Kiusaaminen on yleistä päiväkodeissa. Tyypillisintä kiusaamista on porukan ulkopuolelle jättäminen.Kiusaamista esiintyy myös tönimisen, lyömisen, lahjonnan, haukkumisen, ilkeilyn ja juonittelun muodossa. Kiusaamista päiväkodeissa tutkivat Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Folkhälsan.

Viimeksi päivitetty 30.4.2010

Päiväkoti-ikäiset lapset kiusaavat toisiaan niin fyysisesti kuin henkisesti. Laura Kirveen ja Maria Stoor-Grennerin tekemän tutkimuksen mukaan 3–6 -vuotiaat lapset kiusasivat toisiaan varsinkin vapaan leikin aikana. Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet lapset olivat kokeneet kiusaamista.Kiusaamista esiintyi tönimisen, lyömisen, lahjonnan, haukkumisen, ilkeilyn ja juonittelun muodossa. Tutkimuksessa esimerkiksi havaittiin, että lapset käyttivät syntymäpäiväkutsuja kiusaamisen välineenä.

Tutkimus tehtiin neljässä suomenkielisessä ja neljässä ruotsinkielisessä päiväkodissa 3–6 -vuotiaiden ryhmissä. Aineisto muodostuu lasten, henkilökunnan sekä vanhempien haastatteluista. Lapsia myös havainnointiin ryhmätilanteissa.

Torjutuksi tulemisen kierre

Yleisin kiusaamisen muodoksi havaittiin ulossulkeminen. Tyypillisimmin kiusattu jätettiin leikin ulkopuolelle.

Vuorovaikutuksen ulkopuolelle jätetyillä lapsilla on riski joutua noidankehään. Mitä vähemmän he pääsevät juttelemaan ja leikkimään toisten lasten kanssa, sitä heikommaksi heidän vuorovaikutustaitonsa jäävät. Torjuminen laskee myös lapsen itsetuntoa ja aiheuttaa aggressiivista tai vetäytyvää käytöstä, mikä puolestaan ruokkii torjutuksi tulemista.

Ei siis ihme, että myös lapset kokivat ulossulkemisen raskaaksi. Tutkimuksessa ilmeni, että jo kolmevuotiaat kärsivät ulossulkemisen vaikutuksista. Pienetkin lapset osasivat kertoa, kuka lapsista jätettiin ilman leikkitoveria. Vastaukset kävivät yhteen henkilökunnan arvion kanssa.

Ratkaisuja

”On erittäin tärkeää, että kiusaamisen ehkäisy aloitetaan jo ennen kouluikää. Päivähoidon piirissä on 200 000 lasta, joten siellä on erinomaiset mahdollisuudet tehdä ennaltaehkäisevää työtä”, sosiaalineuvos Martti Lähteinen sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo.

Tutkimus tarjoaa vastalääkkeeksi lasten empatiakyvyn vahvistamista ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua. Oleellisena tutkijat pitävät myönteisten vertaissuhteiden kehittämistä.

Toisaalta jo päiväkoti-ikäiset osaavat kiusata niin, ettei henkilökunta huomaa sitä. Kiusaamisen estämiseksi kaivataankin erityistä sensitiivisyyttä.

”Kasvattajia olisi hyvä kouluttaa kiusaamisen ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen”, Lähteinen täsmää.

Teksti: Jarkko Uro
Kuva: iStockphoto

 

Lähde:

Kirves & Stoor-Grenner: Kiusaavatko pienetkin lapset?

Lue myös:

Kivuttomasti tarhaan
Vau.fi tutustuu päiväkotiin
Päivähoito pilaa lapsen elämän?

Mitä mieltä olet artikkelista?