Jos ensimmäinen lapsi sai alkunsa helposti, ongelmat toisen raskauden alkamisessa voivat yllättää. Sekundaarisella lapsettomuudella tarkoitetaan tilanteita, joissa uusi raskaus ei toiveista huolimatta ala. Toteutumaton haave toisesta lapsesta on aina kriisi lasta toivoville.

Viimeksi päivitetty 18.1.2024

Kun yhden lapsen vanhemmat alkavat yrittää sisarusta lapselleen, voi olla yllätys, jos raskaus ei tahdokaan alkaa. Tilanne voi yllättää varsinkin, jos ensimmäinen lapsi sai alkunsa helposti.Jos toista raskautta ei ala kuulua vuoden sisällä yrityksen aloittamisesta, puhutaan sekundaarisesta lapsettomuudesta. Sen syyt ovat pitkälti samat kuin lapsettomuudessa ylipäätään: naisella ovulaatiohäiriö tai endometrioosi, miehellä siittiöiden alhainen määrä tai niiden huono liikkuvuus. Usein lapsettomuuden syyt ovat myös selittämättömät.

”Selittämättömien syiden osuus on lapsettomuudessa yleisesti melko korkea. Se myös nousee iän mukana ja siten varmasti korostuu sekundaarisessa lapsettomuudessa”, sanoo lapsettomuuslääkäri ja Hyksin naistentautien poliklinikan linjajohtaja Aila Tiitinen.

Ikä merkittävä tekijä

Sekundaarinen lapsettomuus voi kohdata pareja, joilla on ehkä ollut haasteita jo ensimmäisen raskauden alkamisessa, mutta toisaalta ongelmat voivat alkaa vasta toisen tai kolmannen raskauden yrittämisen kohdalla.

Yksi merkittävä tekijä sekundaarisen lapsettomuuden takana voi olla raskautta yrittävän pariskunnan ikä, erityisesti naisen kohdalla. Jos edeltävästä raskaudesta on jo useampi vuosi, on hedelmällisyys saattanut alkaa laskea.

”Kyllä iän lisääntyminen vaikuttaa aina. Kunkin naisen fertiliteettiaika on rajallinen ja suhteessa menopaussi-ikään, jota ei voi etukäteen tietää”, Tiitinen sanoo.

Sekundaarinen lapsettomuus ja painon muutokset

On mahdollista, että toisella tai molemmilla osapuolilla on ollut jo aiemmin hedelmällisyyttä heikentäviä tekijöitä, mutta onnekas sattuma on johtanut raskauden alkamiseen, eivätkä nämä tekijät ole tulleet aikaisemmin pariskunnan tietoon. Toisaalta ensimmäisen raskauden jälkeen on voinut tulla jokin sairaus tai tila, jolla on vaikutusta hedelmällisyyteen.

”Esimerkiksi syöpä, jota joudutaan hoitamaan leikkauksella, sädehoidolla tai kemoterapialla voi vaikuttaa hedelmällisyyteen. Myös painon muutoksilla ja muilla elintapa-asioilla on oma merkityksensä: esimerkiksi onko edellisestä raskaudesta jäänyt 20 kiloa ylimääräistä vai ovatko paino ja elintavat terveet”, Tiitinen sanoo.

Ensimmäiset kierrot hedelmällisempiä

Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä eli PCOS on yksi syy lapsettomuuden takana. Siitä kärsivillä naisilla ensimmäiset kuukautiskierrot edeltävän raskauden jälkeen saattavat olla tavallista hedelmällisempiä, mistä syystä uuden raskauden alkaminen voi olla todennäköisempää kuin myöhempänä ajankohtana.

Myös endometrioosista kärsivien todennäköisyys raskauden alkamiseen on korkeampi pian edellisen raskauden jälkeen.

