Suomalaistutkijoiden kehittämä älypotkupuku auttaa lapsen neurologisen poikkeamien arvioinnissa. Kun poikkeamat havaitaan aikaisin, lapsi voi saada varhaista tukea kehitykseensä. Tämä voi pienentää esimerkiksi oppimisongelmien riskiä.

Viimeksi päivitetty 14.2.2020

Älylaiterintamalle on tullut uusi tuote: älypotkupuku. Suomalaistutkijoiden kehittämä vaate mittaa tarkasti pienen lapsen spontaania liikkumista viiden kuukauden iästä lähtien. Tieto lapsen liikehdinnästä auttaa arvioimaan esimerkiksi poikkeamia lapsen neurologisessa kehityksessä.Liikkeiden arviointi on osa lapsen neurologista tutkimusta. Aiemmin arviointi on tapahtunut lääkärin tai fysioterapeutin vastaanotolla. Ongelmana on ollut, että tällaisessa tilanteessa lapsen toiminta ei ehkä täysin vastaa toimintaa kotioloissa.

”Älypotkupuku avaa ensimmäisen mahdollisuuden lapsen spontaanin liikehdinnän arviointiin laboratorion ulkopuolella. Puku voidaan antaa lapselle kotiin esimerkiksi loppupäiväksi, ja seuraavana päivänä se toimitetaan takaisin sairaalaan, jossa tulokset puretaan”, kliinisen neurofysiologian professori Sampsa Vanhatalo Helsingin yliopistosta kertoo.

Mullistava keksintö

Potkupuku laskee lapsen todelliset liikkeet ja asennot sekunti sekunnilta. Vanhatalon mukaan tämä on mullistavaa.

”Mittauksen avulla nähdään lapsen todellinen liikevariaatio viiden kuukauden iästä lähtien, mitä ei aiemmin lääketieteellisillä älyvaatteilla ole pystytty saavuttamaan.”

Neurologinen poikkeama on tärkeä havaita varhain

Ainakin viisi prosenttia suomalaislapsista kärsii kielellisen kehityksen, tarkkaavuuden säätelyn tai motorisen kehityksen ongelmista. Usein ongelmat ovat päällekkäisiä.

Kun lapsen neurologisen kehityksen poikkeamat havaitaan aikaisin, lapsi voi saada varhaista tukea kehitykseensä. Tämä on tärkeää, sillä aivojen muovautuvuus on voimakkainta varhaislapsuudessa.

Kehitykselliset poikkeamat altistavat syrjäytymiselle

Lastenneurologian professori Leena Haatajan mukaan kehitykselliset häiriöt ovat merkittävä riski oppimisongelmille ja haitta koulutus- ja työelämän kilpailussa. Lisäksi ne ovat yhteiskunnasta syrjäytymisen riskitekijä.

”Kehityksellisten ongelmien varhainen tunnistaminen ja lapsen toimintakyvyn tukeminen arjessa vuorovaikutuksessa lapsen perheen ja kasvuympäristön kanssa on merkittävä asia niin yksilön, perheen kuin yhteiskunnan tasolla”, Haataja sanoo.

Älypotkupuku mittaa tulevaisuudessa terapian vaikutusta

Tulevaisuudessa älypotkupuku voi mitata myös sitä, miten erilaiset terapiat ja hoitomuodot vaikuttavat lapsen kehitykseen.

”Tämä on miljoonan taalan kysymys länsimaiden terveydenhuollossa. Lisäksi on mahdollista päästä selvittämään sitä, miten varhainen motorinen kehitys vaikuttaa myöhempään kognitiiviseen kehitykseen”, Sampsa Vanhatalo sanoo.

Lähde: STT

Mitä mieltä olet artikkelista?