Kohtukuolemasta puhutaan, kun yli 22-viikkoinen tai yli 500 grammaa painava sikiö kuolee raskauden tai synnytyksen aikana. Syytä ei välttämättä pystytä koskaan selvittämään.

Viimeksi päivitetty 24.7.2022

Mikä on kohtukuolema?

Kun sikiö kuolee raskauden tai synnytyksen aikana yli 22-viikkoisena tai yli 500 grammaa painavana, puhutaan kohtukuolemasta. Muita nimityksiä ovat perinataalikuolema ja fetus mortus. Ennen raskausviikkoa 22. tapahtuneesta kuolemasta puhutaan keskenmenona.

Suomessa syntyy vuosittain noin 50 000 lasta, joista noin 0,3 prosenttia menehtyy kohtukuolemaan. Kohtukuolemia on siis vuosittain noin 150-160.

Kohtukuoleman oireet

  • sydämmensyke ei kuulu doppler-kuuntelusa
  • sikiön liikkeet ovat vähentyneet tai sikiö ei liiku yhtään
  • ennenaikaiset supistukset
  • vähäistä verenvuotoa

Mistä kohtukuolema johtuu?

Kohtukuoleman voivat aiheuttaa lukuisat tekijät. Yleisimpiä näistä ovat sikiön hapensaantivaikeudet tai epämuodostumat ja istukan toimintahäiriö.

Kohtukuoleman riskiä nostaa myös monikkoraskaus – mitä useampia sikiöitä kohdussa on, sitä suurempi riski on sekä kohtukuolemaan että ennenaikaiseen synnytykseen. Länsimaissa riski ei kuitenkaan neuvolatoiminnan ansiosta ole kovin suuri.

Jokaisen kohtukuoleman syyt pyritään selvittämään, mutta aina se ei ole yksiselitteistä. Varsinkin jos kohtukuolema tapahtuu varhaisilla viikoilla, syyn selvittäminen voi olla vaikeaa.

Sikiölle haitalliset aineet

Yleensä äiti ei aiheuta omalla toiminnallaan sikiölle riskiä. Huumeet ja alkoholi kuitenkin nostavat kohtukuoleman mahdollisuutta. Mitä enemmän aineita käytetään, sitä suuremmaksi riski kasvaa.

Myös raskausaikaisen tupakoinnin on tutkimuksissa osoitettu lisäävän kohtukuoleman riskiä. Nämä tapaukset ovat kuitenkin harvinaisia. Tupakointi kuitenkin pienentää sikiön kokoa ja nostaa kehitykseen liittyvien häiriöiden riskiä.

Kohtukuolema synnytyksessä

Synnytyksessä kuoleman aiheuttaa yleisimmin äkillinen hätätilanne, kuten istukan irtoaminen tai napanuorakomplikaatio.

Perätilasynnytys nostaa hieman kohtukuoleman riskiä: jos lapsi juuttuu päästään synnytystiehyeen perätilasynnytyksessä, hän on hengenvaarassa. Nykyään vaaralliset tilanteet pyritään selvittämään ennalta kuvaamalla äiti ja lapsi kokosuhteiden selvittämiseksi.

Jälkihoito

Kuollut sikiö synytetään erittäin usein normaalisti. Synntyts voidaan käynnistä pikaisesti. Perheelle järestetään käynti äitiysneuvolaan jossa käydään läpi tapahtumia, syitä ja annetaan tukea. Käynnillä puhutaan myös mahdollisesta seuraavasta raskaudesta ja sen ennusteesta. Ennuste on yleensä hyvä.

Lähteet: Terveyskylä | Käpy ry: Tukipaketti perinataalikuolemasta | Cigarette Smoking, Pregnancy and Developing Fetus | Terveyskirjasto 

Lue myös:

Mitä mieltä olet artikkelista?