Kun puhutaan lapsettomuudesta, miehen osa jää helposti taka-alalle. Lapsettomuuden syy voi kuitenkin olla naisessa, miehessä tai molemmissa yhtä aikaa. Mies tarvitsee tukea lapsettomuushoitopolulla siinä missä nainenkin. 

Viimeksi päivitetty 21.2.2023

Miehen hedelmällisyyteen vaikuttavat lukuisat asiat, ja perheen perustaminen on aina kahden kauppa, sanoo Ovumia-hedelmöityshoitoklinikkaketjun Helsingin-toimipisteen johtava lääkäri, naistentautien ja synnytysten sekä lisääntymislääketieteen erikoislääkäri Jarna Moilanen.

Jarna Moilanen
Jarna Moilanen (Kuva: Ovumia)

Miehen rooli on yhtä tärkeä kuin naisen

Kun pariskunta saapuu Ovumian vastaanotolle, molempien terveydentila kartoitetaan tarkkaan. Apuna on esitietolomake, loppu selviää kiireettömän keskustelun aikana.

”On tärkeää heti alusta asti luoda kontakti sekä naiseen että mieheen. Kun pariskunta on yhdessä päättänyt perustaa perheen, miehen rooli kaikessa on puolet. Hänen huomioimisensa on yhtä tärkeää kuin naisen”, Moilanen sanoo.

Lapsettomuudesta puhuminen voi olla miehelle hankalaa. ”Miehen perinteinen rooli on ollut antaa puolisolleen lapsi tai lapsia. Jos raskautta ei ala kuulua, mies saattaa tuntea häpeää”, Moilanen sanoo. ”Näistä asioista puhutaan saunailloissa ehkä vasta ihan viimeisissä löylyissä, jos silloinkaan.”

Kun pariskunta on yhdessä päättänyt perustaa perheen, miehen rooli kaikessa on puolet. Hänen huomioimisensa on yhtä tärkeää kuin naisen.

Naiset löytävät usein vertaistukea netistä tai ystäväpiiristään, mutta mies saattaa tuntea olevansa informaation ja tuen suhteen pimennossa. Tämä korostuu erityisesti tietyissä maahanmuuttajaryhmissä, joissa fysiologian perustietämys ja seksuaalivalistus voivat olla vaillinaisia ja uskonto asettaa rajoituksia.

Vastaanotolla ei pidetä kiirettä. Ovumian ensikäynnille varataan aikaa runsas tunti, jotta aika riittää seikkaperäiseen haastatteluun, tarvittaviin tutkimuksiin ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden suunnitteluun. Kaikki hoitoihin liittyvät päätökset tehdään perustellusti ja asiakkaita kuunnellen, eikä mitään tarvitse päättää heti. Hoitojen alettuakin saa aina halutessaan ottaa aikalisiä.

Ovumiaan on jokainen tervetullut keskustelemaan kaikista hedelmällisyyteen liittyvistä huolista yksin tai kumppanin kanssa, oli sitten vasta suunnittelemassa lasta tai jo yrittänyt jonkin aikaa.

Miehen suoraviivaisempi hoitopolku

Siemennesteanalyysi on tyypillisesti lapsettomuushoitopolun ensimmäinen askel. Sen avulla voidaan poissulkea siittiöihin liittyvät ongelmat.

”Miehen tutkiminen on suoraviivaisempaa kuin naisen. Kun ollaan kartoitettu yleissairaudet, käyty läpi mahdolliset lääkitykset ja allergiat sekä sukuelinseudun ongelmat, vuorossa on siemennestenäytteen analyysi”, Moilanen kertoo.

Näytteestä tutkitaan laboratoriossa siemennesteen tilavuus ja happamuus sekä siittiöiden määrä ja liikkuvuus. Tarkistetaan, onko siittiöiden pinnalle tarttunut vasta-aineita.

Siemennestenäyte otetaan joko klinikalla tai kotona. Jos näyte otetaan sovitusti kotona, se tulee toimittaa klinikalle tutkittavaksi mahdollisimman pian. Näytettä on suojattava kylmyydeltä.

Klinikalla näyte annetaan tarkoitukseen varatussa rauhallisessa tilassa.

Ennen näytteen antamista tulisi pidättäytyä siemensyöksystä 1—5 päivän ajan.

Näytteestä tutkitaan laboratoriossa siemennesteen tilavuus ja happamuus sekä siittiöiden määrä ja liikkuvuus. Tarkistetaan, onko siittiöiden pinnalle tarttunut vasta-aineita. Tulokset saadaan, ja useimmiten ehditään ilmoittaa jo samana päivänä.

”Miehen hedelmällisyys on aina kytköksissä naiseen: vaikka sperman laatu olisi alentunut, hyvä munasolu saattaa pystyä korjaamaan siittiöiden vaurioita ja alkionkehitys voi tapahtua normaalisti. Perheen perustaminen on kahden kauppa siis jo alkiotasolla”, Jarna Moilanen sanoo. (Kuva: Ovumia)

Siemennesteanalyysi antaa tietoa hedelmöityskyvystä

Jos siemenneste osoittautuu normaaliksi, muita tutkimuksia miehelle ei yleensä tarvita.

”Se, että kaikki on kunnossa, on yleensä miehelle todella helpottava tieto. Sperman laatuun saattaa liittyä piilossa olevia pelkoja”, Moilanen sanoo.

