Lastenneuvolan pituus- ja painokäyrien avulla voidaan todeta vähäoireinen pitkäaikaissairaus tai kasvuhäiriö. Pituus- ja painorajojen ylittämisestä ei kuitenkaan sellaisenaan kannata huolestua. THL:n erikoislääkäri Jarmo Salo kertoo, mitä poikkeamat pituus- ja painokäyrissä tarkoittavat.

Viimeksi päivitetty 1.4.2022

Lapsia seulotaan pituus- ja painokäyrillä, jotta alkuvaiheessa vähäoireisia sairauksia ja häiriöitä voitaisiin havaita mahdollisimman varhain. Monesti käy kuitenkin niin, ettei lapsella ole mitään ongelmaa, vaikka hänen tilannettaan tarkasteltaisiinkin lähemmin kasvukäyrien takia.”Seularajat on tehty niin, että terveistä lapsista seuloihin jää yksi prosentti. Tämä voi olla hämmentävää vanhemmille. Niinpä joskus käyriä on syytetty siitä, että ne pyrkivät tekemään kaikista keskimittaisia. Näin ei kuitenkaan ole. Tarkoitus on löytää sairauksia ja muita lapsen kasvuun vaikuttavia ongelmia”, kasvukäyrien käyttöönotossa mukana ollut erikoislääkäri Jarmo Salo kertoo.

Lue myös: Lieväkin ennenaikaisuus yhteydessä terveysriskeihin

Alhainen paino 

Varsinkin imeväisiässä lapsen painon seuraaminen on tärkeää.

”Imeväisikäisistä on vaikea arvioida, kuinka paljon rintamaitoa lapsi saa. Esimerkiksi lapsen tyytyväisyys syömisen jälkeen ja vaippojen kastuminen ovat merkkejä siitä, että vauva saa riittävästi rintamaitoa, mutta lastenneuvolassa painoa seuraamalla ravinnon riittävyyttä pystytään arvioimaan luotettavammin”, Salo kertoo.

Liian vähäisen ravinnonsaannin lisäksi alhaisen painon taustalla saattaa olla jokin sairaus. Näin on varsinkin isompien lapsien kohdalla.

”Esimerkiksi ruoka-aineallergiat ja muut krooniset sairaudet voivat johtaa painon laskuun ja huonoon painonkehitykseen”, Salo kertoo.

Toisinaan alhainen paino ei tarkoita minkäänlaista ongelmaa.

ALHAISTA PITUUTTA JA PAINOA SEULOTAAN KOSKA …

Seulojen tarkoituksena ei ole tehdä kaikista suomalaisista standardikokoisia. Seulat pyrkivät löytämään piileviä kroonisia sairauksia.

Alhaisen painon ja pituuden takana saattaa löytyä:

  • keliakia
  • ruoka-aineallergia
  • imeytymisongelma
  • D-vitamiin puute
  • munuaissairaus
  • melkein mikä vain pitkäaikaissairaus

”Jos lapsen paino edistyy tasaisesti, se ei yleensä ole ongelma. Lapset ovat eri kokoisia niin painossa kuin pituudessakin”, Salo muistuttaa.

Tyypillisesti liian alhainen paino näkyy pienellä viiveellä myös lapsen pituuskasvussa.

Lapsen pituus 

Vauvan tai lapsen nopea kasvaminen on harvoin ongelma. On kuitenkin mahdollista, että lapsen kasvu on liian nopeaa.

”Jos kasvupyrähdys tapahtuu aikaisin, silloin kyse voi olla ennenaikaisesta murrosiästä. Jos lapsella on ennenaikainen kasvupyrähdys, hänellä on myös muita murrosiän merkkejä”, Salo kertoo.

Tyypillisempää kuitenkin on, että lapsi jää kasvuseulaan hitaan pituuskasvun vuoksi. Muutama prosentti lapsista tutkitaan alhaisen pituuden takia.

”Silloin kyseessä saattaa olla vaikkapa keliakia, imeytymishäiriö tai lapsen laiminlyönti. Jos lapsi ei saa riittävästi ravintoa, se voi näkyä kasvussa. Myös esimerksi D-vitamiinin puutos voi vaikuttaa lapsen pituuteen”, Salo kertoo.

Onko syytä toimenpiteille? 

Jos lapsi on lyhytkasvuinen, lähdetään selvittämään, onko lapsella mitään muita oireita. Esimerkiksi vatsaoireet kohdentavat jatkotutkimuksia.

