Keskenmeno on aina pysäyttävä kokemus, joka voi aiheuttaa vauvaa odottaneille syviä surun ja menetyksen tunteita. Yksittäiset keskenmenot ovat yllättävän yleisiä, mutta jos keskenmenot toistuvat, herää uudenlaisia huolia ja kysymyksiä. 

Viimeksi päivitetty 4.3.2024

Yksin ei kenenkään onneksi tarvitse jäädä, sillä tukea ja tietoa on saatavilla, lohduttaa Ovumia-hedelmöityshoitoklinikan Tampereen toimipisteessä työskentelevä naistentautien ja synnytysten sekä perinatologian erikoislääkäri, seksuaaliterapeutti Sami Onoila.

Sami Onoila
Sami Onoila (Kuva: Ovumia)

Yksittäiset keskenmenot yleisiä, toistuvat harvinaisia

Keskenmeno tarkoittaa raskauden keskeytymistä ennen raskausviikkoa 22, tai kun sikiön paino on alle 500 g. Todetuista raskauksista jopa 15–25 % keskeytyy, useimmiten aivan raskauden alkuvaiheessa.

Toistuvista keskenmenoista puhutaan 2–3 perättäisen keskenmenon jälkeen. Toistuvat keskenmenot ovat verrattain harvinaisia: vain 5 % raskaaksi tulleista naisista kokee kaksi peräkkäistä keskenmenoa ja 1–3 % kolme tai useampia keskenmenoja.

Syitä voidaan tutkia ja tapauskohtaisesti myös hoitaa, ja toistuvienkin keskenmenojen jälkeen mahdollisuudet onnistuneeseen, synnytykseen päättyvään raskauteen ovat hyvät.

Tilastot auttavat ymmärtämään kokonaiskuvaa, mutta jokainen keskenmenon kokenut on yksilö, ja jokainen tapaus ainutkertainen.

”Syitä voidaan tutkia ja tapauskohtaisesti myös hoitaa, ja toistuvienkin keskenmenojen jälkeen mahdollisuudet onnistuneeseen, synnytykseen päättyvään raskauteen ovat hyvät”, Onoila sanoo.

”Standardihoitoa keskenmenoille ei ole”, Onoila jatkaa. ”Jokaiselle potilaalle tehdään aina yksilöllinen seurantasuunnitelma.”

Juuri tällaista yksilöllistä tukea tarjoaa Ovumian toimipisteessä Tampereella toimiva Suomen ensimmäinen täyden palvelun keskenmenoklinikka. Sieltä saa apua niin keskenmenosta toipumiseen, syiden selvittämiseen kuin uuden raskauden suunnitteluun.

Tutustu tarkemmin keskenmenoklinikan palveluihin. 

Keskenmenon syynä useimmiten kromosomihäiriö

Yleisin syy yksittäiselle tai toistuvalle keskenmenolle on kromosomien lukumäärän poikkeama. Tämä tarkoittaa, että sikiöllä on kromosomeja joko liikaa tai liian vähän.

Kromosomiperäiset syyt keskenmenolle ovat täysin satunnaisia lukuun ottamatta niitä harvinaisia tapauksia, joissa molemmat vanhemmat ovat jonkin kromosomihäiriön oireettomia kantajia.

”Äidin ikä on yksi huomattava tekijä, joka lisää kromosomipoikkeavuudesta johtuvia keskenmenoja. Mitä iäkkäämpi äiti, sitä suurempi riski kromosomihäiriöille. Yli 40-vuotiaiden raskauksista keskeytyy vähintään joka kolmas”, Onoila selvittää.

Alkiotutkimuksen eli PGT-A-menetelmän avulla voidaan ennen siirtoa selvittää kromosomivirheitä ja valita siirrettäväksi kromosomeiltaan normaali alkio.

Sikiön keskenmenoon johtaneista kromosomihäiriöistä voi saada tarkkaa tietoa ns. POC-testillä, jossa tutkitaan keskenmenon yhteydessä otettua kudosnäytettä sekä äidiltä otettua verinäytettä. Jos testi kertoo, että sikiön kromosomisto on normaali, tiedetään, että keskenmeno on aiheutunut muista syistä.

POC-testin ongelmana on, että näyte on herkkä erilaisille sekoittaville tekijöille. Jos POC-testissä löytyy kromosomipoikkeama, voidaan tapauskohtaisesti arvioida, onko jatkossa alkiodiagnostiikasta hyötyä. Alkiotutkimuksen eli PGT-A-menetelmän avulla voidaan ennen siirtoa selvittää kromosomivirheitä ja valita siirrettäväksi kromosomeiltaan normaali alkio.

Lue lisää alkiotutkimuksesta sekä keskenmenoklinikan toiminnasta Ovumian sivuilta.

Muista syistä yleisimpiä verisuonitukostaipumus ja kohdun rakenneviat – mutta aina syytä ei löydy

”Noin puolessa tapauksista keskenmenolle ei koskaan löydy syytä. Tunnetuista syistä yleisimpiä ovat verisuonitukostaipumus ja kohdun rakenneviat. Tapauskohtaisesti voidaan arvioida, onko keskenmenon kokeneen pariskunnan omien kromosomien tutkimisesta hyötyä”, Onoila sanoo.

Veren hyytymiseen liittyvät ongelmat tulevat toisinaan yllätyksenä raskaana olevalle naiselle. Osviittaa voivat antaa tiedot lähisuvussa esiintyneistä keuhkoveritulpista tai jalan verisuonitukoksista, jos niitä on ilmennyt nuorella iällä ilman altistavia tekijöitä.

