taakse.

Vau.fi kohtelee tietojasi luottamuksellisesti ja lakien ja säädösten mukaisesti: tarkemmat yksityiskohdat voit lukea sivulta Näin Vau Family Oy käsittelee sinun henkilötietojasi.

1.7. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Palveluun ja sen käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palveluun tai sen käyttöön liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Muussa tapauksessa riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

 

2 Vau.fi rekisteriseloste

2.1 Rekisterinpitäjä

Vau Family Oy
Eerikinkatu 27
00180 Helsinki, Suomi

* * * * * * * * * * *

 

2.2 Tietojen käsittelijä

Sandviks AS
Strandsvingen 14
4032 Stavanger, Norja
Puh. +47 51 44 00 00

 

2.3 Rekisterinimi

Vau.fi–internetpalvelun käyttäjärekisteri

2.4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Vau.fi-internetpalvelun käyttäjärekisteriin tallennetaan käyttäjän henkilötietoja Palvelun rekisteröitymisen ja Palvelussa järjestettävien kilpailujen yhteydessä käytettäväksi suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimalla tavalla. Henkilörekisteriin ei tallenneta käyttäjän terveydentilaa, poliittista tai uskonnollista vakaumusta, sukupuolisuhteita tai sosiaalisia suhteita koskevaa tietoa.

2.5 Rekisterin tietosisältö

nimi
katuosoite
postinumero
postitoimipaikka
sähköpostiosoite
lasten nimet ja iät/odottavan äidin laskettu aika

2.6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot

2.7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

2.8 Rekisterin suojaus

Rekisteritietokanta sijaitsee omalla salasanasuojatulla palvelimella Stavangerissa Norjassa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.