Jos pitäisi antaa yksi vanhemmuuden neuvo, se olisi: ole välittävä ja lämmin vanhempi lapsillesi. Harvardin yliopistossa tehdyssä pitkittäistutkimuksessa havaittiin, että lämminhenkinen lapsuus on äärimmäisen tärkeä pohja onnelliselle elämälle.

Viimeksi päivitetty 8.9.2022

Harvardin yliopiston tutkimushanke on seurannut 724 miehen elämää 78 vuoden ajan. Tutkimuksessa seurattiin miesten terveyttä, mielenterveyttä, parisuhteita ja ystävyyssuhteita. Tutkimuksen tarkoituksena on nähdä ihmiselämän valintojen suuria vaikutuksia.


 


Lapsuusajan kokemukset vaikuttivat useilla elämänalueilla

Tutkimuksessa selvisi, että onnellisen ja hyvän elämän elävät todennäköisimmin he, joilla on ollut onnellinen lapsuus.

Onnellinen lapsuus tarkoittaa tutkimuksen yhteydessä lämminhenkistä kasvatusta. Hyvät ja lämpimät välit vanhempiin vaikuttavat pitkälle myöhempään elämään. Tutkimuksessa havaitut myönteiset vaikutukset olivat merkittäviä:

  • parempi fyysinen kunto aina vanhuuteen saakka
  • enemmän turvallisia ihmissuhteita aikuiselämässä
  • paremmat eväät omaan parisuhteen

Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että hyvä suhde vähintään yhteen sisarukseen pienensi masentumisriskiä keski-ikäisenä.

 

Huonon lapsuuden tuoma onnettomuus on korjattavissa lapsenlapsien tuoman onnen myötä

Tutkimuksesta löytyy onneksi toivoa niille, jotka ovat kasvaneet kaaottisessa tai emotionaalisesti epävakaassa ympäristössä.

Onnellisuuteen tarjoutui toinen mahdollisuus myöhemmässä elämänvaiheessa:

Aktiivinen osallistuminen lastenlasten elämään ja kasvatukseen paikkasi miesten omassa lapsuudessaan kokemia vaikeuksia ja lisäsi sen myötä heidän onnellisuuttaa merkittävästi.

Lähde: Ted.com

Lue lisää lapsuudesta ja kasvatuksesta:

Mitä mieltä olet artikkelista?