Yhdysvalloista Suomeen rantautunut vauvaviittomakieli tukee lapsen kehitystä. Tutkimukset esittävät, että viittominen nopeuttaa puhumaan oppimista sekä laajentaa sanavarastoa.

Viimeksi päivitetty 3.1.2011

Tyttö viittoo

Pikkutyttö viittoo ”ole kiltti”. (Kuva: iStock)

Vauvaviittomia käyttivät alunperin kuurot vanhemmat kuulevien lapsille. Pian huomattiin, että vauvat oppivat jo varhain kommunikoimaan viittomalla.

”Viittomia alettiin opettaa hyvällä menestyksellä myös kuuleville vanhemmille ja heidän kuuleville lapsilleen”, viittomakieliopettaja ja lastentarhanopettaja Jaana Tiainen kertoo Turun Sanomien haastattelussa.

Viittomisen harjoittelu voidaan aloittaa vauvan ollessa 3–4 kuukautta vanha.

”Vauvaviittomissa viitotaan puheen kanssa ja käytetään äänteitä. Olen kurssilla neuvonut lisäksi ilmeiden ja eleiden käyttöä”, Tiainen sanoo.

Tutkimuksia hyödyistä

Yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa on havaittu viittomakielen harjoittamisen nopeuttavan lapsen puheen kehitystä.

Esimerkiksi 140 vauvalle tehdyssä tutkimuksessa yhdysvaltalaiset psykologian tutkijat Linda Acredolo ja Susan Goodwyn havaitsivat, että 2-vuotiaat viittomia käyttäneet lapset puhuivat keskimäärin samalla tasolla kuin 3 kuukautta vanhemmat lapset, jotka eivät olleet käyttäneet viittomia. Myös sanavaraston havaittiin kasvavan viittomia käytettäessä monipuolisemmaksi.

Tutkimuksissa myös havaittiin, että opettamalla vauvalle viittomia voidaan saavuttaa myös muita etuja. Viittomakieli sopii jo pienelle vauvalle kommunikaatiovälineeksi ja se lisää lapsen ja vanhempien välistä vuorovaikutusta. Vauva pystyy vastaamaan viittomiin 4–5 -kuukauden iässä.

Ilmaisukyvyn lisääntyminen vähentää vauvan turhautuneisuutta, itkukohtauksia sekä aggressiivista käyttäytymistä.

Puolesta ja vastaan

Hyvät tulokset perustuvat Acrodolon ja Goodwynin mukaan visuaalisen merkin yhdistymiseen puheeseen. Konkreettinen käytäntö tekee tiettyjen sanojen merkityksen selkeämmäksi vauvoille ja taaperoille.

On kuitenkin huomioitava, etteivät vauvaviittomista kartoittaneet tutkimukset ole kattavia. Tutkimuksien metodologiassa on paljon kyseenalaista.

On mahdollista, että hyvät tulokset ovat kiinni yksinkertaisesti vanhempien läsnäolosta. Onko viittomat todella syynä nopeampaan kehitykseen vai nopeutuuko kehitys viittomaleikin tuoman hauskan ja viihdyttävän läsnäolon ja yksinkertaisen kommunikaation takia?

Teksti: Jarkko Uro

Lähteet:

Baby Signs

Sign Language in Infants and Toddlers

TS: Vauvaviittomat syventävät lapsen
ja aikuisen vuorovaikutusta

Lue myös:

Vauvauimareilla parempi tasapaino

Vauvahieronta helpottaa vaivoja

Vauvat itkevät kansallisväreissä

Mitä mieltä olet artikkelista?