Valtaosa nykylapsista menee jo varhain päiväkotiin. Siellä he tapaavat muita aikuisia sekä ennen kaikkea muita lapsia ja saavat merkityksellisiä oppimiskokemuksia.

Viimeksi päivitetty 1.5.2011

Ensimmäiset ja tärkeimmät oppimistapahtumat koetaan ilman muuta kotona ja vuorovaikutuksessa vanhempiin – sekä joskus myös muihin hoitajiin. Mutta useimmille lapsille toinen tärkeä ympäristö uusien kokemusten ja oppimisen kannalta on päiväkoti. Jotta päiväkoti olisi positiivinen ja kehittävä paikka, lapsen täytyy saada tilaisuus luoda hyviä suhteita niin aikuisiin kuin lapsiin. Muuten hän ei tunne oloaan turvalliseksi uudessa ympäristössä. 

Valtaosalle vanhemmista on tärkeää ja myönteistä, että lapsi solmii päiväkodissa läheisen suhteen ainakin yhteen aikuiseen ja voi aina turvautua häneen. Hyvän päiväkodin tunnistaa myös siitä, että henkilökunta – lastenhoitajat, esikoulun opettajat ja johtaja – osoittavat kiinnostusta lapsia kohtaan ja ovat avoimia ja innokkaita vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia vanhempien kanssa. Tällainen keskusteluyhteys pitäisi henkilökunnan ja vanhempien pystyä rakentamaan ensimmäisestä päivästä lähtien (mieluummin jo ennen kuin lapsi menee päiväkotiin).

 

Useimmat vanhemmat pitävät selvänä, että heidän lapsensa leikkivät päiväkodissa muiden lasten kanssa. Kaikki eivät ole ehkä kuitenkaan täysin sisäistäneet sitä, kuinka tärkeää sellainen vuorovaikutus on lapselle, joka menee päiväkotiin usein jo ennen kahta ikävuottaan. Kun lapsi tuntee olonsa turvalliseksi luotuaan kiintymyssuhteen yhteen tai useampaan aikuiseen, joka pitää hänestä huolta, hän kohdistaa luonnostaan huomionsa muihin lapsiin, varsinkin itsensä ikäisiin. Ja vaikkei pienimmillä lapsilla ensi alkuun olekaan paljon puhevalmiuksia, he voivat leikkiessään kommunikoida keskenään kehonkielellä ja ääntelemällä. Osa tärkeimmistä opeista saadaan niiden kokemusten kautta, joita syntyy aktiivisessa ja positiivisessa vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa. Yhteispeli opettaa lapsen sopeutumaan, ottamaan toiset huomioon ja toimimaan ryhmässä. Nykypäivän yhteiskunnassa ovat ennen kaikkea päiväkoti ja esikoulu (sekä myöhemmin koulu) niitä paikkoja, joissa lapsi saa tällaisia kokemuksia.

 

Tavoitteelliset oppimisaktiviteetit

 

Päiväkoti voi tarjota myös muita puuhia ja virikkeitä, jotka edistävät monipuolista oppimista ja kehitystä. Se voi tapahtua osittain niin, että lapsi saa itse valita vaikkapa joko luovaa ja fyysistä toimintaa tai ”lukemista” (omin päin tai yhdessä aikuisen kanssa), ja osittain niin, että aikuiset antavat lapselle tavoitteellisempia oppimisaktiviteetteja. Lasten kasvaessa päiväkoti panee entistä enemmän painoa sille, että nämä kokemukset antavat lapsille mahdollisuuden tutkia asiayhteyksiä ja käsitellä niitä – sekä puhumalla että käyttämällä muita ”kieliä”, joita lapsilla on.

 

”Malla on saanut päiväkodissa ystäviä niin lapsista kuin aikuisistakin. Kun menen hakemaan häntä, hänellä on aina uuttanäytettävää. Se voi olla jotain, mitä hän on tehnyt, tai sitten hän on oppinut ottamaan keinussa vauhtia tai kapuamaan kiipeilytelineessä entistä korkeammalle. Kaikesta näkee, että tyttö viihtyy päiväkodissa erinomaisesti!”

Linda, Mallan 4 v, äiti

 

 

Teksti: Jon Olav Berg
Julkaistu alun perin Oppiminen: Lapsen suunnattomasta oppimiskyvystä -oppaassa
Copyright © 2011 Vaukirja

Kuva: iStockphoto

Mitä mieltä olet artikkelista?