Yleisimpiä mielialalääkkeitä voi käyttää myös raskausaikana, jos ne ovat tärkeitä äidin hyvinvoinnille. Odottajan on kuitenkin hyvä olla tietoinen lääkityksen mahdollisista vaikutuksista sikiöön.

Viimeksi päivitetty 29.3.2023

Raskaus ei suojaa mielialahäiriöiltä, ja arvioiden mukaan ainakin joka viides odottaja kärsii lääketieteellisesti merkittävästä masennuksesta, ahdistuksesta tai muista mielialaoireista.


 

 


Osa odottajista myös käyttää mielialalääkkeitä: esimerkiksi masennuslääkettä käyttää neljä prosenttia raskaana olevista.

”Yleisimpiä ovat uudemmat masennuslääkkeet, kuten selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät eli SSRI-lääkkeet. Lisäksi käytössä voi olla psykoosilääkkeitä, joita käytetään pienellä annoksella myös unilääkkeenä”, kertoo erikoislääkäri Heli Malm HUSin teratologisesta tietopalvelusta.

Yleisimmät mielialalääkkeet melko turvallisia

Raskausaikana kehotetaan välttämään lääkkeiden käyttöä, joten mielialalääkityksen käyttö voi arveluttaa odottajaa.

Malmin mukaan valtaosa käytössä olevista masennus- ja psykoosilääkkeistä on kuitenkin melko turvallisia myös raskausaikana. Niiden ei ole todettu merkittävästi lisäävän riskiä esimerkiksi sikiön epämuodostumille.

”Kun lääkkeille on todellinen tarve, niitä voi käyttää. Äidin psyykkinen oireilu on itsessään riski raskaudelle. Lääkitys voi siis olla tarpeellinen niin äidin kuin lapsenkin hyvinvoinnin kannalta”, Malm toteaa.

Sama pätee imetysaikaan. Se on Malmin mukaan ajankohta, jolloin äidin masennusoireet voivat aktivoitua.

”Valtaosaa yleisimmistä mielialalääkkeistä voi käyttää myös imetyksen aikana. Lääkitys on harvoin este imetykselle.”

Ohimeneviä oireita vastasyntyneelle

Masennuslääkkeiden käyttö raskauden aikana voi sen sijaan aiheuttaa vastasyntyneelle oireita, kuten vapinaa ja levottomuutta. Oireet voivat johtua lääkkeestä itsestään tai ne voivat olla vieroitusoireita, kun lääkettä ei enää kulkeudu lapseen.

”Vastasyntyneen oireet ovat pääsääntöisesti lieviä ja nopeasti ohimeneviä. Oireiden vuoksi mielialalääkettä raskausaikana käyttäneiden äitien vauvoille suositellaan seurantaa parin vuorokauden ikään asti”, Malm sanoo.

Tärkeää lääkitystä ei pidä purkaa

Vastasyntyneen mahdolliset oireet eivät ole syy rutiininomaisesti purkaa lääkitystä ennen synnytystä. Malmin mukaan ei ole näyttöä siitä, että lääkityksen purku vähentäisi vastasyntyneen oireilua.

”Äidille tärkeää lääkettä ei pidä lopettaa. Silloin äiti altistetaan mielialaoireille synnytyksen jälkeen, esimerkiksi synnytyksen jälkeiselle masennukselle. Lääkevasteen kehittyminen voi kestää, eli purkamisen jälkeen uudelleen aloitettu lääkitys ei auta heti”, Malm kertoo.

Äidin lääkityksellä yhteys lapsen masennukseen?

Yleisimpien masennuslääkkeiden raskaudenaikaisen käytön ei ole myöskään todettu lisäävän riskiä lapsen autismille tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriölle (ADHD).

Sen sijaan kotimainen rekisteritutkimus muutaman vuoden takaa antaa viitteitä siitä, että SSRI-lääkettä raskausaikana käyttäneiden äitien lapset voisivat olla muita alttiimpia masennukselle murrosiässä.

”Tämä on varsin merkittävä löydös, ja samansuuntaisia tuloksia on osoitettu eläinkokeissa. Tulokset ovat kuitenkin hyvin alustavia, ja asiasta tarvitaan ehdottomasti lisätutkimuksia. Lääkitystä käyttäviä odottajia ei pidä pelotella – tärkeintä on, että äidin hyvinvointi turvataan”, painottaa Malm.

Pohdi lääkitystä jo ennen raskautta

Masennuslääkkeitä ja muuta mielialalääkitystä käyttävien olisi hyvä pohtia lääkkeen käyttöä jo raskauden suunnitteluvaiheessa. Malmin mukaan muutoksia lääkitykseen voi olla vaikea tehdä raskauden jo alettua.

”Ideaalitilanteessa lääkkeen tarpeellisuutta mietitään jo suunnitteluvaiheessa oman lääkärin tai psykiatrin kanssa, jos sellainen on. Teratologisessa tietopalvelussa meillä on uusin tieto lääkkeiden vaikutuksista, joten meille voi soittaa ja keskustella hoitovaihtoehdoista.”

Älä käytä lääkitystä varmuuden vuoksi

Vaikka äidin hyvinvoinnille tarpeellista masennuslääkettä tai muuta mielialalääkettä voi yleensä käyttää raskausaikana, varmuuden vuoksi lääkkeitä ei saa käyttää.

”Joskus lääke on ollut käytössä kymmenen vuotta ja resepti uusitaan aina varmuuden vuoksi. Aina pitäisi miettiä, onko lääke varmasti tarpeellinen. Jos sille on selkeä tarve, lääkettä voi käyttää, sillä äiti täytyy hoitaa hyvin. Tätä haluan painottaa”, Malm sanoo.

Yleisimmät mielialalääkkeet ja niiden vaikutus raskauteen

  • SSRI-lääkkeet: Voivat aiheuttaa yleensä lieviä oireita vastasyntyneelle. Mahdolliset pitkäaikaisvaikutukset lapsen kehitykseen tutkimuksen alla.
  • Toisen polven psykoosilääkkeet: Voivat häiritä äidin verensokeritasapainoa ja altistaa siten raskausdiabetekselle, joten odottajan verensokeriarvoja on hyvä seurata.
  • Bentsodiatsepiinit: Lähellä synnytysajankohtaa käytettynä voivat aiheuttaa vastasyntyneellä hengitysvaikeuksia ja velttoutta. Aiheuttavat käyttäjälle riippuvuutta, joten vain satunnaiseen käyttöön.
  • Mielialantasaajat: Valproaattia ei saa käyttää raskauden aikana. Valproaatin käyttö lisää merkittävästi riskiä sikiön epämuodostumiin ja kehitysviiveeseen. Mielialaa tasaamaan on olemassa muita, turvallisia vaihtoehtoja.

Lähteenä lisäksi: Terveyskirjasto

Mitä mieltä olet artikkelista?