”Poikkeavasti kasvavasta lapsesta otetaan myös verikokeet mm. keliakian, kilpirauhasen toiminnan, imeytymishäiriöiden ja D-vitamiinin riittämättömän saannin toteamiseksi. Jos jotain löytyy, voidaan ongelmaa hoitaa”, Salo kertoo.

Toisinaan mitään selitystä ei perusterveydenhuollossa löydy ja lapsen kasvu hidastuu entisestään.

”Erikoissairaanhoidossa voidaan jatkaa tutkimuksia. Neuvolassa tarkistetaan perusasiat”, Salo kertoo.

YLIPAINOA SEULOTAAN KOSKA …

Harvoilla lapsilla on haittaa ylipainosta. Jos kuitenkin lapselle kertyy kiloja, hänen aikuisiän sairastumisriskinsä kasvaa. Lapsena ylipainoiset ovat pääsääntöisesti aikuisina ylipainoisia.

Ylipaino aiheuttaa aikuisille:

  • sydän- ja verisuonitauteja
  • 2-tyypin diabetesta
  • laskee elämänlaatua
  • aiheuttaa psykososiaaliset ongelmia


Lapsen ylipaino 

Ylipaino on tänä päivänä iso ongelma. Aikuisiässä ylipaino lisää merkittävästi esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien riskiä. Niinpä seuloilla pyritään saamaan kiinni lapsia, joilla on riski kasvaa ylipainoisiksi aikuisiksi.

Ylipainoseulaan jääminen saattaa tuntua vanhemmista kummallisilta. Harva lapsi on nimittäin selkeästi ylipainoinen.

”Jos lapsi jää kiinni seulassa jo alle kouluikäisenä, hän ei välttämättä näytä lihavalta tai edes pyöreältä. Paino ei haittaa häntä millään tavalla”, Salo huomauttaa.

Seula toimii näin: Ensin katsotaan, kuinka monta prosenttia 18-vuotiaista on ylipainoisia. Tällä hetkellä 18-vuotiaista pojista 22 prosenttia ylittää ylipainon rajan eli heidän painoindeksinsä on yli 25. Vastaava luku tytöillä on 12 prosenttia.

Kun 5-vuotiaita lapsia mitataan, 22 prosenttia pojista jää seuloihin. Vastaavasti 12 prosenttia ikäluokkansa painavinta tyttöä päätyy seulaan.

”Vanhemmat kokevat tämän usein hämmentäväksi. Jos painonkehitys kuitenkin jatkuu ikätovereihin verrattuna samanlaisena, lapsi on 18-vuotiaana ylipainoinen. Seulan tarkoitus on poimia niitä lapsia, joilla on riski tulla aikuisena lihavaksi”, Salo kertoo.

Elintavat uusiksi 

Jos lapsi jää kiinni ylipainoseulassa, katsotaan koko perheen ruokavalio läpi. Jos aikuiset syövät liikaa kaloreita ja liikkuvat liian vähän, lapsella ei välttämättä ole edellytyksiä parantaa elintapojaan.

”Lapsella pitää olla mahdollisuus riittävään liikuntaan. Pääseekö lapsi helposti ulos leikkimään”, Salo pohtii.

Vaikka liikunnalla ei pystyttäisi vähentämään lapsen ylipainoa, lapsen on tärkeä oppia liikkumaan. Vaikka aikuinen olisi ylipainoinen, hänen riskinsä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin on pienimpi, jos hän liikkuu riittävästi. Tästä syystä tietokonepelit ovat hankalia.

Pelit koukuttavat. Lapsi saattaa uppoutua pelien maailmaan ja kadottaa halunsa liikkua. Ylipainoisen lapsen perheessä onkin syytä miettiä ruutuaikasäännöt uusiksi.

”Peleissä ei sinänsä ole mitään pahaa, jos niiden pelaaminen ei johda siihen, että lapsi ei saa riittävästi terveellistä liikuntaa päivittäin”, Salo huomauttaa.

Ylipainoon on vaikea puuttua, koska ylipaino-ongelma juontaa yleisestä elintapojen muutoksesta.

”Harrastukset ovat nykyään passiivisempia. Liikkuminen ja touhuaminen on vähentynyt. Lapset ovat yksinkertaisesti huonommassa kunnossa kuin mitä samanikäiset olivat 20-vuotta sitten”, Salo sanoo.

Mitä mieltä olet artikkelista?