Synnytystoiveet on hyvä kirjata ylös hyvissä ajoin ennen synnytystä, jotta ne h-hetken koittaessa on mahdollisimman helppo välittää synnytyssairaalan väelle. Tee tällä työkalulla oma synnytystoivelistasi.

Viimeksi päivitetty 14.10.2022

 

Rakenna helposti oma synnytystoivelistasi.

Ruksaa listasta asiat, jotka toivot huomioitavaksi synnytyksessä. Jutun loppuun muodostuu synnytystoivelista, jonka voit kopioida itsellesi.

Lue myös: 7 yleisintä synnytystoivetta

Kivunlievitys

 

Kaikilla naisilla on oikeus synnyttää ilolla: ei ole heikkouden merkki ottaa vastaan kipulääkitystä.

Kipulääkkeitä ei kuitenkaan voi antaa kaikissa synnytystilanteissa. Jos siis toivoo saavaansa lääkkeellistä kivunlievitystä, kannattaa huomioida seuraavat seikat.

”Spinaali- tai epiduraalipuudutus saatetaan voida laittaa vielä ponnistusvaihettakin varten. Ei kuitenkaan voi luvata, että tämä olisi aina mahdollista. Synnytyksen kokonaistilanne ratkaisee”, kätilö Tuisku Koskela Sylin hyvä -palvelusta kertoo.

Kohdunkaulan puudutuksessa on merkityksellistä, kuinka paljon kohdunsuu on auki.

”Kohdunsuun reunaa pitää olla vielä jäljellä, jotta siihen voidaan laittaa kohdunkaulan puudute”, Koskela kertoo.

Lihakseen pistoksena annettavaa petidiiniä voidaan antaa ainoastaan synnytyksen alkuvaiheessa.

”Myöhemmin annettuna petidiinipuudute vaikuttaa vauvaan ja voi aiheuttaa vastasyntyneessä uneliaisuutta, matalaa lämpöä, hengityslamaa ja imemisen heikkoutta”, Koskela sanoo.

Lue myös: Lääkkeellinen kivunlievitys, Synnyttäjä päättää: Epiduraalilla vai ilman?, Ilokaasu synnytyksessä Haluan lääkkeelistä apua kipuihin. Olen kipuherkkä ihminen ja toivon, että hoitohenkilökunta tekee parhaansa tarjotakseen minulle mahdollisimman vähäkipuisen synnytyksen. Ymmärrän, että kivunlievityksellä voi olla jonkinlaisia haittavaikutuksia vauvan vointiin, synnytyksen kulkuun ja synnytyksen jälkeiseen aikaan.

 Uskon pärjääväni ilman kipulääkkeitä. Uskon pärjääväni hyvin kivun kanssa enkä halua, että minulle tarjotaan lääkkeellistä kivunlievitystä. Kerron, jos en pärjää kipujen kanssa. Ymmärrän, että en välttämättä voi saada lääkkeellistä kivunlievitystä milloin tahansa. Puudutukset vaativat esitutkimuksia, esivalmisteluja ja henkilökunnan saatavillaoloa.

Olen kiinnostunut erityisesti seuraavista lääkkeellisistä kivunlievityskeinoista:

 Epiduraalipuudutus.
 Spinaalipuudutus.
 Ilokaasu.
 Petidiini.
 Paraservikaalipuudutus eli kohdunkaulan puudutus
 Pudendaali eli häpyhermon puudutus.

 

Lääkkeetön kivunlievitys

 

Lääkkeettömiä kivunlievityskeinoja on lukuisia. Alla olevassa listassa ei ole mainittu kaikkia käytettävissä olevia keinoja.

”On hyvin yksilöllistä, mikä lääkkeetön kivunlievityskeino toimii. Lämpö ja vesi ovat kuitenkin sellaisia, jotka toimivat monelle, joten suosittelen kokeilemaan niitä”, Koskela kertoo.

Osa kätilöistä on erikoistunut erilaisiin lääkkeettömiin kivunlievityskeinoihin.

”Synnytyksessä käytettävissä olevat keinot vaihtelevat hoitohenkilökunnan saatavuuden mukaan. Erilaiset kivunlievityskeinot vaihtelevat myös sairaaloittain. Kannattaa selvittää etukäteen, mitä vaihtoehtoja on tarjolla omassa synnytyssairaalassa”, Koskela sanoo.

Toiset lääkkeettömät kivunlievitystavat toimivat paremmin, jos niitä on harjoiteltu etukäteen. Tällaisia kivunlievityskeinoja ovat esimerkiksi synnytyslaulu ja hypnosynnytys.

