Vanhempainpäiväraha alkaa tammikuusta alkaen määräytyä vuositulon perusteella. Se ei siis enää jatkossa perustu edellisen vuoden verotuksessa vahvistettuihin tuloihin.

Viimeksi päivitetty 21.10.2019

Vanhempainpäivärahan määräytymisperusteisiin on tulossa muutos ensi vuoden alussa. Silloin vanhempainpäivärahat alkavat määräytyä vuositulon perusteella. Etuuden tasoon ei ole tulossa muutosta.


 

 


Tähän asti vanhempainpäiväraha on määräytynyt yleensä edellisenä vuonna verotuksessa vahvistettujen työtulojen perusteella, ei siis tämänhetkisten tulojen mukaan. Vanhempainpäiväraha on voitu laskea päivärahakautta edeltävien kuuden kuukauden työtulojen mukaan vain, jos tulot ovat kasvaneet vähintään 20 prosentilla edellisen vuoden verotuksessa vahvistetuista tuloista.

Perusteena 12 kuukauden tarkastelujakso

Nyt asiaan on kuitenkin tulossa muutos. Jos vanhempi alkaa saada äitiysrahaa, erityisäitiysrahaa, isyysrahaa tai vanhempainrahaa 1. tammikuuta 2020 tai sen jälkeen, päiväraha määräytyy vuositulon perusteella.

Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahakauden alkamista edeltävää kuukautta. Näin tarkastelujakson ja päivärahakauden alkamisen väliin jää yksi kuukausi. Poikkeuksena on tammikuussa 2020 alkava oikeus päivärahaan – tällöin vuositulo lasketaan ajalta 1.1.2019-31.12.2019.

Huomioi, että jos uuden lapsen laskettu aika on ennen kuin edellinen lapsi on täyttänyt kolme vuotta, vanhempainpäiväraha voi myös jatkossa määräytyä edellisen vanhempainpäivärahan perusteena olleen tulon mukaan.

Lähteet: 
Kela

Mitä mieltä olet artikkelista?