Aivan alkuraskaudessa alkion kehitys on tarkasti säädeltyä. Jos alkio tuolloin altistuu alkoholille, seuraukset ovat kauaskantoiset. 

Viimeksi päivitetty 15.2.2023

Alkoholin haitat sikiön kehitykselle tiedetään jo niin hyvin, että odottajia kehotetaan pidättäytymään alkoholin käytöstä täysin koko raskausajan.


 


Kaikkein parasta alkoholi on jättää pulloon jo raskautta suunniteltaessa, sillä tiedetään olevan haitallisia vaikutuksia myös hedelmällisyydelle.

Lisäksi monelta alkuraskaus voi sujua autuaallisen tietämättömänä siitä, että raskaus tosiaan on alkanut, minkä vuoksi alkoholinkäyttö saattaa jatkua läpi alkion kehityksen kannalta todella kriittisten ensimmäisten viikkojen ajan.

Alkoholille altistuneilla selvästi pienempi pää

Varhaisen alkoholialtistuksen vaikutuksia tarkasteltiin Helsingin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa enintään 7. raskausviikolle altistuneiden vastasyntyneiden istukoissa.

Lisäksi tutkittiin alkoholin vaikutusta alkion ensimmäisiin soluihin eli kantasoluihin. Alkiokerrosten eri solut erikoistuvat kantasoluista.

HUSin Naistenklinikan perinatologin Hanna Kahilan kanssa kerätyssä tutkimusaineistossa oli 80 alkoholille altistunutta vastasyntynyttä ja 100 verrokkia.

Raskauden alussa alkoholille altistuneilla vastasyntyneillä oli verrokkeihin nähden selvästi pienempi pää. Syntymäpainossa ja -pituudessa ei ollut eroja.

Vaikutuksia aivojen, hermoston ja puheen kehitykseen vaikuttavissa geeneissä

Tulos viittaisi tutkijoiden mukaan aikaisen altistuksen aiheuttamiin häiriöihin nimenomaan aivojen kehityksessä.

Havaitut muutokset pään koossa ja epigenomissa vahvistavat alkuraskauden ympäristön suuren merkityksen sikiön kehitykselle.

Geenit, joissa huomattiin muutoksia sekä alkoholille altistuneissa istukoissa että maljalla altistetuissa kantasoluissa, liittyivät erityisesti hermoston kehitykseen.

Lisäksi alkoholialtistukseen liittyi muutoksia puheen kehitykseen vaikuttavassa geenissä.

Muutokset jäävät mahdollisesti pysyvästi solun muistiin

Nämä geenit vaikuttavat laajoihin geeniverkostoihin ja kehitykseen. Muutokset niiden toiminnassa voivat häiritä tarkasti säädeltyä alkionkehitystä ja saada aikaan laajan kirjon kehityshäiriöitä.

”Koska nämä muutokset syntyvät jo varhain kehityksen alussa, on mahdollista, että ne jäävät pysyväksi osaksi solujen epigeneettistä muistia”, tutkimusta johtanut Nina Kaminen-Ahola Helsingin yliopistosta sanoo..

Tulevaisuudessa tieto voi mahdollistaa varhaisen ja  yksilöllisen tuen alkoholin vaurioittamalle

Tutkijoiden mukaan nämä universaalit muutokset, eräänlaiset alkoholialtistuksen ”epigeneettiset sormenjäljet”, voisivat toimia tulevaisuudessa biomarkkereina eli biologisina merkkeinä, joiden avulla alkoholialtistuksen aiheuttamia kehityshäiriöitä voidaan tunnistaa.

Tämä mahdollistaisi varhaisen ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaavan tuen lapsille, joita alkoholi on raskausaikana vahingoittanut.


FASD – alkoholin aiheuttamien kehityshäiriöiden kirjo

Raskaudenaikainen alkoholialtistus aiheuttaa laajan kirjon kehityshäiriöitä, joita kutsutaan nimellä FASD, fetal alcohol spectrum disorders. Alkoholi on yksi merkittävimpiä hermoston kehityksen häiriöiden aiheuttajista. Vaurioiden diagnosointi on hankalaa, eikä alkoholin vaurioittamien lasten todellista määrää tiedetä.

Lähde: Helsingin yliopisto
Tutkimusviite: BMC Medicine

Lue lisää alkoholista ja raskaudesta:

Mitä mieltä olet artikkelista?