Perhevapaat uudistuivat vuonna 2022. Uudistus koskee perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Kun perheeseen syntyy lapsi, vanhemmilla on oikeus erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin sekä työsopimuslakiin perustuviin perhevapaisiin.


 


Kelan myöntämiä etuuksia ovat:

• äitiysavustus, joka on joko äitiyspakkaus tai 170 euroa
• raskausraha (maksetaan 40 arkipäivää eli noin 1,5 kuukautta)
• erityisraskausraha
• vanhempainraha
• lapsilisä (kunnes lapsi täyttää 17 v.)
• kotihoidon tuki alle 3-vuotiaasta, joka ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa
• yksityisen hoidon tuki alle kouluikäisestä, joka ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa
• joustava hoitoraha alle 3-vuotiaasta
• osittainen hoitoraha 1.- ja 2.-luokkalaisesta
• elatustuki alle 18-vuotiaasta
• erilaiset tuet lapsen sairastaessa
• adoptiotuki ulkomailta adoptoiville
• sotilasavustus asepalveluksessa tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle ja hänen perheelleen.

Äitiysavustus ja äitiyspakkaus

Raskaana oleva voi valita äitiysavustukseksi joko äitiyspakkauksen tai 170 euron verottoman rahasumman. Äitiysavustuksen voi saada raskaana oleva äiti sekä adoptiovanhempi. Ehtona on, että asut Suomessa tai sinulla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan.

Äitiysavustuksen saaminen edellyttää lisäksi, että raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja odottaja on käynyt terveystarkastuksessa lääkärissä tai neuvolassa ennen 4. raskauskuukauden päättymistä.

Raskausvapaa

Raskausvapaa alkaa yleensä 30 arkipäivää ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Voit myös sopia työnantajasi kanssa, että jäät raskausvapaalle myöhemmin, mutta vapaa pitää aloittaa kuitenkin viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua aikaa.

Jos et ole työsuhteessa, voit jäädä raskausvapaalle oman valintasi mukaan 14–30 arkipäivää ennen laskettua aikaa.

Kela maksaa raskausrahaa 40 arkipäivältä riippumatta lapsen todellisesta syntymähetkestä. Raskausrahapäivät on pidettävä peräkkäin, eikä niitä voi siirtää myöhemmin pidettäväksi.

Jos lapsi syntyy ennen kuin olet jäänyt raskausvapaalle, alkaa raskausrahan maksu heti syntymää seuraavana arkipäivänä. Arkipäiviksi lasketaan päivät maanantaista lauantaihin paitsi arkipyhät. Arkipyhä on muuksi viikonpäiväksi kuin sunnuntaiksi sattuva pyhäpäivä.

Erityisraskausrahaa voi saada, jos odottaja joutuu raskausaikana olemaan poissa työstä ennen varsinaista äitiysrahakautta.

Näin voi käydä, jos odottaja joutuu työssään alttiiksi kemiallisille aineille, säteilylle tai tarttuvalle taudille, vaaratekijät eivät ole vältettävissä eikä työnantaja pysty järjestämään odottajalle muita työtehtäviä raskauden ajaksi. Erityisraskausraha ei vähennä varsinaista raskausrahaa.

Vanhempainvapaa

Vanhempainvapaan voit aloittaa lapsen syntymän jälkeen. Kela maksaa vanhempainrahaa 320 arkipäivää. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, päivät jaetaan tasan kummankin vanhemman kesken.

Voit halutessasi luovuttaa osan vanhempainrahapäivistä toiselle pidettäväksi. Voit myös olla töissä osa-aikaisesti ja hakea samalle ajalle vanhempainrahan osittaisena.

Voit saada vanhempainrahaa, jos olet lapsen vanhempi ja huoltaja. Vanhempi voi olla lapsen biologinen tai adoptiovanhempi. Vanhempainrahaan oikeutettuja vanhempia voi olla yksi tai kaksi.

Jos lapsella on kaksi vanhempaa, heidän kannattaa suunnitella yhdessä, miten he jakavat vanhempainvapaat ja hoitavatko he lasta samanaikaisesti vai erikseen.

Jos vanhemmat luovuttavat vanhempainrahapäiviä toiselle lapsen hoitoon osallistuvalle henkilölle, heidän on hyvä keskustella ja sopia päivien käyttämisestä ja Kelalle tehtävistä ilmoituksista hyvissä ajoin. Näin hakemuksen käsittely ei viivästy turhaan.

Jotta voit saada raskausrahaa, erityisraskausrahaa tai vanhempainrahaa, sinun täytyy olla vakuutettu Suomen sairausvakuutuslain mukaisesti.

Lähde: Kela

Lisätietoja lapsiperheen etuuksista ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät Kelan verkkosivuilta osoitteesta: http://www.kela.fi/lapsiperheet

Mitä mieltä olet artikkelista?