Äitiysavustus, isyysvapaa, kotihoidon tuki ja monet muut perheellisen oikeudet.

Viimeksi päivitetty 3.4.2019

Kun perheeseen syntyy lapsi, vanhemmilla on oikeus erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin sekä työsopimuslakiin perustuviin perhevapaisiin.

Kelan myöntämiä etuuksia ovat:

 • äitiysavustus, joka on joko äitiyspakkaus tai 170 euroa
 • erityisäitiysraha ja äitiysraha (kunnes lapsi n. 3 kk)
 • isyysraha (n. 9 viikkoa kunnes lapsi 2 v.)
 • vanhempainraha äidille tai isälle (vauva n. 3 kk–9 kk)
 • lapsilisä (kunnes lapsi täyttää 17 v.)
 • kotihoidon tuki alle 3-vuotiasta, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa
 • yksityisen hoidon tuki alle kouluikäisestä, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa
 • joustava hoitoraha alle 3-vuotiaasta
 • osittainen hoitoraha 1. ja 2. luokkalaisesta
 • elatustuki alle 18-vuotiaasta
 • erilaiset tuet lapsen sairastaessa
 • adoptiotuki ulkomailta adoptoiville
 • sotilasavustus asepalveluksessa tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle ja hänen perheelleen.

Äitiysavustus ja äitiyspakkaus

Raskaana oleva voi valita äitiysavustukseksi joko äitiyspakkauksen tai 170 euron verottoman rahasumman. Äitiysavustuksen voi saada raskaana oleva äiti sekä adoptiovanhempi. Ehtona on, että äiti asuu Suomessa tai kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Äitiysavustuksen saaminen edellyttää lisäksi, että raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja odottaja on käynyt terveystarkastuksessa lääkärissä tai neuvolassa ennen 4. raskauskuukauden päättymistä.

Äitiysvapaa

Äitiysloma voi alkaa aikaisintaan 50 arkipäivää ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Odottaja voi itse valita, koska hän haluaa aloittaa äitiysloman. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Äitiyslomalla oleva saa Kelasta äitiysrahaa, jota maksetaan 105 arkipäivää eli noin 4 kuukautta. Jos äidille maksetaan äitiysloman ajalta palkkaa, Kela maksaa äitiysrahan siltä ajalta työnantajalle. Oikeus äitiysrahaan alkaa, kun raskaus on kestänyt 154 päivää. Ehtona on, että hakija on kuulunut Suomen sosiaaliturvan piiriin vähintään 180 päivää juuri ennen laskettua aikaa.

Erityisäitiysrahaa voi saada, jos odottaja joutuu raskausaikana olemaan poissa työstä ennen varsinaista äitiysrahakautta. Näin voi käydä, jos odottaja joutuu työssään alttiiksi kemiallisille aineille, säteilylle tai tarttuvalle taudille, vaaratekijät eivät ole vältettävissä eikä työnantaja pysty järjestämään odottajalle muita työtehtäviä raskauden ajaksi. Erityisäitiysraha ei vähennä varsinaista äitiysrahaa.

Isyysvapaa

Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Isä voi olla kotona yhtä aikaa äidin kanssa valintansa mukaan 1-18 arkipäivää sinä aikana, jolloin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Loput isyysrahapäivät voi pitää vanhempainrahan jälkeen. Halutessaan isä voi pitää kaikki isyysrahapäivät äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen.

Isyysvapaan voi jakaa osiin. Äidin kanssa yhtäaikaisesti pidettävät 1–18 arkipäivää voi jakaa enintään neljään jaksoon. Vanhempainrahakauden jälkeisen isyysvapaan voi jakaa enintään kahteen jaksoon. Isyysvapaan voi aloittaa lapsen syntymän jälkeen. Sitä voi pitää kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Isyysvapaa voi olla palkallista tai palkatonta. Mikäli isyysvapaa on palkaton, Kela maksaa isälle isyysrahaa vapaan ajalta.

Isyysrahaa voi hakea haluamallaan tavalla joko yhtäjaksoiselle ajalle tai useammalle lyhyemmälle jaksolle. Isyysrahaa maksetaan arkipäiviltä, joita ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät. Isä voi itse päättää, miltä päiviltä hakee isyysrahaa.

1.4.2019 alkaen yksinhuoltajaäiti voi saada vanhempainpäivärahaa 54 arkipäivää pidempään silloin, kun lapsen isyyttä ei ole vahvistettu eikä äidillä ole avio- tai avopuolisoa, jolla olisi oikeus isyysrahaan. Oikeus koskee myös yksin adoptoivaa naista.

Vanhempainvapaa

Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Vanhempainvapaan ajalta Kela maksaa vanhempainrahaa 158 arkipäivää eli reilut puoli vuotta. Lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen, kun vanhempainraha päättyy. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Vanhempainvapaalle voi jäädä äiti tai isä. Vanhemmat voivat myös olla vapaalla vuorotellen, mutta eivät yhtä aikaa (poikkeuksena monikkoperheet). Jos vanhemmat jakavat vapaan, he voivat pitää molemmat enintään 2 haluamansa pituista jaksoa.   Osittaista vanhempainvapaata isä ja äiti voivat pitää samaan aikaan, jolloin molemmat tekevät osa-aikatyötä ja saavat osittaista vanhempainrahaa.

Lähde: Kela

Lisätietoja lapsiperheen etuuksista ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät Kelan verkkosivuilta osoitteesta: http://www.kela.fi/lapsiperheet

Isyysvapaat puhuttavat foorumilla – liity keskusteluun: Pitikö puolisosi isyysvapaata? 

Mitä mieltä olet artikkelista?