Äidit jakavat sosiaalisessa mediassa lapsistaan muotikuvia, joissa yhdistyvät perhekuvien perinteet ja muotikuvien kaupallinen symboliikka. Kuvat kertovat myös äitien omista arvoista ja toimivat osaltaan perheen muistojen tallentajana.

Viimeksi päivitetty 13.9.2023

Jyväskylän yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkimuksessa selvitettiin, miten viime vuosina yleistynyt ilmiö on yhteydessä kulutukseen, vanhemmuuteen ja lapsuuteen sekä lasten yksityisyyteen.


 


Lasten muotikuvissa ilmaistaan äitien makua, esteettisiä taitoja ja arvoja.

Tutkimukseen haastateltiin 16 suomalaista äitiä, joilla on lastenvaatteisiin keskittyvä Instagram-tili ja jotka jakavat tileillä sisältöä aktiivisesti.

Tulosten mukaan lasten muotikuvissa ilmaistaan äitien makua, esteettisiä taitoja ja arvoja, mutta myös samastutaan omaan viiteryhmään ja säilötään muistoja itsestä ja lapsista.

Kuvat ennakkosuunnitellaan ja jälkikäsitellään

Tutkimuksen keskeinen käsite on ”sharenting”, joka muodostuu sanoista ”sharing” -jakaminen ja ”parenting” -vanhemmuus. Käsitteellä viitataan vanhempien käytäntöihin kuvata lapsiaan ja jakaa kuvia sosiaalisessa mediassa.

Sharenting tarkoittaa vanhempien käytäntöjä kuvata lapsiaan ja jakaa kuvia sosiaalisessa mediassa.

Kuvauskäytäntöihin sisältyvät kuvauspaikan- ja vaatteiden valinta sekä kuvien ottaminen, käsittely ja julkaisu.

”Kuvauskäytännöt korostavat kuvien luonnetta rakennettuina esityksinä. Ne toimivat äideille välineenä ilmaista omaa elämäntyyliä ja arvoja sekä vallitsevia kaupallisia ja sosiaalisen median trendejä. Niiden kautta voidaan vahvistaa omaa identiteettiä ja vanhemmuutta sekä luoda yhteyttä muihin äiteihin”, väitöskirjatutkija Minna Kallioharju toteaa.

Kuviin rakennetaan perinteistä lapsuutta – aitoutta ja luonnollisuutta

Hyödyntämällä perhekuvien ja muotimainosten visuaalista symboliikkaa kuvat viestivät perinteisiä lapsuuden ihanteita kuten aitoutta ja luonnollisuutta.

Kuvien kautta voidaan vahvistaa omaa identiteettiä ja vanhemmuutta sekä luoda yhteyttä muihin äiteihin

Vaikka äidit tiedostivat, että kuvat esittävät arjesta parhaita puolia, Instagram-tili nähtiin päiväkirjan ja valokuva-albumin tapaan myös muistojen tallentajana.

”Äidit olivat tietoisia jakamisen mahdollisista negatiivisista seurauksista, mutta muotikuvat koettiin niiden esteettisyyden ja positiivisuuden vuoksi pääosin harmittomaksi sisällöksi. Osa äideistä suhtautui myös kriittisemmin lastensa kuvien jakamiseen ja vältti esimerkiksi kuvaamasta lapsen kasvoja”, Kallioharju kertoo.

Tutustu tutkimukseen.

 

Mitä mieltä olet artikkelista?