Joka kymmenes raskaana oleva nainen tupakoi, ja noin puolet heistä onnistuu lopettamaan tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Tupakoinnin vastaista työtä tehnyt sydänlääkäri Mikko Syvänne kertoo, mikä saa raskaana olevan naisen polttamaan – ja mikä auttaa lopettamisessa parhaiten.

Viimeksi päivitetty 16.11.2021

”Kun äiti polttaa tupakan, istukan verenkierto heikkenee välittömästi. Lapsen hengitysliikkeet ja sydämen syke muuttuvat, kertoo tupakoinnin vastaista työtä tehnyt sydänlääkäri Mikko Syvänne.Tupakointi raskauden aikana lisää verenvuodon riskiä, altistaa ennenaikaiselle synnytykselle ja kaksinkertaistaa keskenmenon riskin. Tupakan häkäkaasu sitoutuu sata kertaa voimakkaammin veren hemoglobiiniin kuin happi vaarantaen sikiön hapensaannin, hermoston kehittymisen, nostaa sykettä ja vähentää sykevaihtelua.

Joka kymmenes odottaja tupakoi

Vuonna 2019 alkuraskauden aikana tupakoi 10,7 % synnyttäjistä. Kaikista raskauden aikana tupakoineista yli puolet lopetti tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana.

Raskauden aikainen tupakointi on yleisempää nuoremmissa ikäryhmissä: Alle 20-vuotiaista synnyttäjistä 31,4 prosenttia tupakoi alkuraskauden aikana, yli 35-vuotiaista synnyttäjistä raskauden aikana tupakoi vain 6,3 prosenttia.

Kaikista raskauden aikana tupakoineista hieman yli puolet onnistuu lopettamaan tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana – vanhemmat ikäryhmät onnistuvat tässä nuoria useammin. Nykyisin tupakointi lopetetaan raskauden aikana huomattavasti useammin kuin ennen: vuonna 2007 tupakoinnin lopetti raskauden aikana vajaa kolmannes.

Tupakka voi olla protesti

Ilmapiiri on raskauden aikaista tupakointia vastaan on hyvin kielteinen. Liian tuomitseva ilmapiiri saattaa kuitenkin olla haitallinen tupakkariippuvuudesta kärsivälle sekä hänen lapselleen.

”Paheksunta saattaa herättää vastareaktion. Paheksuttu torjuu asian tai polttaa suorastaan protestina. Tutkimuksissakin on tullut esiin, että tupakoivat äidit kyllä tuntevat vahvaa syyllisyyttä, häpeää ja huonommuuden tunnetta ilman lisäpaheksuntaakin. Heiltä kuitenkin puuttuvat kyvyt voittaa vaikea riippuvuusongelma”, sanoo Syvänne.

Tee testi: Testaa raskausajan riskisi – oletko hyvä koti sikiölle?

Vaikea riippuvuus voittaa äitiyden tavoitteet

Tietoa tupakoinnin vaaroista on runsaasti saatavilla, mutta terveysvalistus ja syyllistäminen ovat osoittautuneet tehottomiksi tavoiksi auttaa nikotiiniriippuvaisia odottajia.

Jokainen raskaana oleva tietää kyllä, että tupakka on vaarallista sikiölle. Osa tupakan sikiölle aiheuttamista haitoista on elinikäisiä. Toisille lopettaminen on kuitenkin äärimmäisen vaikeaa.

”Tupakka aiheuttaa fyysistä ja psykososiaalista riippuvuutta, jonka syntyminen on yksilöllistä. Useimmat kevyesti riippuvaiset ovat jo lopettaneet tai lopettavat alkuraskauden aikana. Jäljelle jäävät vaikeammin nikotiinista riippuvaiset odottajat”, Syvänne kertoo.

Riippuvuus tupakasta voi olla todella kova.

”Vaikka vaikeasti riippuvaiset odottajat onnistuisivat olemaan hampaat irvessä tupakoimatta raskausajan, monet palaavat tupakoitsijoiksi heti synnytyksen jälkeen. Tämä kertoo siitä, kuinka vaikeaa tupakasta on päästä eroon”, Syvänne sanoo.

Lue myös: Pienikin määrä alkoholia raskausaikana on riski

Miten auttaa tupakkariippuvaista odottajaa?

Syvänne suosittelee tupakoivalle odottajalle ammattitaitoisesti toteutettuja psykososiaalisia tukimuotoja. Niiden on havaittu tehoavan parhaiten.

”Toimivan avun – olipa se ammattilaisen antamaa tai vertaistukea – pitää olla toista kunnioittavaa ja sitä pitää antaa positiivisessa hengessä vaikeuksia ymmärtäen. Raskaana tupakoivat äidit tarvitsevat myötätuntoa. Voi myöntää, että odottajalla on vaikea ongelma, vaikka suhtautuisi tupakointiin yleisesti kielteisesti”, Syvänne sanoo.

