Juoko miehesi runsaasti alkoholia ja tupruttelee päälle tupakkaa? Onko miehesi sitä mieltä, että hänen elintavoillaan ei ole vaikutusta tulevan lapsenne hyvinvointiin? Tässä hän on väärässä. Isän hedelmöitystä edeltävät elintavat muokkaavat epigeneettisesti lasta.

American Journal of Stem Cells -lehdessä julkaistussa kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi nippu isän elintapoihin liittyviä tutkimuksia.


 


Katsauksessa osoitetaan, että useat tekijät, kuten isän ruokavalio, alkoholinkulutus, tupakointi sekä muut ympäristövaikutukset vaikuttavat lapsen tulevaisuuteen – ja myös tämän lapsiin saakka.

Miehen juominen ennen raskautta lisännee kehityshäiriöden määrää lapsilla

Rottakokeissa on selvinnyt, että alkoholille altistettujen rottaisien lapsilla on alhaisempi syntymäpaino. Havaittiin myös, että isän alkoholin käyttö saattaa vaikuttaa sisäelimien kokoon.

Alkoholia saaneiden rottaisien poikasten aivoissa havaittiin myös poikkeavuuksia. Pikkuaivot, tyvitumakkeet ja aivokurkiainen olivat tyypillisesti pienempiä poikasilla, joiden iseillä oli ollut kostea jakso ennen hedelmöitystä. Nämä aivoalueet vaikuttavat motoriikkaan ja oppimiseen.

Rottaurosten poikasten käyttäytyminen muuttui isärotan juomatapojen mukaan

Alkoholia saaneiden rottaurosten poikasten käytös poikkesi myös kuivasuisten rottaisien poikasten käytöksestä.

Kun rottauroksille järjestettiin muutaman viikon ryyppyputki, rilluttelun jälkeen hedelmöityneet poikaset oppivat huonommin uimaan.

Selvisi myös, että alkoholia juovien urosten poikaset eivät olleet yhtä eteviä sokkelotehtävissä kuin kuivasuista elämää viettäneiden rottien poikaset.

Miten miehen elintavat ennen raskautta voivat vaikuttavat lapseen?

Tutkijat eivät pysty selittämään vielä syy-seuraussuhdetta täysin aukottomasti. Se kuitenkin tiedetään, että vaikutusmekanismi on epigeneettinen.

Epigeneettisellä vaikutuksella tarkoitetaan esimerkiksi juuri elintapojen vaikutuksia eri geenien aktivoitumiseen ja passivoitumiseen. Lapsen hedelmöittäneen siittiön DNA siis säilyy muuttumattomana, mutta toisien geenien vaikutus joko aktivoituu tai passivoituu esimerkiksi DNA:han tarttuneiden proteiinien takia.

Isän epäterveellisillä elintavoilla tiedetään olevan epigeneettisiä vaikutuksia hänen lapsiinsa ja jopa hänen lapsenlapsiinsa saakka. Tiedetään esimerkiksi, että isän ruokailutottumukset ja tupakanpoltto lisäävät lapsen tulevaa diabetes-, ylipaino- ja syöpäriskiä. Myös muita sairausriskejä on pystytty liittämään nimenomaan isän epäterveellisiin elintapoihin.

Äidin ja isän yhteisvaikutus on tärkein

Nyt esillä olleissa tutkimuksissa on paneuduttu nimenomaan miehen elintapojen vaikutuksiin. Useissa tutkimuksissa on puolestaan ruodittu äidin elintapojen vaikutuksia lapseen. Tutkimuksissa ei kuitenkaan ole otettu huomioon äidin ja isän yhteisvaikutusta.

Lapsen kehitykseen vaikuttaa aina sekä äidin että isän elintavat yhdessä. Jos molemmat vanhemmat käyttävät runsaasti alkoholia ennen raskautta, kehityshäiriöiden riskit ovat suuremmat. Kummankaan vanhemman elintapojen vaikutusta lapsen kehitykseen ei pitäisi vähätellä.

Lähde: AJSC: Influence of paternal preconception exposures on their offspring: through epigenetics to phenotype

 

Mitä mieltä olet artikkelista?