Jos lapsi nukkuu monet päiväunet päivässä, se voi olla merkki siitä, että hänen aivonsa tarvitsevat vielä paljon unta oppimisen ja mielen kypsymisen tueksi. Asia selviää East Anglian yliopistossa tehdystä tutkimuksesta.

Viimeksi päivitetty 16.8.2023

Brittitutkimuksessa selviteltiin 8–38 kuukauden ikäisten lasten päiväunien yhteyttä heidän kognitiiviseen taitotasoonsa.Oppimiseen tarvitaan unta

Kaikkiaan 463 lapsen keskuudessa tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että lapset, joiden sanavarasto on vielä suppea ja joiden kognitiiviset taidot ovat heikot, tarvitsevat enemmän unta valveillaoloaikana oppimiensa asioiden sulatteluun.

Lapsista taas he, joilla oli laaja sanavarasto ja kehittyneemmät kognitiiviset taidot, pärjäsivät vähemmillä päiväunilla.

Pienten lasten täytyy antaa nukkua niin paljon, että se riittää vastaamaan kehitykselliseen tarpeeseen.

”Vanhemmat ovat usein  huolissaan lastensa nukkumisesta. He pohtivat, saavatko lapset varmasti tarpeeksi unta, tai toisaalta sitä, nukkuvatko lapset ehkä liikaa. Päiväunien tarve kuitenkin heijastelee lasten yksilöllisiä kognitiivisia tarpeita. Jos lapsen aivot jo järjestelevät ja yhdistelevät uutta tietoa aiemmin opittuun tehokkaasti, he pärjäävät vähemmillä unilla”, tutkimusta johtanut Teodora Gliga kertoo.

Gliga muistuttaa, että tästä syystä pienten lasten täytyy antaa nukkua niin paljon, että se riittää vastaamaan tähän kehitykselliseen tarpeeseen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin keskittymiskykyä, muistia ja sanavaraston laajuutta

Tutkimuksessa vanhemmat kirjasivat havaintojaan lastensa unirytmistä, heidän muististaan ja kyvystään keskittyä annettuun tehtävään sekä sanavaraston laajuudesta (kuinka monta sanaa lapset ymmärsivät ja kuinka montaa sanaa he osasivat itse käyttää).

Päivähoidossa lapset saavat riittävästi unta vain harvoin.

Lasten tarkkailua helpotti se, että tutkimus toteutettiin koronapandemian aiheuttaman eristyksen aikana: kukaan tutkimuksessa ei ollut päivähoidossa aineistonkeruuaikana.

”Kun lapset olivat kotona, heidän oli helpompi pysytellä luonnollisessa unirytmissään. Päivähoidossa lapset saavat riittävästi unta vain harvoin”, Gliga sanoo.

Tulokset selittävät, miksi osa lapsista lakkaa nukkumassa päiväunia varhemmin kuin muut

Aikaisempien tutkimustulosten valossa kaikkien pikkulasten on oletettu hyötyvän päiväunista, mutta asia onkin paljon aiemmin oletettua yksilöllisempi.

On lapsia, joille unet tulevat tarpeeseen vielä kolmen ikävuoden jälkeenkin.

”Lasten päiväunien tarve vaihtelee. Osa lapsista jättää päiväunet pois muita varhaisemmassa vaiheessa yksinkertaisesti siksi, että he eivät enää tarvitse niitä. Toisaalta on lapsia, joille unet tulevat tarpeeseen vielä kolmen ikävuoden jälkeenkin” Gliga sanoo,

Gliga muistuttaa, että lastensa unen määrää pohtiessaan vanhempien olisikin kronologiseen ikään keskittymisen sijaan tärkeämpää huomioida lapsen mielen kypsyys.

Lähde: East Anglian yliopisto
Tutustu tutkimukseen

Mitä mieltä olet artikkelista?