Pidämme äitiä lapsen tärkeimpänä huoltajana. Isän rakkaus muokkaa lapsen persoonallisuutta kuitenkin yhtä paljon tai jopa enemmän kuin äidin rakkaus, yhdysvaltalainen tutkimus esittää. 

Viimeksi päivitetty 19.7.2012

Sosiaalipsykologi Ronald Rohnerin johtamassa tutkimuksessa selvisi, että torjutuksi tuleminen aiheutti kaikkialla maailmassa samankaltaisia psykologisia vaurioita lapselle. Torjutuksi tulleet lapset kokivat enemmän ahdistusta ja epävarmuutta. Heillä oli myös vaikeuksia luottaa aikuisena muihin ihmisiin.Rohnerin käyttämä tutkimusaineisto oli yhdistetty 36:sta ympäri maailmaa kerättyä aineistosta. Vastaajia oli yli 10000.

Lue myös: Läsnä oleva isä vauhdittaa lapsen menestystä

Isän torjunta vaarallisinta lapselle 

Tutkimus osoitti, että isän rakkaus oli lasten kehitykselle yhtä tärkeä kuin äidin rakkaus. Jos aikuinen koki puolestaan tulleensa torjutuksi lapseni, oli tyypillistä, että sekä äiti että isä olivat torjuneet hänet.

Jos lapsi koki kuitenkin torjuntaa vain toiselta vanhemmalta, oli isän torjunnalla tuhoisammat vaikutukset lapsen kehitykselle. Tämä saattaa johtua siitä, että lapset ja nuoret kiinnittävät enemmän huomiota siihen vanhempaan, joilla on eniten vaikutusvaltaa perheessä.

Lue myös: Hyvä isä 

Isä, ihaile ja rakasta lastasi!

Rohner toivoo, että tulokset saisivat isät viettämään enemmän aikaa lastensa kanssa. Tutkimuksen valossa isien ei nimittäin kannata tehdä pitkää työpäivää ja ajatella kasvatusvastuun kuuluvan vain äidille. Lapsi kun tarvitsee isän hyväksyntää kotona.  

Tuloksilla voi olla myös toinen positiivinen vaikutus.

”Yhdysvalloissa äitiyden painottamisella on epäsuotuisa vaikutus. Äitejä syytetään lasten käyttäytymisongelmista, silloinkin kun isät ovat tutkimusten mukaan etupäässä vastuussa tietyistä ongelmista”, Rohner huomauttaa. 

Lähde: Science Daily 

Mitä mieltä olet artikkelista?