Kelan tutkimusblogissa julkaistujen tilastojen mukaan 55% suomalaisista isistä on isyysvapaalla vain 1-18 päivää – sen määrän, minkä isä saa pitää vapaapäiviä yhtaikaa äidin kanssa. Neljännes isistä ei ole isyysvapaalla päivääkään.

Viimeksi päivitetty 24.4.2019

Ansiosidonnaisiin vanhempainvapaisiin kuuluu äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa. Isille on korvamerkitty yhteensä noin 2,2 kuukauden (54 arkipäivää) mittainen isyysvapaa, jota ei voi siirtää äidille. Isä voi käyttää tästä kolme viikkoa (18 päivää) yhdessä äidin kanssa. Kelan tutkimusblogin mukaan suurin osa isistä (75%) käyttää tämän vapaan.

Loput isyysvapaasta (tai kokonaan, mikäli isä ei lomaile yhtaikaa äidin kanssa) isä voi käyttää vanhempien kesken jaettavan vanhempainvapaan päättymisen jälkeen. Vanhempainvapaan päättyessä lapsi on noin 10 kuukautta vanha. Tämä isyysvapaan jälkimmäinen osa on käytettävissä aina siihen asti, että lapsi täyttää kaksi vuotta.

 

Isyysvapaan kaksi puoliskoa

Isyysvapaa on jaettu kahteen osaan, sillä sen eri puoliskoilla on ajateltu olevan eri merkitys. Ensimmäinen 1-18 päivää, jotka pidetään yhdessä äidin kanssa, on tarkoitettu edistämään äidin kuntoutumista ja vahvistamaan tuoreen perheen keskinäisiä välejä.

Jälkimmäinen, vanhempainvapaan jälkeen pidettävä isäkiintiö puolestaan on tarkoitettu isien itsenäisen hoivavastuun vahvistamiseen. Samalla sen tarkoituksena on ollut edistää äitien varhaisempaa työhön paluuta, tutkimusblogissa todetaan.

Ketkä käyttävät, ketkä eivät?

Joka neljäs isä ei siis käytä mitään vanhempainvapaita. Tämä osuus on pysynyt lähes muuttumattomana yli vuosikymmenen, vaikka isyysvapaiden määrää ja joustavuutta on lisätty.

Kelan mukaan tyypillisesti isälle korvamerkittyjä vapaita käyttävät perheet ovat koulutetumpia tai paremmin toimeentulevia ja vastaavasti ne, jotka eivät käytä isyysvapaita, ovat useammin koulutus- tai tulohaitarin matalammassa päässä.

Osa perheistä, kuten yhden huoltajan perheet, eivät ole aikaisemmin pystyneet käyttämään ansiosidonnaisia vanhempainvapaita täysimääräisesti. Tämä käytäntö muuttui 1.4.2019, ja nykyisin yksinhuoltajaäidit ovat oikeutettuja pitämään myös isyysvapaan.

Isyysvapaat puhuttavat foorumilla – liity keskusteluun: Pitikö puolisosi isyysvapaata? 

 

Mitä mieltä olet artikkelista?