Puolison mustasukkaisuus voi joskus tuntua rakkaudenosoitukselta, mutta usein se tuottaa enemmän ahdistusta kuin iloa. Pahimmillaan se rikkoo niin itse mustasukkaisen, mustasukkaisuuden kohteen kuin koko parisuhteen. Katso asiantuntijan neuvot sekä mustasukkaisuuden kohteelle että itse mustasukkaiselle.

Viimeksi päivitetty 18.10.2022

Mustasukkaisuuden juuret yltävät Väestöliiton parisuhdekeskuksen psykologi Anna Salmen mukaan aivan ihmislajin alkuaikoihin asti.


 


”Teorioiden mukaan mustasukkaisuus on ollut evolutiivisesti hyödyllinen tunne. Mustasukkaisuus voi auttaa säilyttämään oman hyvinvoinnin kannalta tärkeän ihmissuhteen. Tunne herää varhain ja on havaittu viitteitä, että jo puolivuotiaat lapset tuntevat mustasukkaisuutta vanhemmistaan”, Salmi kertoo.

Mustasukkaisuuden taustalla piilee ihmislajille luontainen riippuvaisuus toisista ihmisistä. Ajatus merkityksellisen ihmissuhteen menettämisestä saa aikaan pelkoa.

”Kun ihminen kohtaa uhan ja tuntee pelkoa, keho aktivoituu puolustautumaan. Mustasukkaisuus on puolustusreaktio, joka saa toimimaan suhteen säilyttämiseksi”, Salmi sanoo.

Taustalla uhat minäkuvalle

Pelko kumppanin menettämisestä toiselle uhkaa myös ihmisen myönteistä minäkuvaa. Herää monia kysymyksiä: Enkö ole kumppanilleni tarpeeksi hyvä ja riittävä? Kaipaako kumppanini jotain parempaa kuin mitä minä voin tarjota?

Kaikilla ei ole samanlaista taipumusta mustasukkaisuuteen. Mustasukkaisuuden taustalla on usein kokijan epävarmuuden ja turvattomuuden tunteet. Pelkoihin vaikuttaa koko ihmisen kehityshistoria aina lapsuudenkokemuksista edellisiin parisuhteisiin.

”Esimerkiksi kokemukset hylätyksi tulemisesta lapsuudessa ja aikuisiän parisuhde, jossa on joutunut petetyksi voi vaikuttaa käsitykseen toisten ihmisten luotettavuudesta ja omasta arvosta. Jokin pieni asia, esimerkiksi kumppanin normaalia pidempi katse toiseen naiseen tai mieheen voi aktivoida muistot ja laukaista epävarmuuden”, Salmi sanoo.

Mukava vai ikävä mustasukkaisuus?

Monille kumppanin pieni mustasukkaisuus on imartelevaa: kumppani todella välittää minusta.

Parhaimmillaan mustasukkaisuus voikin auttaa parantamaan suhdetta ja löytämään kadotetun läheisyyden uudelleen. Kun kumppanin etääntyminen aiheuttaa ahdistusta, mustasukkaisuus patistaa toimimaan parisuhteen pelastamiseksi.

Merkityksellistä on kuitenkin se, miten mustasukkaisuutensa ilmaisee ja millaisiin tekoihin ryhtyy.

”Epävarmuuden tunteista on usein paras puhua avoimesti ja kertoa, että pelkää esimerkiksi suhteen menettämistä. Aggressiivinen käyttäytyminen, syyttely ja uhkailu taas etäännyttää puolisoita toisistaan entisestään. Itse tunne ei siis sabotoi suhdetta, vaan toiminta”, Salmi muistuttaa.

Milloin huolestua?

Mustasukkaisuus on ongelma, jos se alkaa rajoittaa omaa tai kumppanin elämää. Toisen aiheeton syyttely, vetäytyminen ja kontrollointi ovat hälytysmerkkejä.

”Jos jokin aivan pieni asia, esimerkiksi katse laukaisee suhteettoman mustasukkaisuudenpuuskan tai toinen osapuoli joutuu liikaa miettimään, mihin katsoa esimerkiksi kadulla kävellessä, asialle on syytä tehdä jotain”, Salmi sanoo.

Aina tilanne ei ratkea kahdestaan keskustelemalla. Apua saa silloin esimerkiksi parisuhdeterapeutin vastaanotolta. Toisaalta usein mustasukkaisuus johtuu ensikädessä kokijan vaikeista elämänkokemuksista. Siksi voi olla tarpeen keskittyä ensin omien ajatusten ja tunteiden työstämiseen yksilökäynneillä.

”Ulkopuolista apua tarvitaan etenkin puhuttaessa patologisesta mustasukkaisuudesta. Sairaalloisesti mustasukkaisen syytökset perustuvat harhaluuloihin. Puolison mielenmaiseman täyttää harhaiset ja epäluuloiset ajatukset, joiden todenperäisyyttä hän yrittää todistaa. Mitkään puolison sanat tai teot eivät enää tässä kohtaa rauhoita, vaan tarvitaan psykiatrista apua”, Salmi kertoo.

