Kolmevuotias lapsi on motorisesti yhä taitavampi. Hän on loputtoman utelias ja kysyy lukemattomia kysymyksiä. Lapsi osaa nyt myös ilmaista toiveensa ja tarpeensa entistä selkeämmin. Hän on monin tavoin jo iso – ja silti samaan aikaan vielä hyvin pieni.

Viimeksi päivitetty 13.10.2010

Onneksi olkoon – lapsesi on nyt jo kolmevuotias! Hän on ohittanut vauva- ja taaperoiän, ja alkaa olla nyt niin sanotusti leikki-ikäinen. Eikö aika olekin kulunut uskomattoman nopeasti?Kolmevuotias lapsi hallitsee kehonsa liikkeet entistä paremmin. Hänen motoriset taitonsa paranevat nopeaa vauhtia. Hän juoksee, hyppää ja pystyy jopa tasapainoilemaan jonkin verran. Lapsi saattaa ajaa kolmipyörällä tai apupyörillä varustetulla kaksipyöräisellä. Yksi hyvä vaihtoehto pyöräilyn ja tasapainon kehittämineen on potkupyörä, jossa ei ole lainkaan polkimia.

Taidot lisääntyvät

Myös hienomotoriset taidot lisääntyvät, ja lapsi oppii pitelemään mukia yhdellä kädellä, vetämään vetoketjun ylös ja napittamaan suuret napit. Jos annat lapsellesi värikynän, hän voi kopioida jonkin yksinkertaisen kuvion antamasi mallin mukaan, esimerkiksi ympyrän.

Lapsesta on hauskaa auttaa kotiaskareissa, ja tässä iässä lapsi haluaa osallistua kaikkeen, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Paremman sorminäppäryyden ansiosta hänestä alkaa olla jo aivan oikeaa apua esimerkiksi tiskikoneen tyhjentämisessä tai pyykkien kuivumaan laittamisessa.

Energiaa ja tiedonhalua

Kolmevuotias on täynnä energiaa ja tiedonhalua. Kognitiivisesti ja sosiaalisesti tämä on lapsellesi erittäin tärkeä oppimisvaihe. Hän ymmärtää paremmin ympäröivää maailmaa ja pystyy keskustelemaan aiemmista tapahtumista ja henkilöistä, jotka eivät ole paikalla. Kolmevuotiaalla on jo selkeä tietoisuus omasta minästään. Hän puhuu yleensä itsestään minä-muodossa ja ilmoittaa: ”Minä haluan!”

Nyt lapsi osaa myös ilmaista toiveensa ja tarpeensa selkeämmin sekä kuvailla paremmin tunteitaan. Hänen lauseensa monipuolistuvat, ja hän alkaa käyttää aikamuotoja ja taivuttaa verbejä entistä taitavammin. Erot kolmevuotiaiden sanavaraston laajuudessa ja kyvyssä muodostaa lauseita voivat olla suuria. Useimmiten kolmevuotiaan puhe on kuitenkin selvää ja ymmärrettävää, vaikka yksittäisiä äänteitä voi vielä puuttua tai korvautua jollakin muulla.

Kyselyikä on täällä

Kolmevuotiaat ovat innokkaita kielen tutkijoita, jotka kuuntelevat ja matkivat toisten puhetta. Tässä iässä on tyypillistä, että lapsi alkaa kysyä lukemattomia ja loputtomia kysymyksiä. Tätä vaihetta ei turhaan kutsuta kyselyiäksi!

Kielellisten taitojen kehittymisen myötä lapsen raivokohtaukset saattavat vähentyä, sillä nyt lapsi kokee tulevansa ymmärretyksi, mikä vähentää hänen kokemaansa turhautumista. Kolmevuotias on silti hyvin määrätietoinen pieni ihminen, joten hänen ja teidän vanhempien toiveiden yhteentörmäyksiä tapahtuu varmasti jatkossakin.

Yhteisleikin harjoittelua

Kolmevuotias tarkkailee ja matkii mielellään toisia lapsia. Hän alkaa kaivata leikkikavereita, vaikkei ehkä pystykään vielä yhteisleikkiin kovin hyvin. Kolmevuotiaiden on vaikea jakaa lelujaan ja odottaa vuoroaan, joten konflikteja voi tulla. Lapsi voi yltyä aggressiiviseksi riitatilanteissa: huutaa, haukkua ja pyrkiä jopa lyömään. Älä säikähdä tätä, vaan anna lapsen harjoitella yhdessä olemisen pelisääntöjä toisten lasten kanssa – sinun opastuksellasi.

Voitte vahvistaa lapsen toivottua käytöstä ja positiivista kehitystä myös olemalla tietoisia lapselle antamastanne palautteesta. On helppo tarttua negatiiviseen, mutta rohkaisu, kiittäminen ja kehuminen vahvistavat lapsen itsetuntoa ja toivottuja käyttäytymismalleja.  Antakaa myös toisillenne palautetta suhtautumisestanne lapseenne: se voi olla rakentavaa.

Syliä ja hoivaa

Elämä kolmevuotiaan kanssa on täynnä iloa, vauhtia, uteliaita kysymyksiä ja puheen pulputusta – mutta myös kiukkua ja harmia. Kolmevuotias haluaa olla iso ja osata ja pärjätä itse, ja hän onkin monessa mielessä taitava. Samaan aikaan hän on kuitenkin vielä kovin pieni lapsi, joka tarvitsee runsaasti syliä ja hoivaa. Muistathan tarjota näitä lapsellesi – silloinkin, kun hän on olevinaan iso ja pärjäävä.

Tämän ikävuoden lopussa lapsesta on varttunut luova, energinen ja itseään hyvin sanallisesi ilmaiseva pieni ihminen, joka on myös suunnattoman utelias.

Lähde: MLL: Lapsen kasvu ja kehitys – 3-4 v

Mitä mieltä olet artikkelista?