”Jos näytteessä ilmenee sperman huono laatu, tilanne voi olla miehelle täysi yllätys, sillä oireita ei useinkaan ole ollut”, Moilanen jatkaa.

”Toisaalta yksi näyte ei vielä ole luotettava. Ennen kuin päätetään jatkotoimenpiteistä, otetaan aina toinen näyte. Muistan eräänkin tapauksen, jolloin ensimmäisessä näytteessä ei ollut lainkaan siittiöitä. Toinen näyte olikin sitten täysin normaali.”

Niin kauan kuin siittiöitä on olemassa, niitä on mahdollista käyttää hoidoissa. Ja vaikka siittiöitä ei näytteestä löytyisi, niitä voidaan kerätä kiveksistä.

Alentunutta siittiötuotantoa voivat selittää fyysiset seikat kuten tulehdukset, krooniset sairaudet, geneettiset tai hormonaaliset syyt.

Jatkotoimenpiteet suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Ne sisältävät tyypillisesti kliinisiä tutkimuksia, verikokeita ja kuvaustutkimuksia. Jos siittiöitä ei löydy ensinkään, harkitaan leikkaushoitona toteutettavaa kivesbiopsiaa.

Vaikka analyysin tulos ei olisikaan täydellinen, ei kannata vaipua epätoivoon. Niin kauan kuin siittiöitä on olemassa, niitä on mahdollista käyttää hoidoissa. Ja vaikka siittiöitä ei näytteestä löytyisi, niitä voidaan kerätä kiveksistä.

”Miehen hedelmällisyys on aina kytköksissä naiseen: vaikka sperman laatu olisi alentunut, hyvä munasolu saattaa pystyä korjaamaan siittiöiden vaurioita ja alkionkehitys voi tapahtua normaalisti. Perheen perustaminen on kahden kauppa siis jo alkiotasolla”, Moilanen muistuttaa.

Lue lisää siemennesteanalyysistä Ovumian sivuilta.

Miten mies voi tukea hedelmällisyyttään?

Niin miehet kun naisetkin tukevat hedelmällisyyttään tupakoimattomuudella.

”Tupakoinnin lopettaminen kannattaa myös pitkällä tähtäimellä, kun ajatellaan tulevaa raskautta, vauva-aikaa ja perhe-elämää”, Moilanen sanoo.

Elintapoja on syytä tarkkailla muutenkin. Runsaan alkoholinkäytön ja merkittävän ylipainon on todettu vaikuttavan heikentävästi siittiöiden tuotantoon. Prosessoitujen lihavalmisteiden ylenpalttinen käyttö saattaa alentaa hedelmällisyyttä.

”Ei pelkkää makkaraa ruokavaliossa, tilalle vihanneksia ja hedelmiä”, Moilanen suosittelee.

”Suosittelen lasta toivoville pareille, että jos nainen ottaa säännöllisesti vaikka monivitamiinipillerin, mieskin ottaisi sen saman pillerin”, Moilanen sanoo. ”Erityisesti D-vitamiinin saannista kannattaa pitää huoli.”

Runsaan alkoholinkäytön ja merkittävän ylipainon on todettu vaikuttavan heikentävästi siittiöiden tuotantoon.

Ikä ei vaikuta miehen hedelmällisyyteen yhtä dramaattisesti kuin naisen. Siinä missä naisella on syntymästä asti kaikki munasolut eikä niitä kehity uusia, miehen keho tuottaa jatkuvasti uusia siittiösoluja.

Uusimpien tutkimustulosten valossa tosin miehenkin hedelmällisyys alenee iän myötä. Myös elintapoihin liittyvät selittäjät, kuten yleiskunto, sairaudet ja seksuaalielämän ongelmat, lisääntyvät yli 40-vuotiaiden ikäryhmissä.

Lue miehen hedelmällisyydestä Ovumian sivuilta. Ovumiaan voi aina tulla testauttamaan hedelmällisyytensä tilanteen, vaikka vauva ei olisi lähitulevaisuuden suunnitelmissa.

Keskusteluapua henkisiin solmuihin

Lapsettomuuden henkiset vaikutukset ulottuvat myös miehiin. Ne voivat purkautua esimerkiksi suruna, voimattomuuden tunteina tai itsesyytöksinä. Hoitoihin liittyvät aikataulutetut yhdynnät saattavat tuntua stressaavilta, ja huolta voi herättää oma suoriutuminen. Toivon ja pettymyksen kierre rasittaa kumpaakin osapuolta.

Epävarma elämäntilanne on parisuhteellekin kriisi. ”Useat pariskunnat hitsautuvat entistä tiiviimmin yhteen lapsettomuushoitojen aikana. Apua tullaan hakemaan yhdessä, yhteisen tulevaisuuden vuoksi, ja halu sitoutua toiseen korostuu”, Moilanen sanoo.

Keskusteluapu on omiaan avaamaan henkisiä solmuja. Ovumian tuki- ja terapiapalveluihin voi matalalla kynnyksellä tulla juttelemaan kaikista huolista lapsettomuuspolun varrella.

Lisätietoa kaikista palveluista löydät Ovumian omilta verkkosivuilta.

Mitä mieltä olet artikkelista?