Lapsettomuushoitoihin pääsemisen esteitä voivat esimerkiksi olla naisen ikä, ali- tai ylipaino tai epäily siitä, että lapselle ei pystytä tarjoamaan tasapainoista kehitysympäristöä. Lue lisää ehdoista artikkelista!

Viimeksi päivitetty 8.6.2020

Lapsettomuushoitoihin pääseminen ei julkisen terveydenhuollon puolella ole itsestäänselvyys, vaan jokainen hakija arvioidaan tapauskohtaisesti. On kuitenkin olemassa muutamia selkeitä kriteereitä, joiden seurauksena hoitoihin ei pääse.


MAINOS | PAMPERS: Mitä kosketus merkitsee vauvalle?


 

  • Jos raskautta tavoitteleva nainen on merkittävästi yli- tai alipainoinen (BMI alle 18 tai yli 35) Tästä on mahdollista poiketa, mikäli naisella on selkeästi dokumentoitu painon alennus toteutettuna.
  • Nainen on yli 41 vuotta. 40 vuotta täyttäneiden kohdalla hoitoon ryhdytään ainoastaan mikä munasarjan reservi on ikään nähden poikkeuksellisen hyvä.
  • Sterilisaation tehneet henkilöt.
  • Jos odottajalla on jokin perussairaus, jossa raskaus on hänelle merkittävä riski.
  • Jos on perusteltua epäillä, että syntyvälle lapselle ei voida taata tasapainoista kehitystä (tarvittaessa tehdään huolellinen moniammatillinen arvio).
  • Jos hoitoa saavan parin osapuoli on avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa muun henkilön kanssa.
  • Jos on syytä epäillä, että hoitojen avulla syntyvä lapsi aiotaan antaa adoptioon.

Iso ”harmaa alue” – arviot tapauskohtaisia

Selkeiden kriteerien lisäksi on iso joukko tilanteita, joissa hoitoja tekevät lääkärit joutuvat käyttämään omaa harkintaansa siitä, kenen kanssa hoitoihin lähdetään ja kenen ei.

”Me haastattelemme ja arvioimme potilaat, sekä katsomme heidän yleistä elämäntilannettaan. Jos kyseessä on kaksikymppinen pari, joka on tavannut vasta vuosi sitten, emme välttämättä vielä hoppuile hoitojen kanssa. Toisaalta kolmenkymmenen loppupuolella olevalla, vuosi sitten tavanneella parilla tilanne on täysin toinen – jokainen ohi mennyt kuukausi heikentää mahdollisuuksia”, selventää Turun yliopistollisen keskussairaalan lapsettomuushoitojen vastuulääkäri Antti Perheentupa.

Myös muutokset elämäntilanteessa vaikuttavat kokonaistilanteeseen.

”Jos nainen on eronnut viikko sitten pitkästä parisuhteesta ja hakeutuu meille hoitoihin itsellisenä naisena, käymme kyllä läpi sitä, onko päätös aivan loppuun saakka harkittu. Toisaalta jos ikä on tulossa vastaan ja toive lapsesta on vahva, hoitoihin saatetaan kyllä aikataulujen suunnittelun jälkeen edetä.”

 

Mitä mieltä olet artikkelista?