Kipua lievittävä TENS-laite toimii myös paremmin silloin, kun sitä käytetään jo kotona. Jos mielii käyttää laitetta, kannattaakin tutustua kivunlievitystapaan ja vuokrata laite hyvissä ajoin ennen synnytystä.

Lue myös: Lääkkeetön kivunlievitys, Kuinka paljon synnytys sattuu


Olen kiinnostunut seuraavista lääkkeettömistä kivunlievityskeinoista:

 Aquarakkulat
 Akupainanta
 Akupunktio
 TENS-laite
 Vyöhyketerapia
 Hierontaa kätilöltä
 Kiinalaista Gua Sha -hierontaa kätilöltä
 Lämmin kylpy
 Suihku
 Lämpimät kääreet ponnistaessa
 Lämpöpussi, kylmähoito

Olen tutustunut seuraaviin lääkkeettömiin kivunlievitystapoihin ja aion käyttää niitä kivunlievityskeinoina:

 Synnytyslaulu
 Hypnosynnytys

Synnytykseen puuttuminen

 

Synnytykseen puuttumisen taustalla on usein halu ennaltaehkäistä ongelmia synnytyksessä. On kuitenkin tärkeää, että hoitohenkilökunta ja synnyttäjä olisivat samaa mieltä toimenpiteen tarpeellisuudesta.

”On hyvin ikävää, jos äidille tai vauvalle tehdään toimenpiteitä ilman että äiti ymmärtää, mitä hänelle tapahtuu. On tärkeää, että tarvittavat toimenpiteet tehdään yhteisymmärryksessä. Muutoin äidille voi jäädä tunne, että hän ei hallinnut tilannetta”, Tuisku kertoo.

Lue myös: Episiotomia eli välilihan leikkaus, Sektio eli keisarileikkaus


 Luvan pyytäminen toimipiteisiin. Minulle on tärkeää, että kaikista lääkityksistä ja toimenpiteistä keskustellaan ja kysytään suostumus etukäteen. Ymmärrän, että harvinaisissa hätätilanteissa saatetaan joutua toimimaan ilman perusteellisia selityksiä.

 Liikkuminen synnytyksen aikana. Liikkuminen helpottaa kipukokemusta monella synnyttäjällä. Toivonkin, ettei mikään laite, kuten sydänäänianturi, estä vapaata liikkumistani synnytyksen aikana.

 Oksitosiinitippa avautumisvaiheessa. Toivon, että synnytystä ei nopeuteta oksitosiinitipalla, jos se ei ole välttämätöntä.

 Oksitosiinitippa ponnistusvaiheessa. Toivon, että oksitosiinitippaa ei käytetä nopeuttamaan ponnistuksen kulkua. Toivon, että ponnistusvaihe saa edetä omassa tahdissaan, ellei vauvan vointi vaadi kiirehtimistä.

 Oksitosiinitippa lapsen syntymän jälkeen. Synnytyksen jälkeen minulle ei saa antaa oksitosiinia istukan irtoamisen nopeuttamikseksi, ellei esimerkiksi verenvuoto vaadi istukan irtoamisen nopeuttamista. Ymmärrän, että yleensä oksitosiinia annetaan vauvan syntymän jälkeen ennaltaehkäisemään synnytyksen jälkeistä verenvuotoa. En kuitenkaan halua, että minulle annetaan oksitosiinia rutiininomaisesti, vaan ainoastaan tarvittaessa.

 Episiotomia. Toivon, ettei minulle tehdä episiotomiaa, jos se ei ole välttämätöntä vauvan tai minun hyvinvoinnin kannalta. Episiotomian leikkaamiseen tulee kysyä minulta suostumus.

 KTG-käyrä. Toivon, ettei KTG-käyrää rekisteröidä jatkuvasti. Ymmärrän, että erityisseurantaa vaativissa tilanteissa sydänääniä on hyvä seurata jatkuvasti.

 Kalvojen puhkaiseminen. Jos lapsivesi ei ole vielä mennyt sairaalaan tultaessa, toivon, ettei kalvoja puhkaista, vaan että ne voivat puhjeta omalla ajallaan.

 Scalp-anturi. Toivon, ettei vauvalle laiteta scalp-anturia, vaan että lapsen sydänkäyrää seurataan ulkoisesti. Ymmärrän, että on tilanteita, joissa scalp-anturia suositellaan käytettäväksi. Toivon, että hoitohenkilökunta keskustelee kanssani scalp-anturin tarpeellisuudesta.

Synnytysvälineistö

Olen kiinnostunut kokeilemaan tai käyttämään seuraavia veteen liittyviä apuvälineitä:

 Amme.
 Suihku.

Olen kiinnostunut seuraavista liikkumiseen ja synnytysasentoon liittyvistä välineistä:

 Synnytysjakkara.
 Jumppapallo.
 Pehmeä jumppamatto lattialle.

