Synnytyksen käynnistyminen on hetki, jota monet raskauden loppusuoralla olevat odottavat kuumeisesti. Lue jutusta, miten se tapahtuu, missä vaiheessa on hyvä lähteä sairaalaan, ja mistä syistä synnytyksen eteneminen voi hidastua.

Viimeksi päivitetty 19.1.2023

Viimeiset raskausviikot ovat yleensä pitkiä ja saavat odottajan toivomaan synnytyksen käynnistymistä.Varmin merkki synnytyksen käynnistymisestä ovat synnytyssupistukset. Ne ovat usein aluksi epäsäännöllisiä ja tulevat harvakseltaan, mutta voimistuvat tuntien kuluessa.

Säännöllisillä supistuksilla tarkoitetaan yleensä supistuksia, jotka tulevat alle 10 minuutin välein. Niiden kesto myös pitenee synnytyksen edetessä.

Tietyt merkit, kuten limatulpan irtoaminen ja kohdunsuulta tuleva niukka vereslimainen vuoto kertovat, että synnytys lähestyy, mutta varmoja merkkejä synnytyksen välittömästä käynnistymisestä nämä eivät ole.

”Synnytyksen käynnistyminen vaatii supistustoimintaa”, tiivistää kätilö Meri Haahtela.

Lapsivedenmeno merkkinä synnytyksen käynnistymisestä

Joskus lähestyvän synnytyksen ensimmäinen merkki on lapsivedenmeno. Tämä tarkoittaa, että sikiökalvoihin syntyy reikä, ja lapsivettä voi valua emättimestä runsaastikin.

”Lapsivedenmeno ei itsessään käynnistä synnytystä, mutta usein synnytys käynnistyy supistuksilla lapsivedenmenon jälkeen. Jos supistuksia ei ala kuulua, synnytys käynnistetään 24 tunnin kuluttua lapsivedenmenosta tai tarvittaessa jo aiemmin”, Haahtela sanoo.

Jos vauva on kohdussa pää alaspäin, lapsivesi on normaalin väristä eli vaaleanpunertavaa tai väritöntä, synnyttäjä voi sairaalakohtaisten ohjeiden mukaan odotella kotioloissa jopa 12 tuntia lapsivedenmenon jälkeen.

Kun lapsivesi menee, odottajan on hyvä ottaa yhteyttä synnytysosastolle, vaikkei vielä tuntisikaan supistuksia. Sairaalaan ei kuitenkaan ole yleensä kiire pelkän lapsivedenmenon vuoksi.

”Jos vauva on kohdussa pää alaspäin, lapsivesi on normaalin väristä eli vaaleanpunertavaa tai väritöntä, synnyttäjä voi sairaalakohtaisten ohjeiden mukaan odotella kotioloissa jopa 12 tuntia. Jos vauva on perätilassa, ei ole vielä täysiaikainen, jos kyseessä on monikkoraskaus tai jos lapsivesi on vihreää, sairaalaan tulee lähteä heti”, Haahtela neuvoo.

Odottajan olo tärkeä mittari

Sairaalaan on hyvä myös lähteä, kun supistusten väli on lyhentynyt noin viiteen minuuttiin. Tähän kuitenkin vaikuttaa mahdollisten edellisten synnytysten kesto, matka synnytyssairaalaan sekä odottajan mahdollisuudet lievittää supistuskipuja kotona.

”Verinen vuoto ja vauvan huono liikkuminen ovat myös syy lähteä synnytyssairaalaan”, Haahtela toteaa.

Tiettyjen minuuttimäärien sijaan tärkein mittari sairaalaan lähdön ajankohdassa on odottajan oma olo: jos kotona oleilu tuntuu turvattomalta, saa sairaalaan aina mennä. Synnytysosastolle voi myös soittaa ja kysyä neuvoa, jos on epävarma sairaalaan siirtymisen ajankohdasta ja siitä, onko synnytys käynnistynyt vai ei.

Milloin synnytys on käynnistynyt?

Karkeasti arvioiden synnytyksen katsotaan olevan käynnistynyt silloin, kun supistukset tulevat säännöllisinä alle 10 minuutin välein.

Synnytyskertomukseen kirjattava synnytyksen kokonaiskesto lasketaankin juuri säännöllisten supistusten alkamisesta.

”Synnytyksen ensimmäisen vaiheen kesto lasketaan säännöllisten supistusten alkamisesta siihen, kun kohdunsuu on täysin auki ja äiti alkaa ponnistaa”, Haahtela sanoo.

Synnytyksen on käynnistynyt silloin, kun supistukset tulevat säännöllisinä alle 10 minuutin välein.

Käynnistyneen synnytyksen kulku voi hidastua

Käynnissä olevan synnytyksen kulku voi myös hidastua. Tyypillisimpiä syitä ovat vauvan epäoptimaalinen asento synnytyskanavassa, vauvan suuri koko tai poikkeuksellisen kovat supistuskivut.

”Myös äidin turvattomuus synnytyksen aikana tai synnytysrauhan puute voivat vaikeuttaa äidin omaa oksitosiinihormonin tuotantoa ja nostaa adrenaliinitasoja, jotka vaikuttavat synnytyksen etenemiseen”, Haahtela kertoo.

Jo käynnistynyttä synnytystä voivat hidastaa muun muassa vauvan hankala asento synnytyskanavassa, vauvan suuri koko tai poikkeuksellisen kovat supistuskivut.

Lisäksi epiduraali– ja spinaalipuudutuksella voi olla supistuksia hillitsevä vaikutus, jolloin synnytyksen eteneminen saattaa hidastua. Toisaalta oikeaan aikaan annettu puudutus voi rentouttaa kovista kivuista kärsivää äitiä ja näin nopeuttaa synnytystä.

Mitä mieltä olet artikkelista?