Odottajaa saattaa auttaa, jos hyvä ystävä puhuu ymmärtävästi.

”Tilanteesi on todella hankala, kun olet ajautunut näin pitkälle riippuvuudessa ja olet raskaana. Hae ihmeessä apua”, Syvänne vinkkaa, mitä odottavalle tupakoitsijalle kannattaa sanoa paheksunnan sijaan.

Yhteinen päätös auttaa lopettamaan

Koska tupakointi on usein sosiaalista, kaveria tai puolisoa voi auttaa lopettamalla tupakoinnin itse.

”Monilla tupakoivilla odottavilla äideillä on voimakas tupakoitsijan identiteetti. He kokevat tupakoinnin myönteisenä, omaan elinympäristöönsä kuuluvana seikkana. Puolison tai kumppanin apu on todella tärkeä. Jos puoliso jatkaa, silloin raskaana olevan on todella vaikea lopettaa”, Syvänne sanoo.

Lue myös: Raskausajan tupakoinnin huomaa vastasyntyneestä

Vähentäminen hyväksyttävää, jos lopettaminen ei onnistu

Jos täydellinen lopettaminen ei onnistu, vähentäminen on tyhjää parempi vaihtoehto.

”Lähtökohtana pitää olla tupakoinnin lopettaminen, mutta toissijaisesti vähentäminen on parempi vaihtoehto kuin tupakoinnin ennallaan jatkaminen. Kieltämättä monet tupakoinnin aiheuttamat haitat ovat annosriippuvaisia. Esimerkiksi tiettyjen sydänvikojen riski vähenee tupakoinnin vähentämisen myötä”, Syvänne sanoo.

Pienilläkin myrkkypitoisuuksilla on kuitenkin merkitystä sikiön kehityksen kannalta.

”Tupakoivan äidin lapsi painaa keskimäärin 200 grammaa vähemmän kuin tupakoimattoman äidin lapsi. Jos äiti puolestaan altistuu passiiviselle tupakoinnille, hänen lapsensa painaa keskimäärin 60 grammaa vähemmän”, Syvänne sanoo. Jopa yhden tupakan vaikutus sikiöön pystytään havaitsemaan.

Lähteenä käytetty myös Kätilöliiton julkaisua Savuton odotus.

Nikotiiniriippuvuutta pitää verrata huumeriippuvuuteen

Tupakointiin liittyy hyvin monenlaista riippuvuutta. Nikotiiniriippuvuus on tautiluokituksen saanut virallinen sairaus.

”Savuke on erittäin tehokas tapa saada nikotiinia keuhkojen kautta verenkiertoon ja sieltä aivoihin. Aivojen mielihyväkeskuksessa on nikotiinireseptoreita. Nikotiinireseptorien tarttumapinnat lisääntyvät ja niiden toiminta muuttuu jo muutaman viikon tupakoinnin jälkeen”, Syvänne sanoo.

Kun mielihyvävaikutus menee ohi, aivot vaativat lisää nikotiinia, jolloin tupakoitsija saa vieroitusoireita, epämiellyttäviä tuntemuksia. Vakavan riippuvuuden kohdalla fyysiset vieroitusoireet voivat kestää jopa kuukauden.

”Tupakointi on aivosairaus, jonka astetta voidaan mitata testillä: mitä nopeammin aamulla pitää sytyttää päivän ensimmäinen savuke, sitä vahvemmasta fyysisestä riippuvuudesta ihminen kärsii”, Syvänne kertoo.

Fyysisen riippuvuuden lisäksi tupakointiin liittyy psykososiaalinen puoli.

”Tupakointi saattaa olla tärkeä yhteisöllinen toimintatapa. Kun ympäristössä tupakoidaan, lopettaja saattaa tuntea itsensä poikkeavaksi, kun hän ei polta. Tupakointi on myös yleisempää köyhempien keskuudessa, joilla saattaa olla elämässä useita stressitekijöitä. Tupakoinnilla on stressiä vähentävä vaikutus”, Syvänne selventää.

Jos ihmisen fyysinen ja psykososiaalinen riippuvuus on vahvaa, on hyvin todennäköistä, ettei hän pysty lopettamaan ilman tukea.

”Riippuvuustekijät selittävät, miksi alkuraskaudessa tupakoinnin lopettaminen voi olla todella vaikeaa, eikä odottaja aina selviä lopettamisesta omin voimin. Nikotiiniriippuvaisia pitää verrata huumeriippuvaisiin”, Syvänne sanoo.

Yleisesti hyväksytään ajatus, ettei huumeriippuvuutta voi lopettaa pelkän oman päätöksen kautta.

”Sama koskee nikotiiniriippuvuutta. Lopettamiseen tarvitaan usein erityistä hoitoa ja ulkopuolista tukea”, Syvänne muistuttaa.

Mitä mieltä olet artikkelista?