Repiikö lapsesi uhmakkuus hermosi riekaleiksi? Laske hitaasti kymmeneen samalla tätä tieteellisesti tutkittua tosiasiaa vaalien: vanhempien uhmaamisella on positiivinen vaikutus lapsen myöhempään tilipussin kokoon.

Viimeksi päivitetty 1.3.2016

Neljäkymmentä vuotta kestänyt tutkimus lasten temperamenttien ja kouluasenteiden vaikutuksesta heidän myöhempään menestykseensä kertoo, että uhmakkuudesta varhaisteininä on hyötyä myöhemmässä elämässä.Tutkimus aloitettiin vuonna 1968 tehdyllä selvityksellä, jossa kartoitettiin laajalti 12-vuotiaiden Luxenburgin koululaisten kouluasenteita niin heidän perheidensä kuin opettajienkin näkökulmasta. Koululaisilta kysyttiin myös heidän yleisiä elämänasenteitaan: tuntuuko elämä vaikealta ja miten oppilas suhtautuu siihen, jos hänen läksynsä menevät pieleen.

40 vuotta myöhemmin, vuonna 2008, tutkijaryhmä jäljitti nämä koululaiset ja selvitti heidän tämänhetkisen elämäntilanteensa. Sen jälkeen aineistoja verrattiin keskenään ja analysoitiin erilaisia tekijöitä, jotka ovat saattaneet muodostaa samankaltaisia lopputuloksia. Tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon erilaiset ominaisuudet ja asenteet vaikuttavat myöhempään menestymiseen. Tutkimus julkaistiin vuonna 2015.

Uhmaavasta luonteesta saattaa olla hyötyä

Vanhempien uhmaaminen esiintyi alkuperäisessä tutkimuksessa haitallisena piirteenä. Yllättävää kyllä, uhmakkaiksi luokitelluilla lapsilla oli luonteestaan hyötyä tulevan taloudellisen menestyksen näkökulmasta.

Tutkimuksessa havaittiin, että uhmaaminen ja vastahankaisuus vaikuttavat jopa enemmän aikuiselämän tienesteihin kuin lapsen älykkyys. Älykkyyttä on aikaisemmin pidetty erittäin merkityksellisenä lapsen tulevan menestyksen kannalta. Uuden tutkimuksen valossa on kuitenkin selvää, että myös moni muu asia vaikuttaa lapsen tulevaisuuteen.

Tutkijat otaksuvat, että vanhempien uhmaaminen on yhteydessä kilpailuhenkisyyteen ja näkyvään vuorovaikutukseen luokkahuoneessa. Tämä saattaisi selittää, miksi uhmaajat pärjäävät elämässä.

Pelkällä uhmalla ei pitkälle pötkitä

Vaikka tutkimuksen mukaan vanhempien uhmaamisella on vaikutusta lompakon paksuuteen, pelkkä auktoriteetin vastustaminen ei vielä takaa suuria tuloja vaan myös koulutustasolla oli merkittävä yhteys elämässä menestymiseen.

Uhmaamisen lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että myös vastuuntuntoiseksi määritelty oppilas pärjäsi erittäin hyvin niin ammatillisesti kuin taloudellisesti. Esimerkiksi opettajien arvioimat ahkerat oppilaat pärjäsivät hyvin varsinkin tulevalla opintiellä. Myös kyky keskittyä kotiläksyihin lisäsi lapsen myöhempää menestystä.

Samansuuntaisia tuloksia on havaittu myös Suomessa. Vuonna 2010 tehdyn suomalaistutkimuksen mukaan hyvin kontrolloitu ja aktiivinen sosiaalinen toiminta 8-vuotiaana on yhteydessä lompakon paksuuteen 42-vuotiaana. Tutkimuksessa huomattiin myös, että ulospäinsuuntautuneisuus lisäsi taloudellista menestystä työmarkkinoilla. Aggressiivisuus puolestaan nosti pitkäaikaistyöttömyyden riskiä.

Lähteet: Student characteristics and behaviors at age 12 predict occupational success 40 years later over and above childhood IQ and parental socioeconomic status, Personality and labour market outcomes

Mitä mieltä olet artikkelista?