Kumpaa kättä käytät kun raapaiset tulitikun, avaat laatikon tai harjaat hampaasi? Vasenkätisyys on muutakin kuin vain kirjoituskäden valinta – se on yhdistelmä perimää ja ympäristötekijöitä, jotka saavat alkunsa jo raskauden aikana.

Viimeksi päivitetty 1.11.2022

Joka kymmenes ihminen on vasenkätinen – kaksoset hieman ”yksösiä” useammin ja miehet hieman useammin kuin naiset.Syyt siihen, miksi vasen käsi valikoituu joillakuilla käyttökädeksi, ovat suureksi osaksi edelleen hämärän peitossa.

Tuore tutkimus osoittaa, että raskaudenaikainen kehitys on yhteydessä vasenkätisyyden yleisyyteen.

”Päätelmät, jotka tutkimuksessani voitiin tehdä, olivat että mahdollinen huono ravinnon saanti kohdussa viivästyttää motorista kehitystä ja sitä kautta vasenkätisyyden määrä hieman lisääntyy. Ravinnonsaantia voidaan arvioida esimerkiksi syntymäpainon avulla – ja kaksosilla syntymäpaino on yksikköraskauden lapsia pienempi”, toteaa tutkimuksen tekijä FL Kauko Heikkilä.

Vasenkätisyyden mittaamisesta

Vasen- tai oikeakätisyyttä on pyritty selvittämään muun muassa seuraavien tehtävien avulla.

Kumpaa kättä käytät kun:

  • kirjoitat
  • piirrät
  • heität
  • leikkaat saksilla
  • harjaat hampaita
  • käytät puukkoa
  • syöt lusikalla
  • raapaiset tulitikun
  • avaat laatikon kannen

Mitä useampaan kohtaan valitset vasemman käden, sitä vasenkätisempi olet.

Esimerkit: Oldfield (1971) :The assessment and analysis of handedness:The Edinburgh Inventory

Matalat Apgar-pisteet ennustavat vasenkätisyyttä

Tutkimuksen mukaan myös matalat Apgar-pisteet ovat yhteydessä kohonneeseen vasenkätisyyteen.

Samoin sukupuolella on merkitystä: miehistä 11% on vasenkätisiä, kun naisista vasenkätisiä on 9%.

”Vasenkätisyys näyttäisi lisääntyneen ajan kuluessa, kulttuurin muututtua sallivammaksi. Menneinä vuosikymmeninä osa luontaisesti vasenkätisistä ihmisistä ”pakotettiin oikeakätisiksi”, mutta 60-luvun vapautuneemman sosiaalinormiston myötä nousi vasenkätisten määrä nykyiseen kymmeneen prosenttiin”, sanoo Heikkilä.

Vasenkätisyyden on myös havaittu periytyvän, mutta ei aivan yksiselitteisesti. Vasenkätiset vanhemmat nostavat lapsen todennäköisyyttä olla vasenkätinen, mutta Heikkilän mukaan ympäristötekijät selittävät kaksosmallien perusteella vasenkätisyyttä huomattavasti enemmän kuin geeniperimä.

Mitä on vasenkätisyys?

Yksi tutkimuksen ongelmista oli vasenkätisyyden määrittely. Useimmiten määrittelyn mittana käytetään kirjoituskättä, mutta on muitakin tapoja määritellä oikea- vasen tai molempikätisyys.

”Esimerkiksi ”oikeakätisissä” muusikoissa ja urheilijoissa voi olla niitä, jotka käyttävät enemmän vasenta kättään arkisissa tehtävissä, mutta musiikki- tai peliväline on jo nuoruudessa alkaneen harjoittelun myötä vakiintunut oikeaan käteen. Oikeakätiset puolestaan voivat satunnaisesti käyttää vasenta kättään johonkin tiettyyn tehtävään ilman, että he olisivat todella vasen- tai molempikätisiä.”

Kun tarkasteluun otetaan useampia kriteereitä, vasenkätisten tai molempikätisten yhteismäärä väestöstä voi kasvaa maksimissaan jopa 18 prosenttiin.

Osa vasenkätisistä saattaa olla vuosien saatossa harjaantunut tekemään tietyt asiat oikealla kädellä vasenkätisyydestään huolimatta, ja joissakin kulttuureissa vasenkätisyyteen saatetaan edelleen liittää negatiivisia olettamuksia – tällöin kulttuurinen paine saa vasenkätiset käyttämään tilanteessa oikeaa kättään.

”Kulttuurieroihin on voinut kuulua kaikenlaiset käytöstapoihin ja jopa hygieniaankin liittyvät asiat. Vasemmalla kädellä tervehtiminen on voinut jossain olla loukkaus, koska on ajateltu, että likaiset asiat tehdään vasemmalla kädellä”, Heikkilä sanoo.

Teollistumisen myötä alettiin sarjatuottaa tavaroita – tavaroita, jotka oli suunniteltu oikeakätisille. Mustekynät yhdistettynä länsimaiseen tapaan kirjoittaa vasemmalta oikealle loivat painetta kirjoittaa ja piirtää oikealla kädellä, jotta jälki ei suttaantuisi.

Mitä mieltä olet artikkelista?