FASD tarkoittaa niiden vaurioiden kirjoa, joita sikiölle on syntynyt odottavan äidin alkoholinkäytön vuoksi. Vakavimmassa tapauksessa sikiö saa odottajan alkoholinkäytön vuoksi FAS:n, eli sikiön alkoholioireyhtymän.

Viimeksi päivitetty 8.9.2023

Länsimaissa alkoholi on suurin sikiöille kehityshäiriöitä aiheuttava tekijä – ja sen aiheuttamat haitat olisivat täysin vältettävissä, mikäli odottaja pidättäytyisi juomasta alkoholia raskauden keston ajan.


 

 


Keskushermostovauriosta seuraa muun muassa vaikeuksia käyttäytymisen säätelyssä

Kirjainyhdistelmä FASD (fetal alcohol spectrum disorders) tarkoittaa alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden kirjoa.

FASD-lapsilla, -nuorilla ja -aikuisilla alkoholin sikiöaikana aiheuttamat vauriot näkyvät usein vaikeuksina oppimisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja oman käyttäytymisen säätelyssä.

Alkoholi kasvattaa myös keskenmenon ja kohtukuoleman riskiä

Todennäköisin alkoholin aiheuttama vaurio on keskushermostovaurio.

Tutkimusten mukaan sikiölle aiheutuvien haittojen lisäksi raskaudenaikainen alkoholinkäyttö lisää selvästi keskenmenon ja kohtukuoleman riskiä. Parannuskeinoa FASD:iin ei ole.

Suomessa syntyy joka vuosi jopa tuhansia alkoholin vaurioittamia FASD-lapsia

Pelkästään Suomessa syntyy vuosittain 600–3 000 lasta, joita alkoholialtistus on vaurioittanut. Vaikeimmin vammautuneet lapset ovat kehitysvammaisia.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan länsimaissa 1–5 prosentilla syntyneistä lapsista on jonkinasteinen alkoholialtistuksen aiheuttama kehityksellinen häiriö. Useimmilla vaikeudet ilmaantuvat vasta esikoulu- tai kouluikäisenä.

”Alkoholin aiheuttamat vauriot ovat pysyviä, mutta haittoja voidaan yksilöllisellä tuella vähentää”, lastenneurologian erikoislääkäri ja dosentti Ilona Autti-Rämö sanoo.

Pienikin määrä alkoholia saattaa aiheuttaa sikiövaurioita

FASD ei ole vain alkoholin riskikuluttajia koskettava ongelma. Jo pienikin määrä alkoholia saattaa aiheuttaa sikiövaurioita.

”Alkoholin aiheuttamiin sikiöhaittoihin on helpointa vaikuttaa omalla päätöksellä jättää alkoholi pois raskauden aikana. Alkoholinkäytölle ei raskauden aikana ole turvallista ajankohtaa tai annosrajaa”, Autti-Rämö muistuttaa.

FAS on vauroiden vakavin muoto, sikiön alkoholioireyhtymä

Alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden vakavin muoto on FAS, joka tarkoittaa sikiön alkoholioireyhtymää. Tunnistettavia ulkoisia piirteitä ovat pienikokoisuus, pieni pää ja poikkeavat kasvonpiirteet. Alkoholin aiheuttamissa sikiövaurioissa FAS on kuitenkin vain jäävuoren huippu.

Alkoholi on sikiölle vaarallista raskauden jokaisessa vaiheessa

”Pienikin alkoholimäärä raskausaikana voi aiheuttaa sikiövaurioita. Valitsemalla täysraittiuden odottava äiti suojaa lastaan. Tarvitsemme laajaa yhteistyötä tämän viestin perille saamiseksi kaikille raskautta suunnitteleville”, toiminnanjohtaja Susanna Hintsala Kehitysvammaliitosta sanoo.

Alkoholi alkuraskaudessa (viikot 0-12)

Elinten muodostuminen alkaa (ensimmäisenä aivot ja sydän). Kädet, jalat ja silmät alkavat kehittyä sekä sydän alkaa sykkiä.

Alkoholi voi aiheuttaa mm. elin- ja keskushermostovaurioita.

Alkoholivauriot keskiraskaudessa (viikot 13-24)

Kaikki elimet ovat pääpiirteittäin kehittyneet. Silmien, keskushermoston, keuhkojen ja ulkoisten sukupuolielimien kehittyminen jatkuu. Kasvonpiirteet alkavat muodostua.

Alkoholi voi aiheuttaa vaurioita mm. sikiön näköön, kuuloon, keskushermostoon ja kasvuun.

Alkoholinkäytön seuraukset loppuraskaudessa (viikot 25-40)

Keskushermoston ja keuhkojen kehittyminen jatkuu. Sikiön ulkonäkö kehittyy lopulliseen muotoonsa. Sikiö kasvaa nopeasti ja saa painoa lisää.

Alkoholi voi vaikuttaa mm. sikiön ulkonäköön, keskushermostoon ja kasvuun.

Kansainvälistä FASD-päivää vietetään vuosittain 9. syyskuuta. 

Lähteet: Kehitysvammaliitto – FASD | Alko

Lue lisää alkoholista ja raskaudesta:

Mitä mieltä olet artikkelista?