Pikkulapsiaika ei olekaan pelkkää uhmaraivoa ja unettomissa öissä rämpimistä. Tuoreen tutkimuksen mukaan valtaosa pikkulasten vanhemmista on tyytyväisiä elämänlaatuunsa ja saavutuksiinsa – jopa enemmän kuin muut aikuiset.

Viimeksi päivitetty 30.1.2020

Pikkulapsiajan rankkuus on usein tapetilla, mutta unettomat yöt, uhmaikäisen kiukuttelut ja kaatuneet maidot eivät ole koko totuus pikkulasten vanhemmuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan nimittäin pikkulasten vanhemmat ovat jopa tyytyväisempiä elämäänsä kuin muut aikuiset.


 


THL:n laajassa FinTerveys 2017 -väestötutkimuksessa selvitettiin pikkulasten vanhempien tyytyväisyyttä perhe-elämäänsä ja saavutuksiinsa suhteessa muihin saman ikäisiin aikuisiin. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin heidän elintapojensa terveellisyyttä.

Vanhemmat tyytyväisiä elämänlaatuunsa

Tulokset ovat kiistattoman positiivisia: pikkulasten vanhemmista lähes 90 % pitää elämänlaatuaan hyvänä tai erittäin hyvänä. Muilla aikuisilla lukemat olivat lähes kymmenen prosenttia pienemmät.

Vielä suurempi ero on vanhempien tyytyväisyydessä saavutuksiinsa: pikkulasten vanhemmista noin 80 prosenttia on tyytyväisiä saavutuksiinsa elämässä, kun verrokkiryhmän lukemat olivat sukupuolesta riippuen 13-20 % pienemmät.

Vähemmän alkoholia ja ruutuaikaa

Pikkulasten vanhemmat myös elävät osittain terveellisemmin kuin muut saman ikäiset aikuiset. Tämä näkyy erityisesti vähäisemmässä alkoholin käytössä. Pienten lasten vanhemmat juovat selvästi muita aikuisia harvemmin yli kuusi alkoholiannosta kerralla.

Pikkulasten vanhemmat viettävät myös ruutuaikaa muita saman ikäisiä vähemmän. Vain 14 prosenttia vanhemmista kertoi istuvansa vapaa-ajallaan ruudun ääressä yli kolme tuntia päivässä, kun muista naisista näin kertoi tekevänsä 24 prosenttia ja miehistä 36 prosenttia.

Vähemmän unta vanhemmille

Tutkimuksen osa-alueista ainoastaan unen määrässä lapseton ryhmä päihitti pikkulasten vanhemmat: äideistä 64 ja isistä 67 prosenttia kokee nukkuvansa riittävästi, kun muilla naisilla lukema oli 76 ja miehillä 77 prosenttia.

Tyytyväisyydessä taloudelliseen tilanteeseen ei ollut eroa pikkulasten vanhempien ja muiden aikuisten välillä. Sama pätee psyykkiseen kuormittuneisuuteen, jota esiintyy yhtä paljon molemmissa ryhmissä.

Syntyvyys laskee, ja pikkulapsiarjen rankkuutta esitetään usein sen osasyyksi. Näyttää kuitenkin vahvasti siltä, että valtaosa pikkulasten vanhemmista voi mainiosti.

Lähde: THL

Mitä mieltä olet artikkelista?