Lapsuudessa traumaattisia tapahtumia kokeneet kärsivät muita todennäköisemmin päänsärystä aikuisina. Asia selviää yhdysvaltalaisesta neurologian alan tutkimuksesta.

Viimeksi päivitetty 13.11.2023

Lapsuusajan traumaattisilla kokemuksilla on vakavia seurauksia terveydelle myöhemmin elämässä. Tuore meta-analyysi paljastaa, että kokemukset ovat selkeässä yhteydessä myös aikuisiän päänsärkyyn.


 


”Meta-analyysimme vahvistaa, että lapsuuden traumaattiset tapahtumat ovat yhteydessä erilaisiin aikuisiän päänsärkysairauksiin, kuten jännityspäänsärkyyn, sarjoittaiseen päänsärkyyn ja migreeniin”, epidemiologi Catherine Kreatsoulas Harvardin yliopistosta sanoo.

Mitä useampi trauma, sitä selkeämpi yhteys

Jo yksi lapsuuden traumakokemus lisäsi aikuisiän päänsäryn riskiä 26 prosentilla.

Lapsuuden traumaattiset tapahtumat ovat yhteydessä erilaisiin aikuisiän päänsärkysairauksiin, kuten jännityspäänsärkyyn, sarjoittaiseen päänsärkyyn ja migreeniin.

Useamman traumaattisen tapahtuman kokenut kärsii analyysin perusteella peräti 48 % todennäköisemmin päänsärystä myöhemmin elämässään kuin ihminen, jonka lapsuudesta ei löydy traumakokemuksia.

Meta-analyysissä oli mukana kaikkiaan 28 tutkimusta, ja niissä yhteensä yli 150 000 tutkittua henkilöä.

Traumojen kirjo on laaja

Traumoja tarkasteltiin analyysissä myös traumatyypin mukaan, eli millaisten olosuhteiden tai tapahtumien aiheuttamasta traumasta on kysymys.

Uhkatraumoiksi analyysissä nimettiin fyysinen, henkinen ja seksuaalinen väkivalta, väkivallan uhka, väkivaltaisen tilanteen todistaminen sekä vakavat riitatilanteet perheessä.

Paitsi jäämisen traumoja olivat heitteillejättö, köyhyys, perheenjäsenen joutuminen vankilaan, vanhempien ero, vanhempien kuolema sekä perheenjäsenen mielenterveyden ongelmat, krooniset sairaudet ja vammat sekä päihteiden väärinkäyttö.

Lapsuudessa koettuja uhkatraumoja ovat fyysinen, henkinen ja seksuaalinen väkivalta, väkivallan uhka, väkivaltaisen tilanteen todistaminen sekä vakavat riitatilanteet perheessä

Selvisi, että uhkatraumat lisäsivät aikuisiän päänsäryn riskiä keskimäärin 46 %. Niistä vakavimmin vaikuttivat fyysinen väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö.

Paitsi jäämisen traumat lisäsivät aikuisiän päänsärkyriskiä 35 %. Tämän ryhmän traumoista heitteillejätöllä oli suurin vaikutus.

Kreatsoulas muistuttaa, että yhteys lapsuuden traumojen ja aikuisiän päänsäryn välillä on todennäköisesti tätäkin selkeämpi, sillä lapsuusiän traumoja on tutkimuksissa käsiteltävä sellaisella hienotunteisuudella, että aina vaikeita kokemuksia ei edes saada päivänvaloon.

Tutkijat painottavat lisäksi, että tämä meta-analyysi ei todista syy-seuraussuhdetta vaan sen, että traumojen ja päänsäryn välillä on yhteys.

Päänsärky on maailman yleisimpiä toimintakykyä heikentäviä sairauksia

Päänsärky on yksi maailman yleisimmistä ihmisen hyvinvointia ja toimintakykyä heikentävistä sairauksista.

”Kun tunnistamme erityyppiset lapsuuskokemukset ja niiden vaikutukset, pystymme paremmin suunnittelemaan myös toimivia ehkäisy- ja hoitokeinoja”, Kreatsoulas sanoo.

Meta-analyysi julkaistiin American Academy of Neurology -järjestön Neurology-julkaisussa 25. lokakuuta 2023.

Lähde: American Academy of Neurology

Mitä mieltä olet artikkelista?