Raskaudenaikaisella toiminnallaan isä voi merkitä itselleen reviiriä tai rakentaa perustaa tulevaisuutta varten. Mies saa ottaa isän tehtävän haltuunsa jo ennen syntymää.

Viimeksi päivitetty 29.9.2011

Tulevalle isälle sanotaan monesti, että raskauden aikana hänen tärkein tehtävänsä on tukea puolisoaan. Kun ajatellaan käytännön toimia, tämä on aivan totta. Odotuksen konkreettiset ja välttämättömät asiat tapahtuvat äidin ruumiissa. Vaikka isä käyttäisi kaiken aikansa ruokkien odottajaa ja varustellen kotia lapsen tuloa varten, hänen poistamisensa kuviosta ei vaikuttaisi sikiön kasvuun ja lapsen syntymiseen millään lailla – äidin jaksamisen kannalta sillä olisi kyllä merkitystä.

Tukihenkilönä olemista ei pidä väheksyä. Tuleva äiti tekee ruumiillisen urakan, johon kuuluu myös väsymystä ja stressiä. Hän tarvitsee kaiken mahdollisen avun. Osallistumista voi kuitenkin ajatella myös toiselta kannalta. Raskauden suhteen isä on tukihenkilö, mutta odottajana hän on äidin kanssa tasavertainen. Hänestä on tulossa vanhempi yhtä lailla kuin puolisostaankin.

Raskaudenaikaisella toiminnallaan isä voi merkitä itselleen reviiriä tai rakentaa perustaa tulevaisuutta varten. Mies saa ottaa isän tehtävän haltuunsa jo ennen syntymää. Toiminnan ei tarvitse olla mitään mahtipontista, eikä sellaiseen tule juuri tilaisuuksiakaan. Oleellista on se, miksi isä tekee mitä tekee.

Oman vanhemmuuden haltuunotto ei tarkoita valloittajan lippua äidin hallitsemassa maaperässä. Isän ja lapsen suhteen lisäksi vanhempien keskinäiset välit hyötyvät vanhemmuudesta yhteisenä projektina. Isän vahva vanhemmuus ei ole pois äidiltä.

Mitä mieltä olet artikkelista?