Esimerkiksi koronapotilaan hoitotyö ja varhaiskasvatuksen työtehtävät saattavat oikeuttaa erityisäitiysrahaan. Ensisijaisia keinoja ovat kuitenkin vaaratekijän poistaminen työstä sekä työntekijän siirtäminen muihin työtehtäviin.

Viimeksi päivitetty 21.5.2020

Vaikka raskaana olevat eivät tähän mennessä saadun tutkimustiedon mukaan ole koronaviruksen erityistä riskiryhmää, hoitotyötä tekevällä odottajalla saattaa olla oikeus erityisäitiysrahaan.

”Erityisrahaoikeutta arvioitaessa Kela noudattaa niin sanottua varovaisuusperiaatetta, jonka mukaan raskaana olevia pyritään suojaamaan riskeiltä, joista on niukasti tutkimustietoa”, sanoo vastaava asiantuntijalääkäri Johanna Repo Kelasta.

Ei automaattista oikeutta erityisäitiysrahaan

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että terveydenhuollossa ja varhaiskasvatuksessa työskentelevillä odottajilla olisi automaattinen oikeus erityisäitiysrahaan. Oikeus syntyy, jos odottajan työtehtävät tai työolot vaarantavat raskaana olevan tai sikiön terveyden eikä vaaratekijää voida poistaa tai työntekijää siirtää raskauden ajaksi muihin hänen työkykynsä ja ammattitaitonsa mukaisiin tehtäviin.

Esimerkiksi terveydenhuollossa työskentelevällä odottajalla voi olla oikeus erityisäitiysrahaan koronaviruksen vuoksi, jos häntä ei voida siirtää koronaviruspotilaiden hoitotyöstä muihin tehtäviin tai jos asianmukaisten suojainten käyttö ei työssä ole mahdollista.

”Ensisijaista on vaaratekijän poistaminen työstä. Jos se ei ole mahdollista, varmistetaan työntekijän riittävä suojautuminen vaaratekijältä tai siirretään hänet toiseen työtehtävään Työjärjestelyt ovat aina ensisijaisia erityisäitiysrahaan nähden, sanoo etuuspäällikkö Johanna Aholainen Kelasta.

Apteekkityö ei oikeuta erityisäitiysrahaan

Varhaiskasvatuksen työntekijät viettävät pitkiä aikoja samoissa tiloissa ja lähikontakteissa lasten kanssa ilman kattavaa suojautumismahdollisuutta. Näin ollen myös varhaiskasvatuksen työntekijällä voi olla oikeus erityisäitiysrahaan, jos muuta sopivaa työtä ei ole tarjolla.

Sen sijaan lyhyissä asiakaspalvelutilanteissa, kuten apteekeissa koronaviruksen tartuntariski ei nykytiedon mukaan ole niin merkittävä, että raskaana olevalla työntekijällä olisi oikeus erityisäitiysrahaan.

Aholainen painottaa, että tämänhetkinen ohjeistus perustuu vallitsevaan poikkeustilaan, ja sitä tarkastellaan tilanteen muuttuessa uudelleen.

Lähde: Kela

Mitä mieltä olet artikkelista?