”Tapauksissa, joissa äidillä on fosfolipidivasta-aineoireyhtymä, voidaan määrätä keskenmenoa ehkäiseväksi hoidoksi joko suun kautta otettava aspiriinilääkitys ja pistoslääkitys”, Onoila sanoo.

Ovumian keskenmenoklinikalla keskenmenoon mahdollisesti johtaneita syitä voidaan tutkia perinpohjaisesti, sillä klinikalla on käytössä alan tuorein tutkimustieto ja -menetelmät.

Jos löytyy muita hyytymistekijöihin vaikuttavaa häiriötä, hoidoksi usein riittää pistettävä verisuonitukoksia ehkäisevä lääkitys.

”Jos taas keskenmenon taustalla on kohdun rakennevika, esimerkiksi ylimääräinen väliseinä tai muu rakenteellinen poikkeavuus, harkitaan leikkaushoitoa. Rakennevikojen yhteydessä arvioidaan aina tapauskohtaisesti hoitojen hyödyt ja haitat”, Onoila selvittää.

Ovumian keskenmenoklinikalla keskenmenoon mahdollisesti johtaneita syitä voidaan tutkia perinpohjaisesti, sillä klinikalla on käytössä alan tuorein tutkimustieto ja -menetelmät.

Yksin ei kenenkään tarvitse jäädä murehtimaan keskenmenoa, sillä tukea ja tietoa on saatavilla, Sami Onoila muistuttaa.

Perussairaudet tasapainoon, elintavat kuntoon, foolihappoa ja D-vitamiinia

Toistuvista keskenmenoista kärsivien perussairaudet on hyvä tutkia ja varmistaa, että hoito on parhaassa mahdollisessa tasapainossa.

Keskenmenojen vuoksi hoitoon hakeutuvilta kartoitetaan Ovumiassa mm. kilpirauhassairaudet ja verensokerin aineenvaihdunnan häiriöt. Joissain tapauksissa perussairaus löytyy näiden tutkimusten yhteydessä, ja hoitotasapainon kuntoon saattaminen johtaa onnistuneeseen seuraavaan raskauteen.

Myös elintavoilla on merkitystä.

Elintapojen pienetkin korjausliikkeet oikeaan suuntaan voivat olla riittäviä turvaamaan seuraavan raskauden onnistumista.

”Merkittävä ylipaino lisää keskenmenojen riskiä, mutta niin tekee myös alipaino. Tupakointi on yksi suurimmista riskitekijöistä”, Onoila listaa.

Elintapojen pienetkin korjausliikkeet oikeaan suuntaan voivat olla riittäviä turvaamaan seuraavan raskauden onnistumista.

”Foolihappo on vahvin tuki raskauden alkuvaiheessa, tosin se ei itsessään vähennä keskenmenotaipumusta. Foolihappo vähentää sikiön rakennevikojen ja sydänvikojen kehittymisen riskiä. Myös D-vitamiinilisä on suositeltava”, Onoila sanoo.

”Tutkimusala kehittyy jatkuvasti. Muun muassa siittiöperäisistä syistä keskenmenoihin tiedetään toistaiseksi vielä hyvin vähän eikä varsinaista hoitoa ole saatavilla, mutta tutkimus on lisääntynyt viime aikoina”, Onoila kertoo.

Henkinen tuki on keskenmenon kokeneelle ensiarvoisen tärkeää

Kun toivottu raskaus päättyy keskenmenoon, menetys voi tuntua valtavalta. Silti keskenmenosta ja sitä seuraavasta surusta on perinteisesti vaiettu, mutta onneksi yhteiskunta on hiljalleen muuttunut avoimemmaksi ja aiheesta puhutaan entistä enemmän.

Yksin surun ja menetyksen tunteiden kanssa ei tarvitse jäädä. Ovumian keskenmenoklinikalla Tampereella toimii niin lääkärin kuin psykoterapeutinkin vastaanotto.

Terapeutit auttavat selviytymään menetyksestä myös henkisesti sekä käsittelemään keskenmenon aiheuttamia surun, ahdistuksen, ja traumaattisen stressin tunteita. Klinikalle voi tulla joko yksin tai puolison kanssa.

”Mielenrauhaa voi tuoda uuden raskauden suunnittelu ja tieto siitä, että alkaneen raskauden ennuste on yleensä hyvä. Kahdenkin keskenmenon jälkeen raskaus johtaa synnytykseen jopa 80 prosentilla naisista, ja neljän keskenmenon jälkeen puolella. Kun keskenmenon syitä on selvitetty voidaan suunnitella seuraavan raskauden tueksi tarvittavia toimenpiteitä. Keinoja on monia alkuraskauden tukilääkkeistä alkiodiagnostiikkaan. Tarvittavia tukitoimia suunnitellaan yhdessä lääkärin kanssa. Mielenrauhaa uuden raskauden alkaessa tuo myös ultraäänitutkimukset, joilla voidaan seurata tarkasti sikiön kehitystä”, keskenmenonklinikalla työskentelevä Sami Onoila sanoo.

Tutustu tarkemmin Ovumian keskenmenoklinikan toimintaan ja palveluihin. 

Lisätietoa kaikista palveluista löydät Ovumian omilta verkkosivuilta.

Mitä mieltä olet artikkelista?