Toiset ihmiset ovat asiakeskeisiä, eivätkä he pidä tunteista puhumista tärkeänä. Parisuhteessa vähäinen tunneilmaisu saattaa johtaa etääntymiseen. Etenkin kun perheeseen syntyy vauva ja parisuhde joutuu murrokseen, herää vääjäämättä tunteita, joiden lakaiseminen maton alle saattaa pahimmillaan johtaa jopa eroon. Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen kertoo, kuinka edetä, jos tunteista puhuminen tuntuu haastavalta.

Viimeksi päivitetty 22.8.2017

Kun tunnepuhe tuntuu vaikealta, näin voit lähteä avaamaan tilannetta parisuhteessa: Kertokaa toisillenne 3 asiaa, jotka ovat päivän aikana herättäneet tunteita. Kertokaa myös toisillenne, missä tilanteissa tunteet heräsivät.

Muistakaa kuitenkin nämä asiat, jottei tunnepuhe muutu tunneripuliksi:

Hyvin usein parisuhteessa toinen on tunteista puhumisessa aktiivisempi ja toinen passiivisempi. Aktiivisemman tunnepuhujan tyylistä ei saisi muodostua standardia, johon passiivisempi osapuoli pakotetaan. Molemmilla tulisi pikemminkin olla tilaa ilmaista omia tunteitaan omalla tyylillään.

Tunteista puhumiseen ei voi painostaa: enemmän tunteista puhuvan täytyy sallia vähemmän puhuvalle hillitympi tunneilmaisu.

Tunteista puhuminen kahvikupin äärellä istuen saattaa sopia toisill ja toisille puuhastelu yhteisen harrastuksen parissa saattaa auttaa avautumaan.

Kun elämä on hektistä ja stressaavaa, tunteet jäävät herkästi lapsikaaoksen alle. Ranssi-Matikainen suosittelee, että myös hektisessä arjessa olisi hyvä luoda pieniä tunnetuokioita pariskunnan välille.

Jos suhteen toinen osapuoli toivoo toisen avautumista, hänen pitää malttaa mielensä: vähemmän puhuvan täytyy saada kertoa omassa tahdissaan tunteistaan. Hoputtaminen tai vaatiminen eivät toimi.

Asiallisuus voi olla suojakuori

Etenkin työelämä koulii ihmisistä asiakeskeisiä. Nykyään niin miehet kuin naiset saattavat ajatella tunteiden olevan hölynpölyä. Työelämässä on tietysti hyvä, että voidaan keskittyä itse asiaan, mutta minkälainen parisuhde pyörii ainoastaan käytännöllisten perheasioiden ympärillä? Voiko puolisoa todella tuntea, jos kaikki keskustelut liittyvät kodin- ja lastenhoitoon?

”Tunteisiin voi olla vaikea päästä käsiksi, sillä niiden ilmaiseminen saattaa pelottaa. Mitä jos minut hylätään, kun toinen näkee sisimpääni? Mitä jos minua ja toiveitani ei arvosteta? Asiallisena voi olla haavoittumattomampi, kun ei paljasta omaa tunteitaan”, Ranssi-Matikainen sanoo.

Myös ainaiseen negatiivisuuteen vajoaminen voi olla tapa suojata sisimpänsä.

”Myönteiset tunteet saattavat olla piilossa negatiivisten tunteiden alla. Kielteiset tunteet saattavat olla suojamuuri. Jos henkilö tulee kuulluksi negatiivisista tunteistaan, nämä suojatunteet hälvenevät ja ihminen voi paremmin päästä käsiksi positiivisiin tunteisiinsa”, Ranssi-Matikainen sanoo.

Tunneviestintä on tärkeää – siihen kannattaa panostaa

”Parisuhde on tunnesuhde. Tunteiden ilmaiseminen lähentää pariskunnan osapuolia toisiinsa. Tunnepuheen kautta suhteessa voi kokea, että on toiselle tärkein ja että toinen tuntee minut”, Ranssi-Matikainen sanoo.

Entäpä jos parisuhteessa on fyysistä läheisyyttä, seksiä ja mielenkiintoisia keskusteluja erilaisista pariskunnan suosikkiaheista, esimerkiksi politiikasta tai kirjallisuudesta? Miksi pitäisi enää jauhaa tunteista?

”Kun parisuhteessa puhutaan pelkästään asia-aiheista, saattaa syntyä kokemus siitä, että me emme kohtaa. Osapuolet saattavat miettiä, että miten pääsemme toisiimme syvemmälle? Tässä korostuu tunnepuheen merkitys”, Ranssi-Matikainen kertoo.

Ranssi-Matikaisen mukaan tunteista puhuminen on puolisoiden välistä liimaa.

”Kun puolisot tulevat tunteissa nähdyiksi, syntyy syvä kokemus yhteydestä”, Ranssi-Matikainen sanoo.

Tunteista on hyvä puhua, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa?

”Ärsytät minua”, on ilmaus omista tunteista, mutta onko negatiivisien tunteiden kippaaminen toisen harteille sellaista tunnepuhetta, jota parisuhteessa kannattaa harrastaa?

Hyvä tunneviestijä ei vain suolla omia sekalaisia tuntemuksia muiden pureskeltavaksi, vaan hän ymmärtää omien tunteidensa historian sekä niiden vaikutuksen muihin. Puolison jokin piirre saattaa ärsyttää, jos on kokenut omassa lapsuudessaan vastaavaa käytöstä esimerkiksi omilta vanhemmiltaan.

Tunneviestinnässä on myös otettava huomioon, että tunteet eivät ole totuuksia. Jos toinen ärsyttää, se ei tarkoita automaattisesti sitä, että toinen olisi ärsyttävä. Kun siis puoliso herättää jollain toiminnalla, eleellä, sanomisellaan tai sanomatta jättämisellä ärtymyksen, on erityisen tärkeää puhua tulkinnasta ja siitä onko se toisen mielestä oikea.

”Tulkinta ja sen tarkastaminen ja tarkasteleminen, sitä tunteista puhuminen oikeastaan on”, Ranssi-Matikainen tiviistää.

Mitä mieltä olet artikkelista?