Synnytystoiveet on hyvä kirjata ylös hyvissä ajoin ennen synnytystä, jotta ne h-hetken koittaessa on mahdollisimman helppo välittää synnytyssairaalan väelle. Tee tällä työkalulla oma synnytystoivelistasi.

Viimeksi päivitetty 14.10.2022

 

Rakenna helposti oma synnytystoivelistasi.

Ruksaa listasta asiat, jotka toivot huomioitavaksi synnytyksessä. Jutun loppuun muodostuu synnytystoivelista, jonka voit kopioida itsellesi.

Lue myös: 7 yleisintä synnytystoivetta

Lääkkeettä vai lääkkeillä?

 Haluan lääkkeellistä apua kipuihin. Toivon, että hoitohenkilökunta tekee parhaansa tarjotakseen minulle mahdollisimman vähäkipuisen synnytyksen. Ymmärrän, että lääkkeellisellä kivunlievityksellä voi olla jonkinlaisia haittavaikutuksia vauvan vointiin, synnytyksen kulkuun ja synnytyksen jälkeiseen aikaan.

 Uskon pärjääväni ilman kipulääkkeitä. Uskon pärjääväni hyvin kivun kanssa enkä halua, että minulle tarjotaan lääkkeellistä kivunlievitystä. Kerron, jos en pärjää kipujen kanssa. Ymmärrän, että en välttämättä voi saada lääkkeellistä kivunlievitystä milloin tahansa.

Lääkkeetön kivunlievitys

TENS-laite (Kuva: Vanhemmuusmatka)

 

Lääkkeettömiä kivunlievityskeinoja on lukuisia. Alla olevassa listassa on mainittu yleisimmin käytössä oelvat keinot.

”On hyvin yksilöllistä, mikä lääkkeetön kivunlievityskeino toimii. Lämpö ja vesi ovat kuitenkin sellaisia, jotka toimivat monelle, joten suosittelen kokeilemaan niitä”, Koskela kertoo.

Osa kätilöistä on erikoistunut erilaisiin lääkkeettömiin kivunlievityskeinoihin.

”Synnytyksessä käytettävissä olevat keinot vaihtelevat hoitohenkilökunnan saatavuuden mukaan. Erilaiset kivunlievityskeinot vaihtelevat myös sairaaloittain. Kannattaa selvittää etukäteen, mitä vaihtoehtoja on tarjolla omassa synnytyssairaalassa”, Koskela sanoo.

Lääkkeettömät kivunlievityskeinot kannattaa ottaa rohkeasti käyttöön jo kotona. Harjoittele synnytyslaulua, treenaa TENS-laitteen käyttöä. Kokeile monipuolisesti, miltä eri keinot tuntuvat.

Lue myös: Lääkkeetön kivunlievitys, Kuinka paljon synnytys sattuu


Olen kiinnostunut seuraavista lääkkeettömistä kivunlievityskeinoista:

 aquarakkulat
 akupainanta
 akupunktio
 TENS-laite Lue lisää >
 vyöhyketerapia
 hieronta
 kiinalainen Gua Sha -hieronta
 lämmin kylpy
 suihku
 lämpimät kääreet ponnistaessa
 lämpöpussi, kylmähoito
 synnytyslaulu
 hypnosynnytys

Lääkkeellinen kivunlievitys

 

Kaikilla on oikeus synnyttää ilolla: ei ole heikkouden merkki käyttää kivunlievitystä.

Kipulääkkeitä ei kuitenkaan voida antaa kaikissa synnytystilanteissa. Jos siis toivoo saavaansa lääkkeellistä kivunlievitystä, kannattaa huomioida seuraavat seikat.

”Spinaali- tai epiduraalipuudutus saatetaan voida laittaa vielä ponnistusvaihettakin varten. Ei kuitenkaan voi luvata, että tämä olisi aina mahdollista. Synnytyksen kokonaistilanne ratkaisee”, kätilö Tuisku Koskela Sylin hyvä -palvelusta kertoo.

Kohdunkaulan puudutuksessa on merkityksellistä, kuinka paljon kohdunsuu on auki.

”Kohdunsuun reunaa pitää olla vielä jäljellä, jotta siihen voidaan laittaa kohdunkaulan puudute”, Koskela kertoo.

Lihakseen pistoksena annettavaa petidiiniä voidaan antaa ainoastaan synnytyksen alkuvaiheessa.

”Myöhemmin annettuna petidiinipuudute vaikuttaa vauvaan ja voi aiheuttaa vastasyntyneessä uneliaisuutta, matalaa lämpöä, hengityslamaa ja imemisen heikkoutta”, Koskela sanoo.

