FASD-kirjainyhdistelmällä kuvataan niiden vaurioiden kirjoa, joita sikiölle on syntynyt odottavan äidin alkoholinkäytön vuoksi. Vaikeuksia on usein oppimisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja oman käytöksen säätelyssä. Vakavimmassa tapauksessa sikiö saa odottajan alkoholinkäytön vuoksi FAS:n, eli sikiön alkoholioireyhtymän, joka johtaa sekä ulkoisen että sisäisen kehityksen poikkeavuuksiin.

Viimeksi päivitetty 8.9.2020

Länsimaissa alkoholi on suurin sikiöille kehityshäiriöitä aiheuttava tekijä – ja sen aiheuttamat haitat olisivat täysin vältettävissä, mikäli odottaja pidättäytyisi juomasta alkoholia raskauden keston ajan.

Riskeinä keskushermostovaurio, keskenmeno ja kohtukuolema

Kirjainyhdistelmä FASD (fetal alcohol spectrum disorders) tarkoittaa alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden kirjoa. FASD-lapsilla, -nuorilla ja -aikuisilla alkoholin sikiöaikana aiheuttamat vauriot näkyvät usein vaikeuksina oppimisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja oman käyttäytymisen säätelyssä. Todennäköisin alkoholin aiheuttama vaurio on keskushermostovaurio. Tutkimusten mukaan sikiölle aiheutuvien haittojen lisäksi raskaudenaikainen alkoholinkäyttö lisää selvästi keskenmenon ja kohtukuoleman riskiä. Parannuskeinoa FASD:iin ei ole.

Pelkästään Suomessa syntyy vuosittain 600–3 000 lasta, joita alkoholialtistus on vaurioittanut. Vaikeimmin vammautuneet lapset ovat kehitysvammaisia.

”Kansainvälisten tutkimusten mukaan länsimaissa 1–5 prosentilla syntyneistä lapsista on jonkinasteinen alkoholialtistuksen aiheuttama kehityksellinen häiriö. Useimmilla vaikeudet ilmaantuvat vasta esikoulu- tai kouluikäisenä. Alkoholin aiheuttamat vauriot ovat pysyviä, mutta haittoja voidaan yksilöllisellä tuella vähentää”, kertoo lastenneurologian erikoislääkäri ja dosentti Ilona Autti-Rämö.

Pienikin määrä alkoholia saattaa aiheuttaa sikiövaurioita

FASD ei ole vain alkoholin riskikuluttajia koskettava ongelma. Jo pienikin määrä alkoholia saattaa aiheuttaa sikiövaurioita.

”Alkoholin aiheuttamiin sikiöhaittoihin on helpointa vaikuttaa omalla päätöksellä jättää alkoholi pois raskauden aikana. Alkoholinkäytölle ei raskauden aikana ole turvallista ajankohtaa tai annosrajaa”, Autti-Rämö muistuttaa.

Alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden vakavin muoto on FAS, joka tarkoittaa sikiön alkoholioireyhtymää. Tunnistettavia ulkoisia piirteitä ovat pienikokoisuus, pieni pää ja poikkeavat kasvonpiirteet. Alkoholin aiheuttamissa sikiövaurioissa FAS on kuitenkin vain jäävuoren huippu.

Alkoholi on sikiölle vaarallista raskauden jokaisessa vaiheessa

1. raskauskolmannes (viikot 0-12)
Elinten muodostuminen alkaa (ensimmäisenä aivot ja sydän). Kädet, jalat ja silmät alkavat kehittyä sekä sydän alkaa sykkiä.

Alkoholi voi aiheuttaa mm. elin- ja keskushermostovaurioita.

2. raskauskolmannes (viikot 13-24)
Kaikki elimet ovat pääpiirteittäin kehittyneet. Silmien, keskushermoston, keuhkojen ja ulkoisten sukupuolielimien kehittyminen jatkuu. Kasvonpiirteet alkavat muodostua.

Alkoholi voi aiheuttaa vaurioita mm. sikiön näköön, kuuloon, keskushermostoon ja kasvuun.

3. raskauskolmannes (viikot 25-40)
Keskushermoston ja keuhkojen kehittyminen jatkuu. Sikiön ulkonäkö kehittyy lopulliseen muotoonsa. Sikiö kasvaa nopeasti ja saa painoa lisää.

Alkoholi voi vaikuttaa mm. sikiön ulkonäköön, keskushermostoon ja kasvuun.

Lähteet:

Kehitysvammaliitto – FASD
Alko: Tiedote ja verkkosivu

 

Mitä mieltä olet artikkelista?