Suomessa lapsen voi adoptoida 25 vuotta täyttänyt hakija. Yksin elävä voi adoptoida, mutta avoliitossa olevat parit eivät voi, vaan adoptiolasta hakevien pariskuntien on oltava avioliitossa. Nais- tai miespareille adoptio ei ole tällä hetkellä mahdollinen.

Viimeksi päivitetty 14.1.2008

Adoptoitavan lapsen ja iäkkäämmän puolison ikäero on käytännössä korkeintaan noin 45 vuotta, joskaan adoptoivan henkilön yläikärajaa ei ole virallisesti määritelty. Lisäksi adoption edellytyksenä on, että adoptoivan henkilön tai pariskunnan elämäntilanne on ”mahdollisimman vakaa”.
Hakijoiden elämäntilannetta arvioidaan adoptioneuvonnassa
Adoptioneuvontaa antava sosiaalityöntekijä arvioi hakijan elämäntilannetta ja erilaisten seikkojen vaikutusta hakijan kykyyn toimia vanhempana. Hulppeita ulkoisia puitteita ei adoptiovanhempien odoteta voivan tulevalle lapselleen tarjota eikä hakijan erityistä erinomaisuutta ihmisenä mitata.
Hakijan terveydentilan on oltava sellainen, että lapsesta huolehtiminen onnistuu vaikeuksitta. Vakava etenevä sairaus voi olla este lapsen adoptoimiselle, mutta esimerkiksi hallinnassa oleva diabetes tai ylipaino ei estä adoptioprosessiin ryhtymistä.
Adoptiovanhemmiksi haluavien on saatava sosiaalityöntekijöiden hyväksyntä. Ulkomailta adoptoitavat tarvitsevat lisäksi adoptioluvan, jonka myöntää Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta. Hylkäävän päätöksen lautakunta tekee äärimmäisen harvoin.
Vaatimukset vaihtelevat maittain
Suomen lainsäädännössä esitettyjen muodollisten vaatimusten lisäksi luovuttavilla mailla voi olla omia vaatimuksia hakijoiden suhteen. Muun muassa hakijoiden ylä – ja alaikäraja voi maasta riippuen vaihdella ja myös avioliiton kestolle on saatettu asettaa erilaisia minimivaatimuksia. Perheen vuosituloille ja varallisuudelle on saatettu asettaa miniraja. Myös tiettyä minimikoulutustasoa voidaan vaatia.
Adoptiopalvelunantajilta, Interpedialta, Pelastakaa Lapset ry:ltä sekä Helsingin kaupungin sosiaalivirastosta saa tarkempaa tietoa eri maiden adoptiovanhemmille asettamista vaatimuksista.
Hedelmättömyyttä ei yleensä edellytetä
Adoptiolasta hakevan henkilön tai pariskunnan ei tarvitse olla lapseton, mutta perheen lapsiluvulle voi eri adoptiomaissa olla rajoituksia ja usein adoptoitava lapsi annetaan ensisijaisesti lapsettomaan kotiin.
Hedelmättömyys ja kyvyttömyys tulla raskaaksi eivät yleensä ole adoptiolapsen saamisen edellytys, mutta on maita, joissa vaaditaan ”hedelmättömyystodistus”, josta ilmenee, että hakijalla/pariskunnalla on ongelmia raskaaksi tulemisessa.
Lähteet:
Lue lisää adoptiosta: Adoptio verkossa

Lue myös:Adoptio verkossa

Adoptiolapsilla hieman tavallista enemmän mielenterveysongelmia

Adoptiota hakemassa

Mitä mieltä olet artikkelista?