YEL-työtulon nostaminen vain muutamaa kuukautta ennen äitiyslomaa ei enää ensi vuonna vaikuta yrittäjänä työskentelevien äitien äitiyspäivärahaan kuten aikaisemmin – vuoden 2020 alusta Kelan maksamat päivärahat lasketaan vuositulon perusteella.

Viimeksi päivitetty 4.12.2019

Äitiysrahan määräytymisperusteet muuttuvat 1.1.2020 ja muutoksia on luvassa erityisesti yrittäjä-äitien äitiysrahaan.


 


Jatkossa äitiysraha sekä muut Kelan maksamat päivärahat lasketaan vuositulon perusteella. 1.1.2020 alkaen vuositulo lasketaan niiltä 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Esimerkiksi maaliskuussa alkavaan etuuteen huomioidaan helmikuuta edeltävien 12 kuukauden tulot.

Muutos koskee sekä yrittäjiä että palkansaajia. Sen merkitys kuitenkin korostuu yrittäjillä, sillä he määrittävät itse YEL-työtulonsa ja sitä kautta sekä eläkevakuutusmaksujensa että päivärahojensa tason.

”Vuodenvaihteen jälkeen yrittäjä ei pysty enää vaikuttamaan äitiysrahansa määrään nostamalla työtuloa vasta vähän ennen äitiysvapaata. Oma selusta kannattaa varmistaa pitämällä työtulo jatkuvasti oikealla tasolla”, sanoo työeläkeyhtiö Elon asiakaspalvelupäällikkö Heta Virkki.

Yrittäjän vuositulossa huomioidaan myös mahdollinen palkkatyö

Aiemmin yrittäjien päivärahat ovat määräytyneet edeltävänä vuonna toimitetussa verotuksessa todetun YEL-työtulon perusteella. Vuonna 2019 käytettiin siis vuoden 2017 verotustietoja.

Yrittäjällä vuositulon laskennan pohjana käytetään YEL-työtuloa. Jos YEL-työtulon määrä on muuttunut tarkasteltavan 12 kuukauden aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo.

”Jos yrittäjä on palkkatyössä yrittäjätoimintansa ohella, huomioidaan vuositulossa sekä palkkatulo että YEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa”, kertoo Virkki.

Uudistuksen jälkeen päivärahan määräytymisjakso kuvaa paremmin tilannetta juuri ennen päivärahalle siirtymistä. Samalla poistuu mahdollisuus, jossa päivärahan perusteena olisivat viimeisen kuuden kuukauden tulot.

YEL-työtuloa ei voi nostaa takautuvasti

Yrittäjä-äitien on myös syytä muistaa, ettei YEL-työtuloa voi muuttaa takautuvasti vaan aikaisintaan muutosilmoituksesta alkaen. Jotta sairastuminen tai lapsen saaminen eivät johtaisi vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen, YEL-työtulon pitäminen jatkuvasti oikealla tasolla on erittäin tärkeää jokaiselle yrittäjälle.

”Lapsen syntymään pystyy onneksi varautumaan, mutta sairastuminen ja onnettomuudet tuppaavat yllättämään yrittäjän. Helpotusta uudelleen äidiksi tulevien taloudelliseen tilanteeseen tuo se, että vanhempainpäiväraha voi jatkossakin määräytyä edellisen vanhempainpäivärahan perusteena olleen työtulon perusteella, jos uuden lapsen laskettu aika on ennen kuin edellinen lapsi on täyttänyt kolme vuotta”, Virkki sanoo.

Muutos on osa suurempaa lakiuudistusta

”Äitiyspäiväraha ei ole ainoa etuus, johon YEL-työtulo vaikuttaa suoraan. Se vaikuttaa myös yrittäjän vanhuuseläkkeen, vanhempainpäivärahan, perhe-eläkkeen, työttömyysturvan, sairauspäivärahan, työkyvyttömyyseläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrään”, Virkki muistuttaa.

Lakimuutos koskettaa kaikkia sairausvakuutuslain mukaisia päivärahaetuuksia, joita ovat sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha ja vanhempainpäiväraha. Vanhempainpäivärahoja ovat äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha.

Sairausvakuutuslain muutosten taustalla ovat tulorekisteristä saatavat entistä ajantasaisemmat tulotiedot sekä päivärahojen määräytymisperusteiden yksinkertaistaminen.

Mitä mieltä olet artikkelista?