Keskimäärin isät olivat isyys- tai vanhempainvapaalla 6 viikkoa. Vanhempainpäivärahaa saaneiden isien määrä väheni vuonna 2018.

Viimeksi päivitetty 8.11.2019

Vuonna 2018 vanhempainpäivärahaa sai 59 600 isää. Määrä väheni edellisvuodesta 2,5 %, mikä johtuu syntyvyyden laskusta. Lapsen saaneet isät pitävät isyys- ja vanhempainvapaita aiempien vuosien tapaan: keskimäärin 36 arkipäivää eli noin 6 viikkoa.”25 % isistä ei pitänyt vapaata lainkaan. Osuus on pysynyt vuosia ennallaan isyysvapaiden kehittämisestä huolimatta”, sanoo suunnittelija Siru Keskinen Kelan analytiikka- ja tilastoryhmästä.

Alle puolet pitää vapaata vauvan kanssa kaksin

Viime vuosina yhä useampi isä on käyttänyt myös itsenäistä isyysvapaata eli ollut vapaalla eri aikaan kuin lapsen äiti. Vuonna 2016 syntyneiden lasten isistä 45 % piti itsenäistä vapaata. Edelleen yli puolet isistä ei siis käytä itsenäistä vapaata lainkaan.

”Isien itsenäiset vapaat tasaavat hoivavastuuta ja voivat osaltaan jouduttaa äitien työhön paluuta”, sanoo tutkija Anneli Miettinen Kelan tutkimusyksiköstä.

Suurin osa isistä (69 %) pitää vapaata lapsen syntymän yhteydessä samaan aikaan, kun lapsen äiti on äitiys- tai vanhempainvapaalla. Vajaa kolmannes (30 %) isistä piti koko vapaansa samaan aikaan lapsen äidin kanssa.

Vanhempien vapaasti jaettavissa olevan vanhempainvapaan pitää yleensä äiti. Isistä sitä käytti vain muutama prosentti.

Lakimuutos lisäsi isien vapaiden käyttöä vain vähän

Isyysvapaata on viime vuosina pyritty kehittämään siten, että se tasaisi hoitovastuuta vanhempien kesken ja tukisi isän suhdetta lapseen. Useat lakimuutokset ovat kasvattaneet isäkiintiötä eli isän itsenäistä osuutta vapaista.

”Vuonna 2013 voimaan tullut lakimuutos antoi isille mahdollisuuden pitää isyysvapaata siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Lakimuutos pidensi isien pitämiä vapaita aavistuksen, mutta vuoden 2015 jälkeen kehitys näyttää pysähtyneen”, Siru Keskinen sanoo.

Ennen vuoden 2013 isyysvapaauudistusta isät pitivät vapaita keskimäärin 33 arkipäivää.

”Isälle osoitetun vapaan pidentäminen saa todennäköisesti ne isät, jotka pitävät vapaata, olemaan vapaalla pidempään. Se ei kuitenkaan välttämättä vaikuta niihin isiin, jotka eivät käytä vapaita lainkaan. Näiden isien kohdalla osallistumisen lisäämiseksi on mietittävä muita keinoja – esimerkiksi vapaan ajalta maksettavan korvauksen korottamista”, Anneli Miettinen pohtii.

Isyysvapaata voi pitää 9 viikkoa, vanhempainvapaata puoli vuotta

Isyysvapaa kestää enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Isä voi pitää vapaata 1–18 arkipäivää sinä aikana, jolloin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa, ja loput sen jälkeen. Halutessaan isä voi pitää koko isyysvapaan äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen. Isyysvapaat on pidettävä siihen mennessä, kun lapsi täyttää 2 vuotta. Kela maksaa isyysvapaan ajalta isyysrahaa.

Vanhempainvapaalle voi jäädä jompikumpi vanhemmista, tai vanhemmat voivat olla vapaalla vuorotellen. Vanhempainvapaa kestää 158 arkipäivää eli noin puoli vuotta, ja Kela maksaa sen ajalta vanhempainrahaa.

Mitä mieltä olet artikkelista?