Ruotsalaistutkimus kävi läpi laajan kansallisen aineiston selvittääkseen raskausajan työpaikkamelun ja lapsen myöhempien kuulovaurioiden yhteyttä. Tutkimuksessa selvisi, että melu ja kovat äänet raskausaikana vaikuttavat lapsen kuuloon.

Viimeksi päivitetty 22.12.2015

Tutkimuksessa todettiin, että kokopäivätöissä käyvien, alle 20 päivää raskausaikana vapaata ottaneiden ja yli 85 desibelin äänenvoimakkuudelle altistuvien naisten lapsilla oli 1,85-kertainen mahdollisuus saada kuulovaurio myöhemmin elämässään.Aikaisemmin on ajateltu, että kohtu suojaa vauvaa ääniltä. Osittain ajatus pitää paikkansa. Korkeat äänet eivät läpäise kudoksia ja lapsivettä kovinkaan hyvin. Matalat äänet kuitenkin läpäisevät helposti kudokset. 

Lyhytaikaisesta äänialtistuksesta ei kannata olla huolissaan. Tutkimuksessa todettiin, että äänekästä osa-aikatyötä tekevien äitien lapsilla oli ainostaan 1,25-kertainen riski saada kuulovaurio. Tätä lyhyemmällä äänialtistuksella on tuskin havaittavaa vaikutusta lapsen kuuloon. Jos äiti kuuntelee silloin tällöin kuvaäänistä musiikkia, tällä ei ole mitään vaikutusta lapsen kuuloon.

Laaja ruotsalaistutkimus koostuu 1 320 195 raskauden kansallisesta tietokannasta. Raskaustietoja verrattiin 12 668 tapaukseen, jossa lapsella oli jonkin asteinen kuulovaurio. Yli 85 desibelin melulle altistuvia raskaana olevia työssä käyviä naisia on tutkimuksen mukaan melko vähän. Lievälle melulle altistui aineiston mukaan 290 000 odottajaa ja kovalle yli 85 desibelin melulle altistui ainoastaan noin 6000 odottajaa.

Kuinka kova ääni?

Tutkimuksessa äänialtistus jaettiin kolmeen ryhmään.

Alle 75 desibeliä (ei melua)
75 –85 desibeliä (lievää melua)
yli 85 desibeliä (kova melu)

Normaali keskustelu vastaa 60–65 desibelin voimakkuutta. Kaupungin liikenteen häly auton sisällä vastaa puolestaan 85 desibeliä. Erilaiset työkoneet vastaavat puolestaan 98–115 desibelin äänimäärää. Rock-konsertin äänenvoimakkuus pyörii puolestaan 115 desibelin kieppeillä.

Akustiset soittimet kuulostavat kauniilta, mutta niistä lähtee myös runsaasti ääntä. Piano soi 60–70 desibelin voimalla. Viulua soitetaan tyypillisesti 82–92 desibelin voimakkuudella. Sello puolestaan yltää kovempaan ääneen. Sello soi 85–111 desibelin voimakkuudella.

Lähde: Galen Carol Audio

Sikiön korvat ovat herkät

Sikiön kuulojärjestelmä on ulkoisilta osiltaan valmis jo raskausviikolla 20. On kuitenkin tekijöitä, joiden vuoksi sikiön korvat eivät kestä hyvin melua.

Etenkin sikiön sisäkorvan simpukka ei kestä melua samalla tavalla kuin syntyneellä lapsella. Vaikka aikaisemmin on ajateltu kohdun suojaavan ääniltä, varsinkin matalat äänet tunkeutuvat helposti myös kohtuun. Matalat äänet lävistävät helposti lapsiveden ja sikiön pehmeät kudokset ja näin ollen matalien äänten osalta kohdun melutaso voi olla melkein yhtä kova kuin äidille.

Jos sikiö altistuu päivittäin melulle kokonaisen työpäivän ajan, lapsella on melkein kaksinkertainen riski erilaisiin kuulovaurioihin.

Vastaavia tuloksia saatu myös eläinkokeissa

Voidaanko sanoa, että tulokset ovat raskausaikana saatuja? Kovaäänistä työtä tekevien naisten lapset saattavat altistua koville äänille myös syntymän jälkeen. Tutkimuksessa huomattiin myös melulle altistuvien odottajien olevan myös useammin tupakoitsijoita.

Raskaudenaikaisen äänialtistuksen on todettu aiheuttavan kuulovaurioita myös eläinkokeissa. Marsuille ja lampaille tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että raskausajan melualtistus lisää poikasen myöhempää kuulovaurioriskiä. Näissä tutkimuksissa on pystytty rajaamaan muut tekijät. Myös ruotsalaistutkimus on pyrkinyt poistamaan muiden tekijöiden vaikutuksen tuloksista. 

Päiväkotityöntekijöiden lapset eivät ole vaarassa

Monet naiset työskentelevät meluisalla alalla päiväkodissa tai koulussa. Näistä päiväkoti on meluisampi.

Vaikka päiväkodin melutasosta on monenlaista haittaa niin lapsille kuin päiväkodin työntekjöille, melumäärä ei riitä aiheuttamaan kuulovauriota sikiölle. Ylen julkaiseman artikkelin mukaan päiväkodin melutaso pyörii 70 desibelin paikkeilla.

Tutkimuksessa havaittiin merkittävä lisäriski vasta, kun raskaana olevat naiset altistuivat kokopäivätyössä yli 85 desibelin melulle. Suurimpia kovassa melutasossa työskenteleviä ammattiryhmiä olivat muusikot, puusepät ja teurastajat.

Tutkimuksessa todetaan, että 75–79 desibelin altistus ei todennäköisesti lisää riskiä laisinkaan. Vasta yli 80 desibeliä altistaa sikiön vaurioille. Päiväkotimeteli jää siis alle altistusrajan. Päiväkotimeteli ei myöskään sisällä kovinkaan paljon matalia ääniä, jotka läpäisevät kohdun helpommin ja ovat näin ollen haitallisempia.

Lähteet: Environmental Health Perspectives: Maternal Occupational Exposure to Noise during Pregnancy and Hearing Dysfunction in Children: A Nationwide Prospective Cohort Study in Sweden, Medical Express

Mitä mieltä olet artikkelista?