Puudutukset vaativat esitutkimuksia, esivalmisteluja ja henkilökunnan saatavillaoloa.

Lue myös: Lääkkeellinen kivunlievitys, Synnyttäjä päättää: Epiduraalilla vai ilman?, Ilokaasu synnytyksessäOlen kiinnostunut erityisesti seuraavista lääkkeellisistä kivunlievityskeinoista:

 vahva kipulääke
 ilokaasu Lue lisää >
 paraservikaalipuudutus eli kohdunkaulan puudutus
 epiduraalipuudutus Lue lisää >
 spinaalipuudutus
 pudendaalipuudutus eli häpyhermon puudutus

Synnytykseen liittyvät pelot

 

Synnytys on yksi elämän suurimmista kokemuksista. On aivan normaalia, jos se jännittää – ja pelottaakin. Pelkotilannetta saattaa helpottaa, kun asiasta kertoo etukäteen neuvolassa. Sairaalat myös tarjoavat erilaisiin synnytyspelkoihin apua. 

”Jos sinulla on synnytyspelkoa, pelkoa on tärkeä käsitellä jo raskausaikana mahdollisimman hyvissä ajoin. Jos sinulla on traumaattisia kokemuksia, joiden ajattelet vaikuttavan synnytykseesi, asia olisi hyvä ottaa puheeksi varhaisessa vaiheessa, jolloin asioiden työstämiselle jää aikaa.” Koskela kertoo. 

Lue myös: Testaa synnytyspelkosi laatu, Mitä äidit pelkäävät synnytyksessä? 8 pelon aiheuttajaa


 Synnytyspelko. Pelkään synnytystä. Toivon saavani sairaalalta tukea ja ymmärrystä synnytyspelkooni. (Voit listaa muokkaamalla kertoa konkreettisemmin siitä, mikä synnytyksessä pelottaa.)

 Sairaalapelko. Pelkään sairaalaa ja minun on vaikea luottaa sairaalan henkilökuntaan. (Voit listaa muokkaamalla kertoa konkreettisemmin siitä, mikä sairaalassa pelottaa.)

 Neulapelko. Pelkään neuloja. Jos jokin pistos on välttämätön, toivon, että pelkoni huomioidaan tilanteessa.

 Synnytykseen vaikuttava trauma. Aikaisempi synnytykseni oli traumatisoiva tai minulla on synnytykseen vaikuttavia traumaattisia kokemuksia. Toivon, että hoitava kätilö tietää tilanteeni ja toimii traumaattiset kokemukset huomioiden. (Voit listaa muokkaamalla kertoa asiasta lisää.)

Synnytykseen puuttuminen

 

Synnytykseen puuttumisen taustalla on usein halu ennaltaehkäistä ongelmia synnytyksessä. On kuitenkin tärkeää, että hoitohenkilökunta ja synnyttäjä olisivat samaa mieltä toimenpiteen tarpeellisuudesta.

”On hyvin ikävää, jos äidille tai vauvalle tehdään toimenpiteitä ilman että äiti ymmärtää, mitä hänelle tapahtuu. On tärkeää, että tarvittavat toimenpiteet tehdään yhteisymmärryksessä. Muutoin äidille voi jäädä tunne, että hän ei hallinnut tilannetta”, Tuisku kertoo.

Lue myös: Episiotomia eli välilihan leikkaus, Sektio eli keisarileikkaus


 Luvan pyytäminen toimipiteisiin. Minulle on tärkeää, että kaikista lääkityksistä ja toimenpiteistä keskustellaan ja kysytään suostumus etukäteen. Ymmärrän, että harvinaisissa hätätilanteissa saatetaan joutua toimimaan ilman perusteellisia selityksiä.

 Liikkuminen synnytyksen aikana. Liikkuminen helpottaa kipukokemusta monella synnyttäjällä. Toivonkin, ettei mikään laite, kuten sydänäänianturi, estä vapaata liikkumistani synnytyksen aikana.

 Oksitosiinitippa avautumisvaiheessa. Toivon, että synnytystä ei nopeuteta oksitosiinitipalla, jos se ei ole välttämätöntä.

 Oksitosiinitippa ponnistusvaiheessa. Toivon, että oksitosiinitippaa ei käytetä nopeuttamaan ponnistuksen kulkua. Toivon, että ponnistusvaihe saa edetä omassa tahdissaan, ellei vauvan vointi vaadi kiirehtimistä.

