Vanhempien väliset riidat ja erimielisyydet ovat tyypillisesti ohimeneviä, ja usein huonon päivän jälkeen puolisot tsemppaavat yhteistyössä, selviää tuoreesta suomalaistutkimuksesta.

Viimeksi päivitetty 10.5.2024

Tuoreessa väistökirja-artikkelissa suomalaiset esikoisensa saaneet pariskunnat täyttivät mobiilipäiväkirjaa viikon ajan vastaamalla tutkijoiden muodostamiin valmiisiin kysymyksiin.Hyvä ilmapiiri leviää, mutta huonon päivän jälkeen tsempataan

Tutkijat tarkastelivat, miten tasapuolisesti vanhemmat jakoivat päivittäiset vanhemmuuteen kuuluvat tehtävät ja miten hyvin he pystyivät tukemaan toisiaan ja pyytämään toisiltaan apua vanhemmuudessa sekä luottamaan toisiinsa vanhempina.

Erimielisyyksien ja ristiriitojen jälkeen vanhemmat pyrkivät kompensoimaan näitä kokemuksia panostamalla seuraavana päivänä yhteistyöhön tavallista enemmän.

Yhteistyössä ilmeni jatkuvuutta, eli myönteinen toiminta kantoi päivästä toiseen. Jännitteet vanhempien välillä eivät sen sijaan näyttäneet jatkuvan samalla tavalla.

”Erimielisyyksien ja ristiriitojen jälkeen vanhemmat pyrkivät sen sijaan kompensoimaan näitä kokemuksia panostamalla seuraavana päivänä yhteistyöhön tavallista enemmän”, väitöskirjatutkija Emmi Lindroos Jyväskylän yliopistosta kuvaa.

Työkaluja yhteisten toimintatapojen vahvistamiseksi

Jos vanhemmuuden vastuu uhkaa alkaa jakautua epätasaisesti, Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteistyössä tuottama materiaali voi auttaa:

”Tärpit auttavat vanhempia tunnistamaan myönteisiä yhteisvanhemmuuden toimintatapoja. Vanhemmat voivat myös testata, kuinka hyvin yhteisvanhemmuuden hyödyt ovat tiedossa, sekä kokeilla erilaisia harjoituksia”, Lindroos vinkkaa.

Mitkä ovat teidän vahvuutenne toimia yhdessä vanhempina?

Materiaaleissa muistutetaan, että yksin lastaan kasvattava voi jakaa vanhemmuutta muiden läheisten aikuisten kanssa.

”Nämä tukijoukot ovat tärkeitä kaikille vauvaperheiden vanhemmille, ja tärppimme kannustavatkin vanhempia hakemaan ympärilleen muita välittäviä aikuisia.”

Materiaalisivustolta löytyy videoita, joissa kerrotaan muun muassa yhteen hiileen puhaltamisen tärkeydestä ja hyödyistä – sekä toisaalta haasteista, joita vanhemmat saattavat törmätä.

Kuinka yhteispeli teillä sujuu? Vastaa näihin kysymyksiin

Vanhemmat (ja vanhempien ja lapsiperheiden kanssa työskentelevät) voivat ladata sivustolta käyttöönsä myös erilaisia työkaluja.

Sieltä löytyy esimerkiksi postikortti, johon on tiivistetty yhteisvanhemmuuden toimivuutta kartoittavia avainkysymyksiä. Kortissa rohkaistaan miettimään, kuinka nämä toimivan yhteistyön peruspilarit toteutuvat perheen jaetussa vanhemmuudessa:

  • joustava ja reilu työnjako
  • keskinäinen tuki ja arvostus
  • yhteen hiileen puhaltaminen kasvatusasioissa
  • erimielisyyksien ratkominen rakentavasti
  • hyvä yhteishenki

Lisää hyviä keskusteluavauksia löytyy myös Pohdiskelupolku-nimisestä työkalusta, jossa ennen lapsen syntymää kannustetaan pohtimaan muun muassa seuraavaa:

MITKÄ ovat teidän vahvuutenne toimia yhdessä vanhempina?

KEITÄ muita aikuisia (sukulaiset, ystävät, muut vanhemmat) lähipiirissänne on, jotka voivat hoitaa vauvaa ja joiden kanssa voitte jutella vanhemmuuteen liittyvistä asioista?

MILLAISTA henkistä ja käytännöllistä tukea toivotte saavanne toisiltanne ja muilta läheisiltä vanhemmuuteen?

Lapsen synnyttyä keskustelu jatkuu muun muassa näiden teemojen parissa:

MITEN näytätte toisillenne arvostusta ja luottamusta ja annatte tilaa olla omannäköinen vanhempi?

VANHEMMUUS ja vauvanhoito voi olla uuvuttavaa – miten tuette toisianne ja mistä saatte tukea erityisesti silloin, kun voimat ovat vähissä?

LASTENKASVATUS ja vanhemmuus aiheuttavat joskus erimielisyyksiä. Miten ratkotte niitä niin, ettei vauvan turvallisuuden tunne vaarannu?

Tutustu materiaaleihin tästä.

Riittämätön puolisoiden välinen tuki tärkeää tunnistaa

Puolisolta saatu tuki tai sen puute näyttää tutkimuksen mukaan synnyttävän kehän, joka voi olla joko myönteinen, ilmapiiriä kohottava, tai kielteinen, tunnelmaa ja yhteistyötä latistava.

”Perhepalveluissa, kuten neuvolassa, olisi tärkeää tunnistaa, missä määrin pareilla on käytössä myönteisiä toimintatapoja ja keinoja puuttua tilanteeseen, jossa keskinäinen tuki on riittämätöntä”, Lindroos sanoo.

Hän muistuttaa lisäksi, että vanhempien kannattaa puhua myös keskenään siitä, minkä verran heillä on tapana tukea toisiaan.

Sen sijaan yksittäiset päivät, jolloin on riitoja tai erimielisyyttä vanhemmuuteen liittyen, ovat tavallisia eikä niitä kannata säikähtää.

”Yleensä tällaisten päivien jälkeen vanhemmat pystyvät kääntämään suunnan ylöspäin kohti paremmin toimivaa yhteisvanhemmuutta”, Lindroos rohkaisee.

Väitöstutkimus on osa Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kansainvälistä tutkimushanketta. Siihen osallistui 144 suomalaista pariskuntaa, joiden esikoinen oli noin puolivuotias. Tärppejä toimivaan tiimiin -hankkeessa on ollut yhteistyökumppaneina mukana myös JAMK ja THL.

Lähde: Jyväskylän yliopisto

Mitä mieltä olet artikkelista?