Raskausoireiden perusteella on mahdollista päätellä lapsen sukupuolen todennäköisyyttä. On syytä pitää mielessä, että todennäköisyys saada tietyn sukupuolen edustaja on oireista huolimatta usein vain aavistuksen suurempi. Lue jutusta, mitkä seikat vaikuttavat tyttö- ja poikaraskauden todennäköisyyteen.

Viimeksi päivitetty 12.10.2022

Vaikea raskauspahoinvointi ennakoi tyttöä

Jos äiti kärsii vaikeasta raskauspahoinvoinnista eli hyperemeesistä, hänellä on tilastollisesti hieman suurempi mahdollisuus saada tyttö kuin poika.Tutkimusten mukaan vakavasta raskauspahoinvoinnista kärsivillä on 55,7 prosentin mahdollisuus saada tyttö.

Jos odottaja joutuu raskauspahoinvoinnin takia vähintään kolmeksi päiväksi sairaalaan, hänellä on jo 80 prosenttia suurempi mahdollisuus saada tyttö kuin äidillä, joka ei kärsi vakavasta raskauspahoinvoinnista.

Raskauspahoinvoinnin takana on gonadotropiinihormoni. Tyttöraskaudessa hormonia erittyy enemmän äidin verenkiertoon.

Poika vai tyttö? Tee testi!

Juttu liittyy Vau.fi:n leikkimieliseen testiin. Testi mittaa artikkelissa esiteltyjä oireita ja taustatietoja ja laskee niiden pohjalta, onko odottajalla suurempi todennäköisyys saada tyttö vai poika.

Jos et ole vielä tehnyt testiä, klikkaa itsesi testin pariin.

Testiä tehtäessä on syytä muistaa, että poika- tai tyttöraskauden suurempi mahdollisuus on oireista huolimatta melko pieni.

Äidin aavistus osuu usein oikeaan

Jos äidillä on vahva tunne siitä, että hän odottaa tyttöä tai poikaa, hän on todennäköisemmin oikeassa kuin väärässä. Tutkimuksissa on selvinnyt, että sukupuolen aavistaminen osuu usein oikeaan.

Sukupuolen aistiminen saattaa juontua tyttö- ja poikaraskauden erilaisista hormoneista. On myös mahdollista, että äidin ja sikiön välillä on yhteys, jota ei pystytä havaitsemaan tieteellisin keinoin.

Poikaraskauksissa suurempi ruokahalu

Pojat ovat keskimäärin hieman isompia kuin tytöt, joten poikia odottavien äitien pitää myös syödä hieman enemmän.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että poikien äidit nauttivat 10 prosenttia enemmän kaloreita kuin tyttöjä odottavat äidit. Jos siis havaitset raskausaikana huomattavan himon proteiini- ja rasvapitoisiin ruokiin, se saattaa viitata poikaraskauteen.

Ennen raskautta nautittu kalorimäärä vaikuttaa myös lapsen sukupuoleen.

Tyttösiittiöt nimittäin pärjäävät kovemmissa olosuhteissa kuin poikasiittiöt. Niinpä naiset, joiden päivittäinen kalorimäärä jää alhaiseksi, saavat hieman useammin tyttöjä.

Myös aamiaisen väliin jättäminen vaikuttaa lapsen sukupuoleen. Naiset, jotka eivät syö aamiaista, saavat useammin tyttöjä. Paljon kaliumia ja kaloreita aamiaisella nauttineet naiset saavat puolestaan useammin poikalapsen.

Äidin ja isän ikä vaikuttaa sukupuoleen

Jos äiti on yli 35-vuotias, tyttöraskaus on todennäköisempi. Ilmiö johtunee siitä, että naisen hormonaalinen tasapaino muuttuu hänen ikääntyessään sellaiseksi, että se suosii tyttöraskautta.

Myös isän iällä on väliä. Jos isä on yli 40-vuotias, perheeseen syntyy hieman suuremmalla todennäköisyydellä tyttö. Tämä johtuu tyttösiittiöiden määrästä. Mitä vanhemmaksi mies tulee, sitä vähemmän tämä tuottaa poikasiittiöitä.

Stressi lisää pojan todennäköisyyttä

Tutkimuksissa on havaittu, että sota-aikana syntyy enemmän poika- kuin tyttölapsia. Pitkäkestoisella ja kovalla stressillä on todettu olevan yhteys poikaraskauksien yleisyyteen.

Syytä ilmiölle ei ole pystytty aukottomasti todentamaan. On kuitenkin esitetty, että syy olisi testosteronin ja kortisolin määrässä naisen elimistössä.

Teorian mukaan stessaavan naisen korkeampi testosteroni- ja kortisolipitoisuus lisäisi poikasiittiöiden mahdollisuutta hedelmöittää munasolu.

Myös isän stressaavalla työllä tai isän altistumisella kemikaaleille on todettu olevan vaikutus lapsen sukupuoleen.

Tutkimuksessa on todettu, että esimerkiksi seuraavan ammattien harjoittajilla on enemmän tyttölapsia: ammattisukeltaja, syvänmeren sukeltaja, sukellusveneen teknikko, vehnätehtaan työntekijä, pilotti.

Teorian mukaan poikasiittiöt ovat herkempiä tuhoutumaan, joten tilastollisesti kovissa olosuhteissa työskenteleville miehille syntyy hieman enemmän tyttöjä.

Seksin ajankohdalla ei merkitystä?

Usein esitetään, että seksin ajankohdalla olisi merkitystä sille, syntyykö perheeseen tyttö vai poika.

Koska poikasiittiöt ovat nopeampia mutta tyttösiittiöt kestävämpiä, ovulaation aikoihin siitetty lapsi olisi teorian mukaan tyypillisemmin poika, kun taas reilusti ennen ovulaatiota alkunsa saanut lapsi olisi todennäköisemmin tyttö.

On myös esitetty, että vaginaalinen viinietikkahuuhtelu ennen seksiä lisäisi tyttöraskauden mahdollisuutta.

Lääkärit pitävät yleisesti seksin yhteydessä harjoitettuja kikkoja toimimattomina.

Seksin ajankohdalla on mahdollisesti ainoastaan häviävän pieni vaikutus vauvan sukupuoleen.

Viinietikkahuuhtelut ja muut raskaammat keinot saattavat jopa tuhota kaikki siittiöt ja ehkäistä raskauden kokonaan.

Lähteet: WebMD, NY Times, Baby Centre

Varma lopputulos vain laboratoriosta

Monet yllä listatuista seikoista lisäävät vain aavistuksen verran mahdollisuutta saada tyttö tai poika.

Jos pariskunta haluaa olla varma, että seuraava lapsi on tiettyä sukupuolta, ainoa mahdollisuus on kääntyä kromosomiseulontaan perustuvan uuden teknologian puoleen.

Sukupuolen valinta tehdään PGD-toimenpiteellä, jossa petrimaljassa hedelmöitettyjen alkioiden kromosomit tutkitaan.

Äitiin siirretään haluttua sukupuolta oleva alkio. Toimenpide antaa 99,9 prosentin varmuudella halutun sukupuolen.

On kuitenkin hyvä muistaa, että Suomessa moiset toimenpiteet eivät ole sallittuja.

Mitä mieltä olet artikkelista?