Mustasukkaisuus vaikuttaa myös lapsiin

Parisuhteessa ilmenevä voimakas mustasukkaisuus voi vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin, etenkin jos riidat yltyvät pahoiksi.

Vanhemmilla ei välttämättä ole voimavaroja ottaa lasta riittävän hyvin huomioon omien riitojensa melskeessä, ja lapsi voi jäädä näkymättömäksi.

Mustasukkaisuuden puuskassa tehty uhkaaminen, nimittely ja töniminen ovat Salmen mukaan vahingollisia myös niitä sivusta seuraavalle lapselle.

”Pienet lapset tarkkailevat jatkuvasti ympäristöään ja huomaavat, jos joku käyttäytyy uhkaavasti. Jos konfliktit ovat hallitsemattomia, lapsi voi kokea turvattomuutta. Lapsuudessa koettu turvattomuus taas ennustaa monenlaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia.”

Ongelmaksi muodostuvaan mustasukkaisuuteen onkin hyvä puuttua hyvissä ajoin ennen kuin tilanne muodostuu vakavaksi.

Miten käsitellä mustasukkaisuutta?

Sekä mustasukkaisuutta kokevan että sen kohteena olevan on syytä pohtia, onko menettämisen pelkoon aihetta. Joskus mustasukkaisuus kertoo siitä, että parisuhdetta on laiminlyöty ja yhteys kumppaniin on kadoksissa.

Jos taustalla on esimerkiksi uskottomuutta, edessä on todennäköisesti paljon työnsarkaa keskinäisen luottamuksen saavuttamiseksi.

Vinkkejä mustasukkaisuuden kohteelle

Mustasukkaisuuden kohde voi helpottaa mustasukkaisen oloa kuuntelemalla toisen kokemuksen ja vahvistamalla turvallisuudentunnetta. Mustasukkainen kaipaa tietoa, että hän on edelleen tärkeä ja rakas, eikä menettämisen pelkoon ole aihetta.

Vapaus omiin menoihin kuuluu myös parisuhteessa elävän oikeuksiin. Jos yhteiset hetket jäävät kuitenkin hyvin vähiin, pieni valinta voi viestittää toiselle välittämisestä. Voisiko jonkin menon jättää toisinaan väliin ja viettää aikaa sen sijaan kumppanin kanssa?

Oman elämänpiirin supistuminen ja tunne siitä, että on jatkuvasti tarkkailtava reaktioitaan voi olla merkki siitä, että kumppanin mustasukkaisuus hallitsee elämää liiaksi. Asia on hyvä ottaa puheeksi kumppanin kanssa ja hakea tarvittaessa apua.

Jos taas yhdessä sovittuja rajoja on rikottu ja mustasukkaisuus on aiheellista, on aika havahtua toimimaan suhteen eteen. Mitä voisin tehdä ollakseni luottamuksen arvoinen?

Mustasukkaiselle neuvoksi

Kun mustasukkaisuus vaivaa, ensin pitää tunnistaa tunne ja miettiä, mistä se voi johtua. Onko peloille todellista perustetta? Toisin sanoen mustasukkaisen on syytä tarkastella tunteita, uskomuksia ja realiteetteja. Vastaavatko ne toisiaan?

Erota tunne ja toiminta. Itse tunne ei ole paha. Tunteen ajamana ei ole kuitenkaan pakko lukea toisen tekstiviestejä, kaivella kuitteja tai tentata illan jokaikistä pientä tapahtumaa.

Mustasukkaisuutta voi helpottaa omiin ajattelutapoihin vaikuttamalla. Mustasukkaisen mieleen saattaa esimerkiksi tulla automaattisesti ajatus, että olen huono, kun kumppani antaa huomiota mieluummin ystävälleen.

Näiden ajatusten tilalle voi kuitenkin keksiä omaa oloa helpottavia ajatuksia. Esimerkiksi ajatus, että vaikka kumppani viettää paljon aikaa ystävänsä kanssa, olen silti riittävä ja hyvä.

Häiritsevä mustasukkaisuus kannattaa ottaa puheeksi kumppanin kanssa. Parisuhteeseen liittyvästä epävarmuudesta puhuminen auttaa kumppania ymmärtämään mustasukkaisen näkökulmaa ja samalla hälventää epärealistisia pelkoja.

Mustasukkaisen on järkevää tarkistaa kumppaniltaan, onko omille ajatuksille perusteita. Ihmisillä on usein taipumus yliarvioida miten paljon muut ajattelevat samalla tavalla kuin itse. Jos itselle tulee ajatus, että en ole haluttava, se ei tarkoita, että kumppani ajattelisi niin.

Lue lisää mustasukkaisuudesta:

 

Mitä mieltä olet artikkelista?