Herkkä raskaustesti voi valmistajien mukaan tunnistaa alkaneen raskauden jo 4 päivää ennen kuin kuukautisten pitäisi alkaa. Varhaisella positiivisella tuloksella on myös nurjat puolensa.

Viimeksi päivitetty 18.11.2022

Kotona tehtävät, virtsasta otettavat raskaustestit eroavat toisistaan kahdella eri tavalla: herkkyydessä ja näpertelyn määrässä.Kaikkein herkimmät raskaustestit eivät aina ole hyväksi raskautta yrittävälle parille.

”Testien luotettavuudessa ei ole suuria eroja. Ainakin meillä apteekin puolella kaikki valikoimassa olevat testit ovat luotettavia. Raskaustesti kannattaa valita käyttötarkoituksen mukaan”, Itä-Suomen yliopiston apteekin proviisori Johanna Sarajärvi sanoo.

Herkimmät raskaustestit sopivat naisille, joiden täytyy lääketieteellisistä syistä tietää raskaus mahdollisimman varhain. Normaaliodottajalle sopii halvempi, vähemmän herkkä testi.

Raskaustestien herkkyys ilmoitetaan mIU/ml-yksiköissä. Numero kuvastaa testin kykyä havaita hCG-hormonin määrä veressä.

HCG-arvot viikko viikolta

Ei raskaana olevilla: alle 5 mIU/ml
Viikolla 3: 5 – 50 mIU/ml
Viikolla 4: 5 – 426 mIU/ml
Viikolla 5: 18 – 7 340 mIU/ml
Viikolla 6: 1 080 – 56 500 mIU/ml
Viikolla 7–8: 7 650 – 229 000 mIU/ml
Viikolla 9–12: 25 700 – 288 000 mIU/ml
Viikolla 13–16: 13 300 – 254,000 mIU/ml
Viikolla 17–24: 4 060 – 165 400 mIU/ml
Viikolla 25–40: 3 640 – 117 000 mIU/ml

Muista, että luvut ovat suuntaa antavia, ja että raskauden etenemisestä kertoo ennen kaikkea arvoissa tapahtuva muutos ennemmin kuin hormonin täsmällinen määrä.

Lähde: American Pregnancy Association

Mistä tunnistaa herkän raskaustestin?

Herkkä raskaustesti voi tunnistaa jo 10–25 mIU/ml hCG-pitoisuuden. Herkkien testien valmistajat esittävät tuoteselosteissa, että testi antaa luotettavan tuloksen jo 4 päivää ennen kuin kuukautisten pitäisi alkaa.

On syytä muistaa, että kaikissa raskauksissa hCG-tasot eivät kuitenkaan ylitä 10 mIU/ml tasoa niin varhain.

Keskimääräisessä raskaudessa raskaushormonin määrä kaksinkertaistuu veressä joka 72. tunti. Raskaushormonipitoisuuden räjähdysmäisen lisääntymisen vuoksi epätarkemmatkin testit (tunnistustarkkuus suurempi kuin 25 mIU/ml) tunnistavat raskauden vain joitain päiviä myöhemmin kuin tarkimmat testit.

Kaikkein herkin raskaustesti on terveydenhuollossa tehty verikoe. Verikokeella pystytään havaitsemaan raskaus varmasti jo 11 päivää hedelmöityksen jälkeen.

Verikokeella testaamista käytetään yleensä erityisraskauksissa, joissa nopea raskauden toteaminen on lääketieteellisesti perusteltua.

Herkkien testien ongelmat

Raskaushormoni voi pysytellä ensimmäisien raskausviikkojen aikana matalalla.

”Ovulaatio on voinut tapahtua normaalia myöhemmin. Jos silloin tehdään raskaustesti normikierron mukaan, hCG-pitoisuus ei vielä riitä edes herkille testeille. Jos epäilee raskautta, kannattaa odottaa vielä muutama päivä tai viikko ja varmistaa tilanne”, Sarajärvi kertoo.

Esimerkiksi kuume, raju urheilusuoritus tai tulehduskipulääkkeiden käyttö saattaa siirtää ovulaatiota.

”Herkän raskaustestin ongelma on myös turhan toivon antaminen. Herkkä (10 mIU/ml) testi saattaa rekisteröidä raskaudeksi lyhyen kiinnittymisyrityksen, niin sanotun kemiallisen raskauden. Ilman testiä nainen ei olisi edes tiennyt hedelmöittymisestä ja varhaisesta keskenmenosta”, Sarajärvi sanoo.

Erilaisia mittaustapoja

Testien suurin ero on käytettävyydessä. Yleensä halvempien testien tekeminen vaatii enemmän työtä: naisen pitää pissata purkkiin ja sen jälkeen tiputella pipetillä pissaa testeriin tai kastaa liuskoja pissassa.

”Kalliimman testin voi laittaa suoraan virtsasuihkuun, eikä testin tekemistä varten tarvitse kerätä virtsaa mukiin”, Sarajärvi kertoo.

Digitaaliset testit näyttävät myös selkeästi plussan tai miinuksen, joten tulosta ei voi tulkita väärin.

Digitaaliset raskaustestit arvioivat myös hCG-tasosta, kuinka kauan hedelmöittymisestä on kulunut. Tulos annetaan viikon tarkkuudella esimerkiksi näin: hedelmöittymisestä kulunut 1–2, 2–3 tai yli 3 viikkoa (3+). Näillä testeillä päästään varsin tarkkoihin tuloksiin.

”Viikkonäytön ja 11.–13. viikolla tehdyn ultraäänitutkimuksen tuloksia verranneessa julkaistussa tutkimuksessa selvisi, että tulokset olivat 97% yhdenmukaisia”, Sarajärvi kertoo.

Halvemmissa testeissä raskaus ilmenee viivana. Raskaushormonin ollessa vielä matalalla tasolla, nämä viivat voivat näkyä haaleina ja tulos saattaa aiheuttaa epävarmuutta. Toiset empivät näiden epäselvien haamuviivojen kanssa.

”Kaikki viivat tulkitaan kuitenkin raskaudeksi”, Sarajärvi muistuttaa.

Voiko testin tehdä väärin?

Jos testin ohjeita ei noudata tarkasti, saattaa saada väärän tuloksen. Esimerkiksi toiset testit saattavat antaa väärän tuloksen, jos testin lukee myöhemmin kuin ohjeissa neuvotaan. Myöhemmin ilmestyvä positiivinen tulos ei pidä välttämättä paikkaansa.

Toiset testit puolestaan säilyttävät tuloksen samana. Kannattaa tutustua tuoteselostukseen ja noudattaa tarkasti ohjeita.

Usein ajatellaan, että likainen astia olisi muuttanut tulosta suuntaan tai toiseen. Sarajärven mukaan purkin puhtauden ei pitäisi vaikuttaa tulokseen.

Lue lisää raskaustesteistä:

Mitä mieltä olet artikkelista?