Taloudellinen tilanne voi heikentyä selvästi eron myötä. Perheen todelliset kustannukset saattavat tulla yllätyksenä etenkin silloin, jos raha-asiat ovat olleet toisen osapuolen vastuulla. 

Viimeksi päivitetty 28.8.2023

Ero voi heikentää taloudellista tilannetta huomattavasti. Monessa perheessä taloutta laitetaan parhaillaan uusiksi, sillä elokuu on tilastollisesti yleisin ajankohta erota.


 


Esimerkiksi asumisen kustannukset nousevat, kun niitä ei enää jaeta kahden aikuisen kesken. Arjen kustannuksista voi myös tulla yllätyksiä.

Vaikeuskerrointa voi lisätä vanhempien suuri tuloero

Talousasiat aiheuttavatkin usein riitaa eronneelle parilla. Iso haaste voi olla, jos perheen vanhemmilla on isot tuloerot. Tällaisissa tapauksissa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota talouden tasapuoliseen jakamiseen ja talouskiistojen välttämiseen.

Raha on yleisimpiä riidanaiheita parisuhteessa ja on sitä myös erotessa.

Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntija Päivi Hietanen kertoo, että raha on yleisimpiä riidanaiheita parisuhteessa ja on sitä myös erotessa. Ero nostaa pintaan monenlaisia tunteita, mikä vaikeuttaa asioista sopimista.

”Vanhempien olisi käsiteltävä oma erokriisinsä ja katkeruutensa ja kyettävä pitämään lapsen paras mielessä sopimuksia tehdessä”, Hietanen sanoo.

Rahasta ei saa tulla vallankäytön väline

Ero laskee lähes aina perheen elintasoa ainakin hetkellisesti. Lapselle tärkeistä asioista tulisi silti pyrkiä pitämään kiinni mahdollisuuksien mukaan.

Esimerkiksi lapselle merkityksellisiä harrastuksia olisi tärkeää voida jatkaa elämäntilanteen muuttuessa. Tuttujen rutiinien säilyminen edesauttaa myös lapsen sopeutumista uuteen tilanteeseen.

Tuttujen rutiinien säilyminen auttaa lasta sopeutumaan uuteen tilanteeseen.

Lapsen elatusta koskevissa sopimusneuvotteluissa tulisi aina tiedostaa lapsen näkökulma ja huolehtia, ettei rahasta muodostu vanhempien välille vallankäytön välinettä.

”Kummallakin vanhemmalla on velvoite huolehtia lapsen kuluista. Vastuu elatuksesta ja lapsen tarpeisiin vastaamisesta jatkuu eron jälkeen”, Hietanen muistuttaa.

Heikko taloudellinen tilanne ja hallituksen säästösuunnitelmat saattavat jarruttaa eropäätöstä

Monessa perheessä taloudellinen tilanne on tavallista tiukempi tällä hetkellä ja eropäätöstä saatetaan pitkittää taloudellisista syistä.

Hallituksen kaavailemat leikkaukset osuvat vanhempiin, jotka ovat jo nyt taloudellisesti heikossa asemassa.

Myös hallituksen suunnittelemat leikkaukset asumistukeen ja työttömyyskorvauksen lapsikorotukseen ja suojaosuuteen osuvat matalapalkkaisiin vanhempiin, jotka ovat jo nyt taloudellisesti heikossa asemassa.

Jos taloudellinen tilanne ei ole turvattu eron tapahtuessa, lisää se erokriisin kuormittavuutta merkittävästi.

Arjen kustannukset voivat tulla yllätyksenä

Edessä voi olla ikäviä yllätyksiä myös, jos suhteen molemmilla osapuolille ei ole ollut selvää, millaiset perheen arjen kustannukset kokonaisuudessaan ovat.

Jos raha-asioiden hoitaminen on suhteen aikana ollut enimmäkseen toisen osapuolen vastuulla, voivat elinkustannukset eron jälkeen yllättää asioista vähemmän perillä olevan monelle tavalla.

Jos taloudellinen tilanne ei ole turvattu eron tapahtuessa, lisää se erokriisin kuormittavuutta merkittävästi.

Hietanen kertoo, että monelle voi tulla yllätyksenä myös se, että erotessa kaikki menee puoliksi.

”Raha-asioista tulisi puhua avoimesti jo suhteen aikana, jotta yllätyksiltä vältyttäisiin. Jos taloudesta ei ole puhuttu aiemmin, on sen puheeksi ottaminen eron hetkellä vaikeaa”, Hietanen sanoo.

Jos kiusaat entistä puolisoa raha-asioilla, tulet kiusanneeksi niillä myös lapsiasi

Talousasioilla voidaan tehdä kiusaa toiselle, mutta viime kädessä siitä kärsivät lapset. Vaikeimmissa eroissa toinen osapuolista voi esimerkiksi viivästyttää omaisuuden ositusta. Myös taloudellisen väkivallan riski voi kasvaa erotessa.

Lapsi kärsii aina vanhempien riitelystä.

”Vanhempien tulisi pystyä hoitamaan ero ja siihen liittyvä sopiminen yhteistyössä, sillä lapsi kärsii aina vanhempien riitelystä. Ero on elämän suurimpia kriisejä, mutta vanhempien välinen yhteistyö auttaa turvaamaan lapsen kehityksen”, Hietanen toteaa.

Joustava sopiminen vaatii vanhemmilta kykyä ja halua yhteistyöhön

Jos toinen perheen vanhemmista on huolehtinut esimerkiksi lasten vaate- ja tarvikeostoksista, toisella vanhemmalla ei ehkä ole käsitystä, kuinka paljon rahaa menee tarvittaviin varusteisiin vaikkapa koulusyksyn alkaessa.

Talousasioista voidaan kuitenkin sopia joustavasti, mutta se vaatii eronneelta parilta yhteistyötä.

”Esimerkiksi lasten tarvikkeita ja harrastuksia varten voidaan perustaa yhteinen tili tai sopia, että vanhemmat ostavat tarvittavat varusteet vuorotellen joka toinen vuosi”, Hietanen vinkkaa.

Kuluista sopimisen tukena voi käyttää vaikkapa THL:n vanhemmuussuunnitelmaa.

Apua eroon on saatavilla

Erotilanteeseen on saatavilla monenlaista tukea ja tietoa. Ensi- ja turvakotien liitto tarjoaa maksuttomia palveluita vanhemmille ja lapsille jäsenyhdistyksissään ympäri Suomen. Apua on saatavilla etäyhteydellä ja kasvokkain. Apua saa vertaistukiryhmistä, yksilötapaamisista ja chatista.

Eron jälkeisen vanhemmuuden ja erokriisistä selviytymisen tukena voi käyttää maksutonta ja anonyymiä Vanhempana eron jälkeen – verkkokurssia, joka auttaa ymmärtämään lapsen tilannetta erossa.

Apua eroon – chatissä voit keskustella luottamuksellisesti ammattilaisen kanssa ja saada tukea eroon liittyvissä kysymyksissä.

Chatissa voi esimerkiksi pohtia omaa tai lasten tilannetta, kysyä eroon liittyvistä palveluista ja avun saamisesta. Keskustelussa voi jakaa huolia tai kysyä eroamisen käytäntöihin liittyvistä asioista.

Lisätietoa Ensi- ja turvakotien liiton eropalveluista löytyy verkosta: Ensi- ja turvakotien liiton eropalvelut – Apuaeroon.fi 

Mitä mieltä olet artikkelista?