Milloin raskaudesta täytyy kertoa töissä? Myöhemmin kuin usein uskotaan

Kun raskaus on tosiasia, moni tuore odottaja alkaa ensimmäisten asioiden joukossa miettiä työtilannettaan. Missä vaiheessa raskaudesta pitää kertoa töissä ja mitä muodollisuuksia asiaan littyy? Asianajaja ja varatuomari Katja Halonen neuvoo.

Raskaus ja neuvolakäynnit työajalla – ovatko ne palkallisia vai eivät?

Jos raskaana oleva nainen tekee niinsanottua "virastotyöaikaa", raskausajan neuvolakäynnit osuvat käytännössä aina päällekkäin työpäivien kanssa. Ovatko ne työaikaa ja maksetaanko niiltä palkkaa? Asianajaja ja varatuomari Katja Halonen kertoo, miten asiassa pitää menetellä.

Odotatko lasta yksin? Lue, mihin olet oikeutettu ja mistä löydät apua arkeen

Yksin lasta odottava joutuu valmistautumaan itsekseen elämänmuutokseen, jossa useimmilla on kumppani tukenaan. Kokosimme tätä prosessia helpottamaan listan huomioon otettavista asioista ja eri kanavista avun ja tuen löytämiseen.

Vanhempainpäivärahan määräytymiseen tulossa muutos

Vanhempainpäiväraha alkaa tammikuusta alkaen määräytyä vuositulon perusteella. Se ei siis enää jatkossa perustu edellisen vuoden verotuksessa vahvistettuihin tuloihin.

Joskus työ on raskaudelle riski: tällöin odottaja on oikeutettu erityisraskausrahaan

Jos odottajan tekemä työ vaarantaa raskauden eikä mahdollisuutta muihin työtehtäviin ole, odottava äiti on oikeutettu erityisraskausvapaaseen ja -rahaan. Terveysriskejä voi sisältyä esimerkiksi lentoemännän, opettajan ja laborantin työhön.

Yksinhuoltajaäidit saavat jatkossa myös isyysrahaa

Yksinhuoltajaäitien perheet ovat aiemmin joutuneet kärsimään epätasa-arvoisesta asemasta kahden huoltajan perheisiin nähden: yksinhuoltajaäidit eivät ole aikaisemmin voineet saada isyysrahaa. 1.4.2019 alkaen yksinhuoltajaäidit voivat saada vanhempainpäivärahaa 54 arkipäivää pitempään – eli siis isyyspäivärahakauden verran.

Paperittomalle raskaus on riski – ei pääsyä neuvolaan

Raskaana oleminen paperittomana Suomessa on riski sekä äidille että syntyvälle lapselle. Tällä hetkellä paperiton on oikeutettu saamaan vain kiireellistä hoitoa. Raskaudenseuranta ei kuulu kiireellisen hoidon piiriin, joten raskaana oleva ei pääse äitiysneuvolan asiakkaaksi. Poikkeuksena on Helsinki, jossa on tehty periaatepäätös paperittomille tarjottavista terveyspalveluista. Myös paperittomat lapset jäävät muualla ilman neuvolapalveluita.

Yrittäjän äitiysloma

Jokaisella odottajalla on paljon järjesteltävää ja pohdittavaa ennen äitiysloman alkua. Yrittäjillä ja freelancereilla mietittävää on kuitenkin vielä enemmän: Mitä jos asiakkaat kaikkoavat äitiysloman aikana? Entä jos lapsi on pakko laittaa ihan pienenä hoitoon? Vau.fi:n foorumilaiset kertovat, millainen on yrittäjän äitiysloma.

Raskaana olevia syrjitään töissä yhä useammin

Kymmenet raskaana olevat tai äitiyslomalla olevat ottavat vuosittain yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun, koska he epäilevät tulleensa syrjityiksi työpaikoillaan.

Vanhempainvapaata viettäviä isiä vieläkin vähän

Vaikka yhä useammat isät jäävät vanhempainvapaalle, lähes 90 prosenttia isistä jättää edelleen tilaisuuden käyttämättä. Myös vapaan kesto on lyhentynyt.