Jos lapsi on joutunut onnettomuuteen ja menettänyt tajuntansa, sinun on ensimmäiseksi tarkistettava hänen tajuntansa ja hengityksensä. Puhu hänelle koko ajan. On tärkeää yrittää pitää yllä huomiokykyä ja samalla lohduttaa lasta. Lapsi voi läpikäydä useita tiedottomuuden tasoja ja herätä tajuttomuudesta. Lapsi voi olla pahoinvoiva, sekava ja uninen.

Viimeksi päivitetty 28.5.2011

Toimi näinVoit tarkistaa lapsen tajunnan tilan sanomalla lapsen nimen kovaa sekä ottamalla lasta hartioista ja ravistamalla kevyesti.  

Jos lapsi hengittää, aseta hänet tukevaan kylkiasentoon. Tarkista hengitys ja soita 112:een.

Jos lapsi ei hengitä, aloita peruselvytys.

Tiedottomana ollut tai päävamman saanut lapsi on aina vietävä lääkäriin. Älä anna lapselle juotavaa tai syötävää ennen kuin hänet on tutkittu.

Jos lapsi on pyörtynyt, anna hänen maata kylkiasennossa. Riisu kiristävät vaatteet ja huolehdi, että huoneessa riittää raitista ilmaa. Tajunta palaa nopeasti yksittäisessä pyörtymistapauksessa, joka on aiheutunut kivusta, pelosta tai ylirasituksesta. Lääkärin on tutkittava lapsi aina tämän pyörryttyä.


Sokki / verenkiertosokki

Kun keho ei saa riittävästi happea huonon verenkierron vuoksi, tilannetta kutsutaan sokiksi. Verenkiertosokki on hengenvaarallinen tila, joka syntyy ulkoisesta tai sisäisestä verenvuodosta, palovammoista, myrkytyksistä tai allergisista oireista.

OIREET: Nopea hengitys, kalpeus ja kylmyys, nopea pulssi, sekavuus ja rauhattomuus.

Toimi näin, jos lapsi on saanut sokin:

Pysäytä näkyvät verenvuodot.

 Pane lapsi makuulle. Peitä hänet jäähtymisen ehkäisemiseksi vaikkapa vaatteilla, huovalla tai muovilla.

Jos hän on vaarassa menettää tajuntansa, anna hänen maata tukevassa kylkiasennossa.

Älä anna lapselle juotavaa. Rauhoittele häntä.

Mieti mahdollisia syitä ja ilmoita ne ammattiauttajille.

Soita 112:een. Pidä lasta koko ajan silmällä.

Jos hengitys vaikeutuu tai loppuu kokonaan, aloita peruselvytys.

Vesionnettomuuden jälkeinen tajuttomuus

Pikkulapsi voi hukkua jopa 2,5 cm syvään veteen. Kahluuallas tai ammekin voi olla vaarallinen. Pidä aina lasta silmällä tämän oleskellessa veden äärellä.

Vesionnettomuuden jälkeen nosta lapsi vedestä mahdollisimman nopeasti. Pitele lasta pää alaspäin, jotta vesi tulisi ulos eikä lapsi hengittäisi vettä tai oksennusta.  

Aseta lapsi selälleen ja tarkista, hengittääkö hän. Muussa tapauksessa aloita peruselvytys.

Soita 112:een, vaikka lapsi hengittäisikin ja näyttäisi selviytyvän. Vettä voi olla yhä keuhkoissa, ja se voi aiheuttaa vaaran tuntienkin päästä. Vesi ärsyttää ilmateitä ja voi aiheuttaa turvotusta, joka estää hengitystä.

 

Lue myös:

Lasten ensiapu

Lasten peruselvytys

Jos lapsi uhkaa tukehtua

Jos lapsi on tajuton tai sekavassa tilassa

Jos lapsella on epilepsia- tai astmakohtaus

Jos lapsella on verenvuoto

Ensiapu sairauksissa

Allergia voi yllättää

Jos lapsi saa myrkytyksen

Jos lapsi saa pistoksen tai pureman

Jos luut saavat kolhuja

Jos lapsi saa pää- tai niskavamman

Paloturvallisuus ja palovammat

Kylmä ja kuuma voivat olla vaaraksi

Jos lapsi saa kasvoihin vammoja


Lähteet:

Barneulykker og forebygging | Handlingsutvalget mot barneulykker | Universitetsforlaget

Farlig eller ufarlig? Forgiftningsuhell hos barn – forebygging og førstehjelp

Giftinformasjonen, Sosial- og helsedirektoratet 2007

Foreldrenes førstehjelpshåndbok | Medisinsk forlag 1998

Gomez, Joan | Familiens legebok | Aschehoug 1998

Leketøy | Valg av leketøy – hvordan unngå ulykker og skader | Sikkerhetsfakta nr 10a | Produkt- og

elektrisitetstilsynet i samarbeid med Statens forurensningstilsyn

Lie, Jon | Sikkerhet i hjem og nærmiljø | Falken redningskorps | Teknologisk forlag 1989

Maniche, Vibeke | Aschehougs store bok om barnet | Aschehoug 2002

Misvær. Nina | Abc for spedbarnsforeldre | Cappelen 2002

Moffat, Cameron | Førstehjelp på barn | Røde Kors | Teknologisk forlag 1999

Spebarnsboken 2006-2007 | Sandvik

Stoppard, Miriam | Barnets helse fra a til å | Gyldendal 2002

Stoppard, Miriam | Førstehjelp på barn 0 – 8 år | Damm 2004

Straume, Marianne og Hordvik, Elin | Syke barn i familien | Informasjon og veiledning til foreldre
| Pedagogisk Forum 1997

Valman, Bernhard | Barnelegen | Råd og veiledning for foreldre | Teknologisk forlag 1999.

SUOMALAISTA KIRJALLISUUTTA JA TIETOKANTOJA

Ensiapuopas | Duodecim 2006
Huovinen, Pentti | Terve ihminen: suomalainen lääkärikirja | WSOY 2006
Jalanko, Hannu | 100 kysymystä lastenlääkärille | Duodecim 2003
Palo, Jorma | Suomalainen lääkärikirja | WSOY 1994
Suomalainen lapsi | Vanhempien käsikirja | WSOY 1994
www.lastenlaakari.com | Orion-yhtymä Oyj
www.sairaslapsi.com | Mentor Instituutti
www.terveyskirjasto.fi | Sitra ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
www.tohtori.fi/laakarikirja | Tervemedia

Mitä mieltä olet artikkelista?