Vaikka yhä useammat isät jäävät vanhempainvapaalle, lähes 90 prosenttia isistä jättää edelleen tilaisuuden käyttämättä. Myös vapaan kesto on lyhentynyt.

Viimeksi päivitetty 4.12.2008

Mies! Näin kivaa on kotona. Ihan totta.


 


Isien vanhempainvapaan käyttö on lisääntynyt kahdesta 12 prosenttiin isistä vuosina 2002–2007, selviää Stakesin Perhevapaat ja työelämän tasa-arvo –tutkimuksesta.
Vapaata otetaan kuitenkin entistä lyhyemmäksi ajaksi: valtaosa isistä rajaa vapaansa isäkuukauteen, sillä pitkää poissaoloa työpaikalta pidetään hankalana.
Isän harteilla tuntuu elatusvastuu
Asenteilla on merkitystä: jos isän mielestä perheen elatus on hänen vastuullaan, hän pitää vanhempainvapaata harvemmin. Näin ajatteli noin puolet isistä, jotka jättivät vanhempainvapaan käyttämättä, vapaata pitäneet puolta harvemmin.
Korkeasti koulutetut äidit ja isät jakavat vapaata muita yleisemmin. Isä on vanhempainvapaalla useammin, jos hän on töissä julkisella sektorilla ja harvemmin, jos hän on pienituloinen.
Laskelmia taloudellisista seurauksista ei läheskään aina tehdä
Isäkuukauden pitämistä arveli taloudellisesti mahdottomaksi vain harva korkeakoulutettu mies, mutta lähes kolmasosa muista.
Laskelmia vapaan jakamisen taloudellisista seurauksista tehtiin kuitenkin aiempaa harvemmin, niitä teki vain alle puolet perheistä.
Nousukaudella työelämä vetää äiditkin nopeasti takaisin
Tutkimus vahvistaa kuvaa siitä, että äitien hoitovapaiden kesto riippuu työmarkkinoiden vetävyydestä. Nousukaudella vuonna 2006 äidit olivat aiempaa useammin palanneet töihin lapsen ollessa parivuotias ja entistä harvempi äiti oli kotona hoitovapaalla tai kotihoidon tuen turvin.
Koulutetut äidit menivät muita useammin töihin heti vanhempainvapaan jälkeen, ja jos he hyödynsivät kotihoidon tukea, jaksot olivat muita lyhyempiä.
Tutkimuksessa mukana 551 työpaikkaa
Stakes kysyi tutkimuksessaan kokemuksia perhevapaista 551 työpaikan henkilöstöjohdolta vuonna 2007. Organisaatiot edustavat yksityistä ja julkista sektoria sekä useita toimialoja. Ne toimivat aloilla, joilla perhevapaita käytetään keskimääräistä enemmän tai vähemmän.
Tutkimuksessa kokemuksistaan ovat raportoineet myös 1 435 äitiä ja 1 058 isää, jotka saivat lapsen vuonna 2004. Heidän kokemuksiaan verrataan viisi vuotta aikaisemmin vapaita pitäneiden kokemuksiin.
Lähde:
Lue lisää vanhemmuudesta:
Mitä mieltä olet artikkelista?