Alle kolmevuotiaiden päivähoidosta ollaan montaa mieltä. Uusi norjalainen tutkimus esittää, että muodollisessa päiväkotihoidossa olevien lapsien kielitaito kehittyy muita lapsia paremmin.

Viimeksi päivitetty 14.2.2011

Lapsia tarhassa

Lapsia tarhassa. Kielitaito kehittyy niin että korvissa soi. (Kuva: iStockphoto)Norjassa tehty laaja kohorttitutkimus löysi yhteyden päiväkotihoidossa olemisen ja paremman puhekyvyn välille.

Tutkimuksessa selvisi, että 1,5–3 -vuotiaiden kokopäiväinen päiväkotihoito esti puheen kehityksessä tapahtuvia ongelmia ja nopeutti puheenkehitystä. Lapset jotka olivat kotona tai perhepäivähoitajalla eivät saaneet samanlaista tilastollista etua.

Myös puolipäiväisessä päiväkotihoidossa olevat lapset kehittyivät keskimäärin kielellisesti hitaammin. Yksivuotiaiden päiväkotihoito ei myöskään vaikuttanut kielitaidon kehitykseen.

Tulokset tukevat jo olemassa olevia tutkimustuloksia tarhan suotuisista vaikutuksista lasten kykyyn kommunikoida. Tutkimukseen osallistui 19 919 lasta.

Muita vaikuttavia tekijöitä

Vaikka päiväkotilasten kieliongelmat ovat tilastollisesti pienempiä, on mahdollista, että tulokseen vaikuttaa jokin muu tekijä kuin päiväkodissa oleminen.

Tutkijat ottivat tutkimuksessa huomioon laajan kirjon tekijöitä. Vanhempien koulutus, ikä, tulotaso sekä äidinkieli otettiin huomioon tutkimusta tehtäessä. On kuitenkin mahdollista, että jokin päiväkodin ulkopuolinen tekijä jäi tutkijoilta huomaamatta ja se vaikuttaa tulokseen.

Teksti: Jarkko Uro

Lähde: Science Daily

Lue myös:

Lapsen paras paikka?
Pitkä hoitopäivä harmittaa lasta
Vau.fi tutustuu päiväkotiin

Mitä mieltä olet artikkelista?