Roikkumiseen liittyvät välineet:

 Liina.
 Puolapuut.

Synnytykseen liittyvät pelot

 

Pelkotilannetta saattaa helpottaa, kun asiasta kertoo etukäteen neuvolassa. Sairaalat myös tarjoavat erilaisiin synnytyspelkoihin apua. 

”Jos sinulla on synnytyspelkoa, pelkoa on tärkeä käsitellä jo raskausaikana mahdollisimman hyvissä ajoin. Jos sinulla on traumaattisia kokemuksia, joiden ajattelet vaikuttavan synnytykseesi, asia olisi hyvä ottaa puheeksi varhaisessa vaiheessa, jolloin asioiden työstämiselle jää aikaa.” Koskela kertoo. 

Lue myös: Testaa synnytyspelkosi laatu, Mitä äidit pelkäävät synnytyksessä? 8 pelon aiheuttajaa


 Synnytyspelko. Pelkään synnytystä. Toivon saavani sairaalalta tukea ja ymmärrystä synnytyspelkooni.

 Sairaalapelko. Pelkään sairaalaa ja minun on vaikea luottaa sairaalan henkilökuntaan.

 Neulapelko. Pelkään neuloja. Toivon, että pystyn välttämään kaikki pistokset. Jos jokin pistos on välttämätön, toivon, että pelkoni huomioidaan tilanteessa.

 Traumaattinen synnytyskokemus. Aikaisempi synnytys oli traumatisoiva. Toivon, että hoitava kätilö tuntee tilanteeni ja osaa ottaa huomioon ne seikat, jotka olivat traumaattisia edellisessä synnytyksessäni.

 Synnytykseen vaikuttava trauma. Minulla on synnytykseen vaikuttavia traumaattisia kokemuksia. Toivon, että hoitava kätilö tietää tilanteeni ja toimii traumaattiset kokemukset huomioiden.

Synnytyksen jälkeinen aika

 Vauva ihokontaktiin heti synnytyksen jälkeen. Haluan vauvan rinnalle heti synnytyksen jälkeen.

 Napanuoran leikkaaminen. Puolisoni haluaa leikata napanuoran.

 Napanuoran sykkiminen. Toivon, että napanuoran annetaan sykkiä rauhassa loppuun ja mahdolliset verinäytteet otetaan niin, ettei napanuoraa tarvitse sulkea ennenaikaisesti. Jos toiveestani poiketaan, haluan selityksen, miksi halutaan toimia vastoin toivettani.

 Varhainen kotiutuminen. Toiveenamme on varhainen kotiutuminen, jos edellytykset sille täyttyvät. Varhainen kotiutuminen tarkoittaa kotiutumista 24–48 tunnin kuluttua synnytyksestä.

 Polikliininen synnytys. Olemme sopineet etukäteen polikliinisesta kotiutumisesta. Toiveemme on siis kotiutua 6–24 tunnin sisällä synnytyksestä.

 Istukan näkeminen synnytyksen jälkeen. Haluan nähdä istukan synnytyksen jälkeen.

 Istukan vieminen kotiin. Haluan ottaa istukan kotiin mukaan. Varaudun tuomaan pakkauksen istukan kotiin viemistä varten ja huolehdimme tarvittaessa itse istukan kylmäsäilytyksestä.

 Tukea imetykseen. Aion imettää, ja toivon saavani asiantuntevaa tukea imetykseen liittyen. Imetyksen onnistumisen kannalta toivon, ettei vauvalle anneta lisämaitoa, jos se ei ole vauvan terveyden kannalta välttämätöntä.

 Tutti. Vauvalleni ei saa antaa tuttia ilman minun suostumustani.

 En aio imettää. Toivon, ettei päätöstäni pyritä pyörtämään.

 

Synnytystoivelistasi rakentuu tähän, kun valitset erilaisia toiveita yllä olevista kategorioista.

Muokkaustila


Muokkaa synnytystoivelistasi haluamaksi ja kopioi se mukaasi:

 
 

Kopioi tästä oma synnytystoivelistasi tai muokkaa listaasi siirtymällä muokkaustilaan. Huom! Muokkaustilassa et pysty enää lisäämään uusia synnytystoiveita listasta.

 
 

Voit halutessasi tehdä uuden synnytystoivelistan. Huom. Uuden tekeminen hävittää vanhan listasi. Jos haluat säästää synnytystoivelistasi, kopioi listasi talteen ennen uuden listan tekemistä.

   

Tykkää Vau.fi:stä Facebookissa. Saat parhaat raskaus- ja kasvatusaiheiset artikkelit suoraan uutisvirtaasi.
Mitä mieltä olet artikkelista?