Joskus työ on raskaudelle riski: tällöin odottaja on oikeutettu erityisraskausrahaan

Jos odottajan tekemä työ vaarantaa raskauden eikä mahdollisuutta muihin työtehtäviin ole, odottava äiti on oikeutettu erityisraskausvapaaseen ja -rahaan. Terveysriskejä voi sisältyä esimerkiksi lentoemännän, opettajan ja laborantin työhön.

Hoitoalalla työskentelevä odottaja, saatat olla oikeutettu erityisäitiysrahaan koronan vuoksi

Esimerkiksi hoitotyö koronapotilaiden parissa ja varhaiskasvatuksen työtehtävät saattavat oikeuttaa erityisäitiysrahaan. Ensisijaisia keinoja ovat kuitenkin vaaratekijän poistaminen työstä sekä työntekijän siirtäminen muihin työtehtäviin.

Työhaastattelu ja raskaus – mikä on sallittua?

Voiko haastattelija työhaastattelutilanteessa kysyä raskaudesta tai siihen liittyvistä suunnitelmista? Entä jos hakija on raskaana – pitääkö raskaudesta kertoa haastattelutilanteessa? Asianajaja ja varatuomari Katja Halonen kertoo.

Yksinhuoltajaäidit saavat jatkossa myös isyysrahaa

Yksinhuoltajaäitien perheet ovat aiemmin joutuneet kärsimään epätasa-arvoisesta asemasta kahden huoltajan perheisiin nähden: yksinhuoltajaäidit eivät ole aikaisemmin voineet saada isyysrahaa. 1.4.2019 alkaen yksinhuoltajaäidit voivat saada vanhempainpäivärahaa 54 arkipäivää pitempään – eli siis isyyspäivärahakauden verran.

Vanhempainpäivärahan määräytymiseen tulossa muutos

Vanhempainpäiväraha alkaa tammikuusta alkaen määräytyä vuositulon perusteella. Se ei siis enää jatkossa perustu edellisen vuoden verotuksessa vahvistettuihin tuloihin.

Yrittäjä-äiti: pidä työtulo oikealla tasolla, jotta varmistat riittävän äitiysrahan

YEL-työtulon nostaminen vain muutamaa kuukautta ennen äitiyslomaa ei enää ensi vuonna vaikuta yrittäjänä työskentelevien äitien äitiyspäivärahaan kuten aikaisemmin – vuoden 2020 alusta Kelan maksamat päivärahat lasketaan vuositulon perusteella.

Yrittäjän äitiysloma

Jokaisella odottajalla on paljon järjesteltävää ja pohdittavaa ennen äitiysloman alkua. Yrittäjillä ja freelancereilla mietittävää on kuitenkin vielä enemmän: Mitä jos asiakkaat kaikkoavat äitiysloman aikana? Entä jos lapsi on pakko laittaa ihan pienenä hoitoon? Vau.fi:n foorumilaiset kertovat, millainen on yrittäjän äitiysloma.

Raskaana olevia syrjitään töissä yhä useammin

Kymmenet raskaana olevat tai äitiyslomalla olevat ottavat vuosittain yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun, koska he epäilevät tulleensa syrjityiksi työpaikoillaan.

Paperittomalle raskaus on riski – ei pääsyä neuvolaan

Raskaana oleminen paperittomana Suomessa on riski sekä äidille että syntyvälle lapselle. Tällä hetkellä paperiton on oikeutettu saamaan vain kiireellistä hoitoa. Raskaudenseuranta ei kuulu kiireellisen hoidon piiriin, joten raskaana oleva ei pääse äitiysneuvolan asiakkaaksi. Poikkeuksena on Helsinki, jossa on tehty periaatepäätös paperittomille tarjottavista terveyspalveluista. Myös paperittomat lapset jäävät muualla ilman neuvolapalveluita.

Vanhempainvapaata viettäviä isiä vieläkin vähän

Vaikka yhä useammat isät jäävät vanhempainvapaalle, lähes 90 prosenttia isistä jättää edelleen tilaisuuden käyttämättä. Myös vapaan kesto on lyhentynyt.