 Oksitosiinitippa lapsen syntymän jälkeen. Synnytyksen jälkeen minulle ei saa antaa oksitosiinia istukan irtoamisen nopeuttamikseksi, ellei esimerkiksi verenvuoto vaadi istukan irtoamisen nopeuttamista. Ymmärrän, että yleensä oksitosiinia annetaan vauvan syntymän jälkeen ennaltaehkäisemään synnytyksen jälkeistä verenvuotoa. En kuitenkaan halua, että minulle annetaan oksitosiinia rutiininomaisesti, vaan ainoastaan tarvittaessa.

 Episiotomia. Toivon, ettei minulle tehdä episiotomiaa, jos se ei ole välttämätöntä vauvan tai minun hyvinvoinnin kannalta. Episiotomian leikkaamiseen tulee kysyä minulta suostumus.

 KTG-käyrä. Toivon, ettei KTG-käyrää rekisteröidä jatkuvasti. Ymmärrän, että erityisseurantaa vaativissa tilanteissa sydänääniä on hyvä seurata jatkuvasti.

 Kalvojen puhkaiseminen. Jos lapsivesi ei ole vielä mennyt sairaalaan tultaessa, toivon, ettei kalvoja puhkaista, vaan että ne voivat puhjeta omalla ajallaan.

 Scalp-anturi. Toivon, ettei vauvalle laiteta scalp-anturia, vaan että lapsen sydänkäyrää seurataan ulkoisesti. Ymmärrän, että on tilanteita, joissa scalp-anturia suositellaan käytettäväksi. Toivon, että hoitohenkilökunta keskustelee kanssani scalp-anturin tarpeellisuudesta.

Synnytysvälineistö

Olen kiinnostunut kokeilemaan tai käyttämään seuraavia veteen liittyviä apuvälineitä:

 Amme.
 Suihku.

Olen kiinnostunut seuraavista liikkumiseen ja synnytysasentoon liittyvistä välineistä:

 Synnytysjakkara.
 Jumppapallo.
 Pehmeä jumppamatto lattialle.

Roikkumiseen liittyvät välineet:

 Liina.
 Puolapuut.

Synnytyksen jälkeinen aika

Vauva annetaan synnyttäjälle ihokontaktiin heti synnytyksen jälkeen, mikäli käsillä ei ole hätätilanne.

Napanuoran leikkaa tavallisimmin puoliso, jos hän on ollut synnytyksessä mukana. Napanuoran annetaan sykkiä rauhassa loppuun ja mahdolliset verinäytteet otetaan niin, ettei napanuoraa tarvitse sulkea ennenaikaisesti.

 Istukan näkeminen synnytyksen jälkeen. Haluan nähdä istukan synnytyksen jälkeen.

 Istukan vieminen kotiin. Haluan ottaa istukan kotiin mukaan. Varaudun tuomaan pakkauksen istukan kotiin viemistä varten ja huolehdimme tarvittaessa itse istukan kylmäsäilytyksestä.

 Tukea imetykseen. Aion imettää, ja toivon saavani asiantuntevaa tukea imetykseen liittyen.

 En koe imetystä omakseni, mutta haluan silti kokeilla sitä.

 En aio imettää. Toivon, ettei päätöstäni pyritä pyörtämään ja että saan tukea pulloruokintaan.

 Tutti. Vauvalleni ei saa antaa tuttia ilman minun suostumustani.

 Varhainen kotiutuminen. Toiveenamme on varhainen kotiutuminen, jos edellytykset sille täyttyvät. Varhainen kotiutuminen tarkoittaa kotiutumista 24–48 tunnin kuluttua synnytyksestä.

 Polikliininen synnytys. Olemme toivoneet poliklinista kotiutumista. Toiveemme on siis kotiutua 6–24 tunnin sisällä synnytyksestä, mikäli se on vanhemman ja lapsen kunnon huomioiden mahdollista.

 

Synnytystoivelistasi rakentuu tähän, kun valitset erilaisia toiveita yllä olevista kategorioista.

Muokkaustila


Muokkaa synnytystoivelistasi haluamaksi ja kopioi se mukaasi:

 
 

Kopioi tästä oma synnytystoivelistasi tai muokkaa listaasi siirtymällä muokkaustilaan. Huom! Muokkaustilassa et pysty enää lisäämään uusia synnytystoiveita listasta.

 
 

Voit halutessasi tehdä uuden synnytystoivelistan. Huom. Uuden tekeminen hävittää vanhan listasi. Jos haluat säästää synnytystoivelistasi, kopioi listasi talteen ennen uuden listan tekemistä.

   

Tykkää Vau.fi:stä Facebookissa. Saat parhaat raskaus- ja kasvatusaiheiset artikkelit suoraan uutisvirtaasi.
Mitä mieltä olet artikkelista?