”Riippuu tietysti, millainen PCOS tai endometrioosi on, ja miten niitä on hoidettu, ja onko edellinen raskaus alkanut itsestään vai hoidoilla ja miten helposti”, Tiitinen sanoo.

Lapsellisten lapsettomien kriisi

Olivat syyt sekundaarisen lapsettomuuden takana mitkä hyvänsä, varmaa on, että toteutumaton haave toisesta lapsesta on aina kriisi lasta toivovalle parille. Pari voi kokea samanlaista surua kuin muutkin lapsettomat, vaikka ovatkin jo vanhempia yhdelle tai useammalle lapselle.

”On aina kriisi, kun toivottu lapsiluku ei toteudukaan. Tätä on ulkopuolisten joskus vaikea ymmärtää, ja lapselliset lapsettomat voivat joutua kuulemaan kommentteja siitä, miten heidän pitäisi olla onnellisia olemassa olevasta lapsestaan”, lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n toiminnanjohtaja Johanna Repo sanoo.

Oikeus surra

Monet lapselliset lapsettomat kokevat ristiriitaisia tunteita tilanteestaan: yhtäältä iloa ja onnea lapsestaan ja toisaalta surua lapsettomuudestaan. Yleistä on myös suru ja syyllisyys siitä, ettei olemassa olevalle lapselle pystytä antamaan sisarusta.

Usein sekundaarisesti lapsettomia vaivaa myös ajatus siitä, saavatko he surra tilannettaan.

”Tämä ajatus on yleinen lapsellisen lapsettoman kriisissä, mutta totta kai heillä on oikeus surra. He ovat tietysti onnellisia olemassa olevasta lapsestaan, mutta se ei poista surua siitä, ettei toivottu lapsiluku ole toteutunut”, Repo sanoo.

Vertaistukea Simpukan kautta

Pahimmillaan oman surun oikeutuksen miettiminen voi johtaa siihen, että avun hakeminen viivästyy. Repo muistuttaa, että Simpukka on avoin kaikille lapsettomuudesta kärsiville, oli heillä ennestään lapsia tai ei.

”Karkeasti arvioiden noin kolmannes jäsenistämme on lapsellisia lapsettomia. Yhdistyksellämme on heille suunnattuja vertaistukiryhmiä usealla paikkakunnalla ja lisäksi oma Facebook-ryhmä. Myös parisuhdetoimintamme on avointa kaikille lapsettomuudesta kärsiville.”

Hyväksy lapsettomuuden suru

Repo toivoo, että lapsellisten lapsettomien kriisiä alettaisiin lähitulevaisuudessa ymmärtää samalla tavalla kuin täysin lapsettomien surua. Sekundaarisesti lapsettomien lähipiiriä hän neuvoo hyväksymään lapsettomuuden surun.

”Surua ei tulisi kyseenalaistaa eikä väheksyä. Kehotukset iloita olemassa olevasta lapsesta kannattaa jättää sanomatta. Konkreettinen apu esimerkiksi lapsenhoidossa voi helpottaa sekundaarisesti lapsettomien tilannetta silloin, kun kriisi on päällä tai kun pari on keskellä lapsettomuushoitoja”, Repo neuvoo.

Sekundaarinen lapsettomuus – mitä se on?
  • Sekundaarisella lapsettomuudella voidaan tarkoittaa tilannetta, jossa parilla on jo yhteinen lapsi tai lapsia, mutta toiveista huolimatta toista lasta ei ala kuulua.
  • Sekundaarista lapsettomuutta ovat myös tilanteet, joissa taustalla on keskenmeno, kohtukuolema tai kohdunulkoinen raskaus, jonka jälkeen uusi raskaus ei tahdo alkaa.
  • Lisäksi sekundaarisella lapsettomuudella voidaan tarkoittaa tilannetta, jossa jommallakummalla puolisolla on lapsi aiemmasta parisuhteesta, mutta yhteistä lasta ei ala kuulua.
Mitä mieltä olet artikkelista?