Raskausaikana korkeasta verenpaineesta kärsineet kokevat myöhemmin elämässään kognitiivisia ongelmia useammin kuin ne, joiden verenpaine odotusaikana oli normaali. Asiaa selviää tuoreesta Neurology-tiedelehdessä julkaistusta tutkimuksesta. 

Viimeksi päivitetty 2.3.2023

Yhdysvaltain neurologiajärjestön tutkimuksesta selvisi myös, että pre-eklampsiasta eli niin sanotusta raskausmyrkytyksestä kärsineet ovat vielä suuremmassa vaarassa saada kognitiivisia ongelmia.Kognitiivisia toimintoja ovat aivojen tiedonkäsittelyyn liittyvät toiminnot, kuten havaitseminen, ajattelu ja muistaminen. Yksi pre-eklampsian oireista on korkea verenpaine.

Pre-eklampsia

Pre-eklampsia eli raskausmyrkytys on istukkaan liittyvä sairaustila, jonka syntymekanismi on edelleen tieteelle epäselvä.

Taudinkuva on yhdistelmä odottajan verenpaineen nousua ja proteiinin erittymistä virtsaan tai oireita, kuten turvotusta, päänsärkyä, ylävatsakipua ja näköhäiriöitä.

Vaikeasta pre-eklampsiaraskaudesta lapsi syntyy yleensä ennenaikaisena ja pienipainoisena.

Vaarassa aivojen lisäksi myös odottajan sydän

”Jo aiemmin on tiedetty, että raskausajan korkea verenpaine on riski sydänterveydelle. Tuore tutkimuksemme osoittaa, että se on riski myös kognitiivisille toiminnoille”, tutkija, psykiatriseen epidemiologiaan perehtynyt tohtori Michelle M. Mielke kertoo.

Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 2239 naista, joiden keski-ikä oli 73 vuotta. Tutkijat kävivät läpi tiedot tutkittavien raskauksista sekä perehtyivät myös heidän muihin terveystietoihinsa.

Naisista 1854 oli ollut raskaana ainakin yhdesti ja loput eivät joko olleet olleet raskaana ollenkaan tai heidän raskautensa oli kestänyt alle 20 viikkoa.

Yli 20 viikkoa raskaana olleista naisista 100 oli kärsinyt korkeasta verenpaineesta ja 147:llä oli ollut pre-eklampsia tai eklampsia. Muiden tutkimukseen osallistuneiden verenpaine oli ollut raskausaikana normaali.

Eklampsia
Eklampsia on pre-eklampsiaan liittyvä harvinainen raskauskouristus, joka voi vahingoittaa odottajan ja sikiön terveyttä ja pahimmillaan johtaa jopa kuolemaan. Länsimaissa eklampsia on harvinainen komplikaatio. 

Korkea verenpaine heikensi pärjäämistä kaikissa kognitiivisissa testeissä

Tutkimukseen osallistuneille teetettiin muistia ja ajattelua kartoittavia testejä joka 15. kuukausi viiden vuoden ajan. Testit mittasivat muun muassa tiedonkäsittelyn nopeutta, toiminnanohjausta, kieltä ja visuaalista havaitsemista.

Korkeasta verenpaineesta raskausaikana kärsineet pärjäsivät kaikissa testeissä huonommin kuin he, jotka eivät olleet olleet raskaana ja he, joiden verenpaine oli raskausaikana ollut normaali.

Sitäkin huonommin pärjäsivät he, jotka olivat raskausaikana kärsineet pre-eklampsiasta. Tulosten tulkinnassa otettiin huomioon vastaajien ikä ja koulutustausta.

Verenpaineen tarkkailuun ja hoitoon raskausaikana panostettava

”Lisää tutkimusta tarvitaan tulosten vahvistamiseksi. Tämän tutkimuksen valossa näyttää kuitenkin siltä, että verenpaineen huolellinen seuranta ja kohonneen verenpaineen hoito on raskausaikana erittäin tärkeää naisen tulevan aivoterveyden kannalta”, Melke sanoo.

Kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat valkoihoisia, joten tulokset eivät välttämättä ole yleistettävissä koko väestöön.

Lähteet: American Academy of Neurology, Neurology, Käypä hoito

Mitä mieltä olet artikkelista?