Pienellä osalla keskosia on ennenaikaisen syntymän aiheuttamia ongelmia aikuisuudessa. Toisaalta heillä ilmenee keskimäärin muita vähemmän päihteiden käyttöä ja häiriökäyttäytymistä.

Viimeksi päivitetty 7.8.2018

Keskoset, erityisesti pikkukeskoset, kohtaavat monenlaisia terveydellisiä haasteita syntymänsä jälkeen. Epäkypsän elimistönsä vuoksi heillä on usein ongelmia niin hengittämisessä, syömisessä kuin lämmönsäätelyssäkin.Lisäksi keskosten kehitys voi olla täysiaikaisina syntyneitä lapsia hitaampaa vauva- ja taaperoiässä. Valtaosa keskosista kuitenkin saa ikätoverinsa kiinni kehityksessä kahteen ikävuoteen mennessä ja elää aikuisena aivan tavallista elämää.

Keskosten ongelmat aikuisuudessa

Joskus keskosuuden ongelmat voivat seurata aikuisikään. Keskosina syntyneillä on aikuisiässä keskimäärin hieman muuta väestöä enemmän motorista ja kognitiivista poikkeavuutta. Heillä ilmenee muita useammin muun muassa tarkkaavaisuushäiriö ADHD:tä.

”Pikkukeskosina syntyneiden älyllinen suoriutumistaso on keskimäärin pikkuisen muita matalampi. Heillä voi olla ongelmia myös esimerkiksi matemaattisissa taidoissa tai tilallisessa hahmottamisessa. Lisäksi keskosina syntyneillä on hieman enemmän metabolisia ongelmia, kuten korkeaa verenpainetta tai kolesteroliongelmia. Myös heidän lihaskuntonsa on keskimäärin hiukan muuta väestöä heikompi”, listaa neonatologi Samuli Rautava Turun yliopistollisesta keskussairaalasta.

Toisaalta entisillä pikkukeskosilla todetaan hieman muuta väestöä vähemmän riskikäyttäytymistä kuten päihteiden käyttöä. He aloittavat romanttiset ihmissuhteet keskimäärin vähän muita myöhemmin, ja heillä on vähemmän häiriökäyttäytymistä.

Keskosten hoito kehittyy

Tutkimustulokset koskevat keskosia, jotka ovat nyt aikuisia ja jotka siis olivat vastasyntyneitä kauan sitten. Rautava muistuttaakin, että keskosten hoito on kehittynyt viime vuosikymmeninä huimasti ja kehittyy edelleen. Esimerkiksi cp-vamman esiintyvyys Suomessa syntyneillä keskosilla on romahtanut 2000-luvun aikana murto-osaan entisestä ollen nyt alle kahden prosentin luokkaa.

”Edellä mainitut asiat ovat laajassa aineistossa nähtyjä keskiarvoja. Nykyisin keskosten hoito on niin paljon parempaa ja hellempää, että ei voida ennustaa, millaisia aikuisia nykykeskosista kasvaa. Uskon, että heillä tulee olemaan vielä vähemmän ongelmia”, Rautava sanoo.

 

Mitä mieltä olet artikkelista?